Year 2020, Volume 11 , Issue 2, Pages 343 - 360 2020-08-31

Bilgi İşlemsel Düşünme Testi’nin Türkçeye Uyarlanması
Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish

İbrahim ÇETİN [1] , Tarık OTU [2] , Asuman OKTAÇ [3]


Bilgi işlemsel düşünme son yıllarda akademisyenlerin, ülkelerin ve eğitimcilerin gündemine girmiştir. Bir kavramın, becerinin veya bilginin geliştirilip geliştirilemediğini belirlemek için onun ölçülmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı İspanyolca olarak geliştirilen bilgi işlemsel düşünme testinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Uyarlama için öncelikle test Türkçeye çevrilmiştir ve uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Ardından test yeniden İspanyolcaya çevrilmiştir ve testin ilk hali ve geri çevirisi karşılaştırılıp çeviri işlemi tamamlanmıştır. Türkçeye çevrilen test 602 ortaokul öğrencisine uygulanarak madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ve iç tutarlılık açısından değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda İspanyolcasında 28 madde bulunan test 24 maddeye düşürülmüştür. Testten elde edilen puanlar cinsiyet ve sınıf seviyesi açısından değerlendirilmiştir. Test puanları cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. (i) Beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri ve (ii) yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri arasında bilgi işlemsel düşünme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat bu iki grup (5-6 ve 7-8) öğrenci arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bilgi işlemsel düşünme testi akademisyenler ve eğitimciler tarafından çalışmalarında ve pratik öğretimleri içerisinde kullanılabilir.

Computational thinking has regained attention of academicians, politicians and educators in recent years. Stakeholders with different perspectives have studied to develop computational thinking skills. It is important to measure whether a concept, skill or knowledge has been developed or not. The aim of this study is to adapt the computational thinking test developed in Spanish to Turkish. For adaptation, the test was first translated into Turkish and evaluated by experts. The test was then translated back to Spanish, and the initial version and the back translated version were compared and then the translation process was completed. The test, which was translated into Turkish, was administered to middle school students and evaluated for item difficulty, item discrimination and internal consistency. As a result of these analyzes, the test, which had 28 items in Spanish, was reduced to 24 items. The scores obtained from the test were evaluated in terms of gender and grade level. The test scores did not show a statistically significant difference in terms of gender. There was no significant difference in (i) fifth and sixth grade students and (ii) seventh and eighth grade students in terms of students’ computational thinking scores. However, a significant difference was found between these two groups (5-6 and 7-8). Computational thinking test can be used by academicians and educators in their studies and practical teaching.

 • Arnon, I., Cottrill, J., Dubinsky, E., Oktaç, A., Roa Fuentes, S., Trigueros, M., & Weller, K. (2014). APOS theory. A Framework for Research and Curriculum Development in Mathematics Education. New York, NY: Springer.
 • Guzdial, M. (2008). Education Paving the way for computational thinking. Communications of the ACM, 51(8), 25-27.
 • Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Vancouver, Canada.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Çetin, İ. & Berigel , M. (2017). Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Kavram ve Kuramlar. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (101-131). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dubinsky, E. (1991). Reflective abstraction in advanced mathematical thinking. In D. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking (pp. 95–123). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Erümit, A. & Berigel, M. (2018). Programlama dillerinin tarihi ve programlama öğretimi. Y. Gülbahar & H. Karal (Ed.), Kuramdan uygulamaya programlama öğretimi (1-36). Ankara: Pegem Akademi.
 • Izu, C., Mirolo, C., Settle, A., Mannila, L., & Stupuriene, G. (2017). Exploring Bebras Tasks Content and Performance: A Multinational Study. Informatics in Education, 16(1), 39-59.
 • Kalelioğlu, F. (2017). Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (155-178). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., & Madran, O. (2015). A snapshot of thefirst imple-mentation of Bebras international informatics contest in Turkey. In A. Brodnik, & J. Vahrenhold (Eds.), Informatics in schools. Curricula, competences, and competitions (pp.131-140). Berna: Springer.
 • Kalelioğlu, F. & Keskinkılıç, F. (2017). Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (183-206). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kandemir, C., M. (2017). Metin Tabanlı Programlama. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (183-206). Ankara: Pegem Akademi.Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Özden, M. Y. (2017). A validity and reliability study of the Computational Thinking Scales (CTS). Computers in Human Behavior, 72, 558-569.
 • Moreno-Leon, J., & Robles, G. (2015). Dr. Scratch: A web tool to automatically evaluate scratch projects. In Proceedings of the 10th workshop in primary and secondary computing education (pp. 132-133).
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi: Eskişehir.
 • Papert, S. (1993). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas (2nd ed.). New York, NY: Basic Books.
 • Román-González, M. (2015). Computational thinking test: Design guidelines and content validation. In Proceedings of EDULEARN15 conference (pp. 2436-2444).
 • Román-González, M., Pérez-González, J. C., & Jiménez-Fernández, C. (2017). Which cognitive abilities underlie computational thinking? Criterion validity of the Computational Thinking Test. Computers in Human Behavior, 72, 678-691.
 • Román-González, M. (2016). Código alfabetización y pensamiento computacional en educación primaria y secundaria: validación de un instrumento y evaluación de programas (Yayımlanmamış doktora tezi). Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).
 • Schneider, G. M., & Gersting, J. (2018). Invitation to computer science. Boston, MA: Cengage Learning.
 • Üçgül, M. (2017). Eğitsel Robotlar ve Bilgi İşlemsel Düşünme. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (295-317). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yükseltürk, E. & Altıok, S. (2017). Blok Tabanlı Programlama. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (241-266). Ankara: Pegem Akademi.
 • Werner, L., Denner, J., Campe, S., & Kawamoto, D. C. (2012). The fairy performanceassessment: Measuring computational thinking in middle school. In Proceedings of the 43rd ACM technical symposium on computer science education (pp.215-220).
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
 • Wing, J. M. (2011, Şubat). Research notebook: Computational thinking- what and why? The Link Magazine, 20–23. Erişim adresi https://www.scs.cmu.edu/link
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim ÇETİN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Tarık OTU

Author: Asuman OKTAÇ

Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { turkbilmat643709, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {343 - 360}, doi = {10.16949/turkbilmat.643709}, title = {Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish}, key = {cite}, author = {Çeti̇n, İbrahim and Otu, Tarık and Oktaç, Asuman} }
APA Çeti̇n, İ , Otu, T , Oktaç, A . (2020). Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 11 (2) , 343-360 . DOI: 10.16949/turkbilmat.643709
MLA Çeti̇n, İ , Otu, T , Oktaç, A . "Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 343-360 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/56636/643709>
Chicago Çeti̇n, İ , Otu, T , Oktaç, A . "Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 343-360
RIS TY - JOUR T1 - Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish AU - İbrahim Çeti̇n , Tarık Otu , Asuman Oktaç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.643709 DO - 10.16949/turkbilmat.643709 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 360 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.643709 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.643709 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish %A İbrahim Çeti̇n , Tarık Otu , Asuman Oktaç %T Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish %D 2020 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 11 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.643709 %U 10.16949/turkbilmat.643709
ISNAD Çeti̇n, İbrahim , Otu, Tarık , Oktaç, Asuman . "Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 / 2 (August 2020): 343-360 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.643709
AMA Çeti̇n İ , Otu T , Oktaç A . Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(2): 343-360.
Vancouver Çeti̇n İ , Otu T , Oktaç A . Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(2): 343-360.