Review
PDF EndNote BibTex Cite

Metaverse ağında turizm endüstrisinin rolü

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 91 - 101, 30.06.2022

Abstract

Metaverse, insanların sosyalleşebileceği, etkileşimde bulunabileceği, fiziksel evrende yaşanan aktivitelerin dijital ortamda deneyimlenmesini sağlayan bir sanal evrendir. Fiziksel evrende deneyimlenen turistik deneyimin sürekli gelişen teknoloji ve bilimle sanal evrende nasıl olacağı ve zamanla nereye evrileceği son yıllarda merak konusu olmuştur. Metaverse evrenine yönelik bilinmezlikler, korkular ve şüphelerin ortaya konulması ve turizm sektörünün geleceğine yönelik yapılan bu çalışma, alan yazına önemli bir katkı sağlayacak ve Metaverse evrenine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yol gösterici olması beklenmektedir. Sürekli gelişen ve büyüyen dijital dünyaya paralel olarak uyum sağlamak durumunda kalan turizm sektörünün gelecek yıllarda farklı bir noktaya evrilebileceği anlaşılmaktadır. Turizm sektörünün, sanal evrende inşa edilecek turistik işletmeler ile yeni iş imkanları yaratılacağı, turistik işletme sahiplerinin büyük kazançlar elde edebileceği sanal bir dünyaya doğru evrilmesi beklenmektedir.

References

 • Büberkökü, Ö. (2022). Metaverse Coin’lere Dayalı Finansal Analizler. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi.
 • Cha, S. (2022). Metaverse and the Evolution of Food and Retail Industry. Korean Journal of Food & Health Convergence, 8(2),1-6.
 • Droppler,(2022).https://www.quicktext.im/blog/hospitalityindustryandmetaverse/#Metaverse_and_Hospitality.
 • Farell, R. (2015). An Analysis Of The Cryptocurrency Industry. Wharton Research Scholar, 1-23.
 • Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bıtcoın. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 96-113.
 • Laeeq, K. (2022). Metaverse: Why, How and What. https://www.researchgate.net/publication/358505001_Metaverse_Why_How_and_What/link/62053bb0afa8884cabd70210/download ( Yayınlanma Tarihi 04.18.2022)
 • Maranisya, U. & Sutanto, S., (2022). The Effectıveness Of Metaverse Tourısm As A Means Of Promotıon Of Whale Shark Natural Tourısm In Cenderawasıh Bay Natıonal Park. Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3), 2811- 2820.
 • Mattke, J., Maier, C. & Reis, L. (2020). Is Cryptocurrency Money? Three Empirical Studies Analyzing Medium of Exchange, Store of Value and Unit of Account. Sıgmıs-Cpr,26–35. Mystakidis, S. (2022). Entry Metaverse. Encyclopedia, 2, 486–497
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J. ve Daneshmand, M. (2021). A Survey On Metaverse: The State-Of-The-Art, Technologies, Applications, And Challenges. Cornell University Arxiv,1-34.
 • Özay, M. & Migren, Ç.(2021). Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. Ekonomi Siyaset Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(13), 39-55.
 • Samırkaş, M.C. (2022). Kripto Paralar ve Turizm Sektöründe Kullanımı. Samırkaş Komşu, M. & Özer, S. (eds.) Turizm Ekonomisinde Güncel Konular (ss.55-73). Ankara: Detay.
 • Seçilmiş, C. & Kızıltaş, M.(2020). Turizm İşletmelerinde Ödeme Yöntemi Olarak Kripto Para Kullanımının Tüketici Tercihlerine Etkisi. Kocatepe İibf Dergisi, 22(1), 45-56.
 • Um, T., Kim, H., Kim, H., Lee, L., Koo, C. & Chung, N. (2022). Travel Incheon as a Metaverse: Smart Tourism Cities Development Case in Korea. Information and Communication Technologies in Tourism, 226–231.
 • Tubitak, (2022).https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html.

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 91 - 101, 30.06.2022

Abstract

References

 • Büberkökü, Ö. (2022). Metaverse Coin’lere Dayalı Finansal Analizler. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi.
 • Cha, S. (2022). Metaverse and the Evolution of Food and Retail Industry. Korean Journal of Food & Health Convergence, 8(2),1-6.
 • Droppler,(2022).https://www.quicktext.im/blog/hospitalityindustryandmetaverse/#Metaverse_and_Hospitality.
 • Farell, R. (2015). An Analysis Of The Cryptocurrency Industry. Wharton Research Scholar, 1-23.
 • Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bıtcoın. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 96-113.
 • Laeeq, K. (2022). Metaverse: Why, How and What. https://www.researchgate.net/publication/358505001_Metaverse_Why_How_and_What/link/62053bb0afa8884cabd70210/download ( Yayınlanma Tarihi 04.18.2022)
 • Maranisya, U. & Sutanto, S., (2022). The Effectıveness Of Metaverse Tourısm As A Means Of Promotıon Of Whale Shark Natural Tourısm In Cenderawasıh Bay Natıonal Park. Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3), 2811- 2820.
 • Mattke, J., Maier, C. & Reis, L. (2020). Is Cryptocurrency Money? Three Empirical Studies Analyzing Medium of Exchange, Store of Value and Unit of Account. Sıgmıs-Cpr,26–35. Mystakidis, S. (2022). Entry Metaverse. Encyclopedia, 2, 486–497
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J. ve Daneshmand, M. (2021). A Survey On Metaverse: The State-Of-The-Art, Technologies, Applications, And Challenges. Cornell University Arxiv,1-34.
 • Özay, M. & Migren, Ç.(2021). Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. Ekonomi Siyaset Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(13), 39-55.
 • Samırkaş, M.C. (2022). Kripto Paralar ve Turizm Sektöründe Kullanımı. Samırkaş Komşu, M. & Özer, S. (eds.) Turizm Ekonomisinde Güncel Konular (ss.55-73). Ankara: Detay.
 • Seçilmiş, C. & Kızıltaş, M.(2020). Turizm İşletmelerinde Ödeme Yöntemi Olarak Kripto Para Kullanımının Tüketici Tercihlerine Etkisi. Kocatepe İibf Dergisi, 22(1), 45-56.
 • Um, T., Kim, H., Kim, H., Lee, L., Koo, C. & Chung, N. (2022). Travel Incheon as a Metaverse: Smart Tourism Cities Development Case in Korea. Information and Communication Technologies in Tourism, 226–231.
 • Tubitak, (2022).https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Review Article
Authors

Yusuf BABUR> (Primary Author)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6059-2437
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Babur, Y. (2022). Metaverse ağında turizm endüstrisinin rolü . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 91-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/70925/1124212