Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Kitap İncelemesi: Öğrencilere dünyayı deşifre etmeyi öğretmek: Müfredat genelinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 158 - 164, 31.07.2023
https://doi.org/10.19128/turje.1299712

Abstract

Bu kitap incelemesi, ABD'de uzun yıllar medya okuryazarlığı çalışmalarını eğitim sürecine entegre etmeye çalışan Project Look Sharp'ın kurucularının kaleme aldığı "Teaching Students to Decode the World: Media Literacy and Critical Thinking Across the Curriculum" başlıklı kitap üzerinedir. Özellikle eğitim uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan bu kitapta, medya okuryazarlığının bir yöntem olarak farklı dersler boyunca nasıl kullanılabileceği konusunda bilgiler verilmiştir. Eğitimde uygulamaya yönelik yenilikler kapsamında değerlendirilmesi gereken fikirler kitapta paylaşılmıştır. Kitap medya okuryazarlığı eğitimi konusuna güncel bir yaklaşımı aktarmaktadır. Medya okuryazarlığının farklı dersler kapsamında bir yöntem olarak kullanılması, yeni medyanın yeni kuşakların gündelik yaşamındaki etkisi de dikkate alındığında oldukça etkili olabilir. Farklı kaynaklardan aktarılan medya içeriklerinin medya okuryazarı olarak, bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi de böylece daha kolay olabilecektir. Bu kitapta constructivist media decoding (CMD) süreci ile sorgulamaya dayalı yorumlamanın önemi vurgulanmakta, bu sürece yönelik uygulamalar da paylaşılmaktadır. Eğitim sürecindeki yeni yaklaşımlar doğrultusunda bu kitap, önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

References

  • Sperry, C., & Scheibe, C. (2022). Teaching students to decode the world: Media literacy and critical thinking across the curriculum. ASCD. ISBN: 978-1-4166-3093-7

Book Review: Teaching students to decode the world: Media literacy and critical thinking across the curriculum (Chris Sperry & Cyndy Scheibe)

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 158 - 164, 31.07.2023
https://doi.org/10.19128/turje.1299712

Abstract

This is a review of the book titled "Teaching Students to Decode the World: Media Literacy and Critical Thinking Across the Curriculum," written by the founders of Project Look Sharp, an organization that has been working for many years to integrate media literacy into the educational process in the United States. The book aims to provide information on how media literacy can be utilized as a method across various subjects, particularly seeking to bring a different perspective to educational applications. The ideas presented in the book should be considered innovative approaches in the context of educational practice. The book conveys a contemporary approach to media literacy education. Considering the impact of new media on the daily lives of new generations, employing media literacy as a method across different subjects can be highly effective. Evaluating media content from various sources as a media literate individual can thus be facilitated more consciously. The importance of the constructivist media decoding (CMD) process and inquiry-based interpretation is emphasized in this book, and applications related to this process are shared. With its alignment with novel educational approaches, this book can be regarded as a valuable resource in the educational process.

Supporting Institution

TÜBİTAK

Thanks

This book review was prepared during my studies at Ithaca College Project Look Sharp, where I am a TÜBİTAK-2219 fellow to do post-doctoral research. Endless thanks to TÜBİTAK and Project Look Sharp Executive Director and Founder, my supervisor, Professor Cyndy Scheibe, and Project Look Sharp Director of Curriculum & Staff Development Chris Sperry.

References

  • Sperry, C., & Scheibe, C. (2022). Teaching students to decode the world: Media literacy and critical thinking across the curriculum. ASCD. ISBN: 978-1-4166-3093-7

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Book Reviews
Authors

Ayşe Aslı SEZGİN BÜYÜKALACA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4557-7351
Türkiye

Project Number 2219- 1059B192200798
Publication Date July 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA Sezgin Büyükalaca, A. A. (2023). Book Review: Teaching students to decode the world: Media literacy and critical thinking across the curriculum (Chris Sperry & Cyndy Scheibe) . Turkish Journal of Education , 12 (3) , 158-164 . DOI: 10.19128/turje.1299712

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.