Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Erken Çocukluk Dil Gelişiminde Ailenin Rolü

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 66 - 78, 17.12.2016

Abstract

Çocukların
başta dil becerileri olmak üzere her türlü eğitiminde aile çok önemli bir yere
sahiptir. Onlara dinleme ve konuşma becerileriyle okuma ve yazma kültürü
kazandırmak, onların toplumda başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak, nesiller
arasında köprüler kurarak geçmişin tecrübe ve değerlerini geleceğe taşımak
hemen her ülkenin öncelikli sosyal ve eğitimsel hedefleri arasındadır. Eğer bir
çocuk iyi bir aile ortamında başta dil becerileri olmak üzere gerekli eğitimi
alıp sosyal ve kültürel olarak zengin bir ortamda yetişiyorsa bu çocuk hem
psiko-sosyal hem de insani ve ahlaki bakımdan iyi bir eğitim almış olur. Aksi
takdirde bunu telafi etmek oldukça zordur. Bu bakımdan çocukların iyi ve
sorumlu birer insan olmaları, başarılı ve mutlu olmaları ve millet olarak
dünyada ilelebet var olmalarında aile son derece önemli bir role sahiptir.

References

 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2016). Çocuk edebiyatı ve kültürü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cesur, S. & Paker, O. (2007). Televizyon ve çocuk: Çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 106-125
 • Cole, L., & Morgan, J. B. (1985). Çocukluk ve gençlik psikolojisi. (Çev. B. H. Vassaf), İstanbul: MEB Yayınları.
 • Çocuk Vakfı. (2006). Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Dağ, M. & Öymen, H. (1974). İslam Eğitim Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Estetik Kavramı Çerçevesinde Çocuk Edebiyatı, Türk Dili, 756: 602-607.
 • Durakoğlu, A. (2014). Gâzali’de ahlak eğitimi. GEFAD / GUJGEF. 34(2), 211-226.
 • Duralı, Ş. T. (2009). Sorun çağının anatomisi. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Duralı, Ş. T. (2013). Omurgasızlaştırılmış Türklük. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Edhem İbrahim Paşa. (2014). Çocuklara hayat bilgisi. (Haz. İ. Kirenci), İstanbul: Büyüyenay Yayınları
 • Gander, M. J., & Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve ergen gelişimi (Çev. B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks. 2(3), 27-38.
 • Karaşahin, M. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okuma kültürlerinin değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kisten, K. D., Lori, A. F., & Leann L. B. (2005). Links between parents’ and girls’ TV behaviors: A longitudinal examination. The Journal of Pediatrics. 147(4), 436-442.
 • Kolcu, A. İ. (2002). Bozkırdaki bilge Cengiz Aytmatov. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kuş, Z. & Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri. Türk Kütüphaneciliği. 24(1), 11-32
 • Montaigne, M. (1996). Denemeler. (Çev. S. Eyuboğlu). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Onur, B. (2005). Türkiye’de çocukluğun tarihi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Öztürk, C. & Karayağız, G. (2007). Çocuk ve televizyon. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(2), 81-85.
 • Petrov, G. (2010). Beyaz zambaklar ülkesinde. İstanbul: Karanfil Yayınları.
 • Picq, P, Sagart, L., Dehaene, G., & Lestienne, C. (2014). Dilin en güzel tarihi. (Çev. S. Rifat), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Ruskin, J. (2005). Susam ve zambaklar. (Çev. T. Turgut). Ankara: Babil Yayınevi.
 • Sakaoğlu, N. (1992). Medeniyet değişmeleri çerçevesinde Türklerde ailede eğitim, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi içinde. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.
 • Şirin, M. R. (2006). Televizyon, çocuk ve aile. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tanju, E. H. (2009). 5-6 yaş çocuklarına sahip ailelerin çocuk yetiştirme tutumları ile kitap okuma, tv izleme, bilgisayar kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Wechselberg, K. & Puyn, U. (1999). Anne ve çocuk. (Çev. E. Kınalıbay). İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Yapıcı, Ş. (2008). Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarda dil gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi. 12, 54-61.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğu tanımak ve anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 66 - 78, 17.12.2016

Abstract

References

 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2016). Çocuk edebiyatı ve kültürü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cesur, S. & Paker, O. (2007). Televizyon ve çocuk: Çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 106-125
 • Cole, L., & Morgan, J. B. (1985). Çocukluk ve gençlik psikolojisi. (Çev. B. H. Vassaf), İstanbul: MEB Yayınları.
 • Çocuk Vakfı. (2006). Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Dağ, M. & Öymen, H. (1974). İslam Eğitim Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Estetik Kavramı Çerçevesinde Çocuk Edebiyatı, Türk Dili, 756: 602-607.
 • Durakoğlu, A. (2014). Gâzali’de ahlak eğitimi. GEFAD / GUJGEF. 34(2), 211-226.
 • Duralı, Ş. T. (2009). Sorun çağının anatomisi. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Duralı, Ş. T. (2013). Omurgasızlaştırılmış Türklük. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Edhem İbrahim Paşa. (2014). Çocuklara hayat bilgisi. (Haz. İ. Kirenci), İstanbul: Büyüyenay Yayınları
 • Gander, M. J., & Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve ergen gelişimi (Çev. B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks. 2(3), 27-38.
 • Karaşahin, M. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okuma kültürlerinin değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kisten, K. D., Lori, A. F., & Leann L. B. (2005). Links between parents’ and girls’ TV behaviors: A longitudinal examination. The Journal of Pediatrics. 147(4), 436-442.
 • Kolcu, A. İ. (2002). Bozkırdaki bilge Cengiz Aytmatov. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kuş, Z. & Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri. Türk Kütüphaneciliği. 24(1), 11-32
 • Montaigne, M. (1996). Denemeler. (Çev. S. Eyuboğlu). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Onur, B. (2005). Türkiye’de çocukluğun tarihi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Öztürk, C. & Karayağız, G. (2007). Çocuk ve televizyon. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(2), 81-85.
 • Petrov, G. (2010). Beyaz zambaklar ülkesinde. İstanbul: Karanfil Yayınları.
 • Picq, P, Sagart, L., Dehaene, G., & Lestienne, C. (2014). Dilin en güzel tarihi. (Çev. S. Rifat), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Ruskin, J. (2005). Susam ve zambaklar. (Çev. T. Turgut). Ankara: Babil Yayınevi.
 • Sakaoğlu, N. (1992). Medeniyet değişmeleri çerçevesinde Türklerde ailede eğitim, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi içinde. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.
 • Şirin, M. R. (2006). Televizyon, çocuk ve aile. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tanju, E. H. (2009). 5-6 yaş çocuklarına sahip ailelerin çocuk yetiştirme tutumları ile kitap okuma, tv izleme, bilgisayar kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Wechselberg, K. & Puyn, U. (1999). Anne ve çocuk. (Çev. E. Kınalıbay). İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Yapıcı, Ş. (2008). Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarda dil gelişimi. Eğitime Bakış Dergisi. 12, 54-61.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğu tanımak ve anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ali Fuat ARICI
YILDIZ TEKNIK UNIV
Türkiye

Publication Date December 17, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Arıcı, A. F. (2016). Erken Çocukluk Dil Gelişiminde Ailenin Rolü . Türkiye Eğitim Dergisi , 1 (1) , 66-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/27078/286665