Research Article
BibTex RIS Cite

Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 40 - 65, 17.12.2016

Abstract

Çağcıl dünyada, özellikle ikibinli yıllardan sonra, teknolojik gelişmelerle birlikte bireyler arası iletişim göreceli olarak kolaylaşmış ve farklı biçimler almıştır. Çağımızda her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da özgün ve farklı gelişmeler olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra
bireyselleşme ve buna paralel çekirdek aile sayısında artış olmuştur. Aile ve toplumda çocuklara verilen değerde de artış olmuştur. Bu önem
edebiyata da yansımış ve çocuklar için özel bir edebiyat alanı doğmuştur. Bu çalışmada, bu gelişmeler sonucunda doğan çocuk edebiyatının
giderek artan önemi ve çocuk edebiyatı araştırmacılarının bu alandaki
çalışmalara ulaşmada yaşadığı zorluklar sebebiyle “Günümüzde yaşayan çocuk
edebiyatı yazarları kimlerdir ve eserleri nelerdir?”
sorusuna cevap aramak amaçlanmıştır.
Araştırma, genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın
sonucunda yaşayan 132 günümüz çocuk edebiyatı yazarı ve bu yazarların
eserlerine ulaşılmıştır
.

References

 • Akın, N. (1998). Okul öncesi kurum öğretmenlerinin çocuk kitaplarına karşı tutum ve davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaş, O. (2009). Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma gelişiminde Çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13: 155-160.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların iç yapısal ve dış yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 12-27.
 • Demircan, C. (2008). Çocuk edebiyatına yönelik bir bibliyografya denemesi (1960-1980). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 165-187.
 • Demirel, Ş., Çeçen, M. A. vd. (2010). Edebi metinlerle Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Jalongo, M.R. (1993). Young children and picture books. NAEYC: Literature from Infancy to Six.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Basım). Ankara: Nobel.
 • Kuzu, T. S. (2002). Öykünün çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı bağlamında öykü seçimi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 95-105.
 • Neydim, N. (2003). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Bu Yayınevi.
 • Oğuzkan, A. F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sağır, M. (2002). Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık
 • Şahin, A., Arıcı, A. F., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K., Turan, L., Yılar, Ö., Kara, R., Kılıç, Y. (2015). Eğitim fakülteleri için Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şimşek, T., Arıcı, A. F., Arslan, M. A., Karatay, H., Stebler, M. Z., Ungan, S., Yakar, Y. M., Yurt, S. U. (2012). Kuramdan uygulamaya Çocuk edebiyatı el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2007). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde Çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 161-167
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları
Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 40 - 65, 17.12.2016

Abstract

References

 • Akın, N. (1998). Okul öncesi kurum öğretmenlerinin çocuk kitaplarına karşı tutum ve davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Akbaş, O. (2009). Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma gelişiminde Çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13: 155-160.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların iç yapısal ve dış yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 12-27.
 • Demircan, C. (2008). Çocuk edebiyatına yönelik bir bibliyografya denemesi (1960-1980). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 165-187.
 • Demirel, Ş., Çeçen, M. A. vd. (2010). Edebi metinlerle Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Jalongo, M.R. (1993). Young children and picture books. NAEYC: Literature from Infancy to Six.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Basım). Ankara: Nobel.
 • Kuzu, T. S. (2002). Öykünün çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı bağlamında öykü seçimi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 95-105.
 • Neydim, N. (2003). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Bu Yayınevi.
 • Oğuzkan, A. F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sağır, M. (2002). Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık
 • Şahin, A., Arıcı, A. F., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K., Turan, L., Yılar, Ö., Kara, R., Kılıç, Y. (2015). Eğitim fakülteleri için Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şimşek, T., Arıcı, A. F., Arslan, M. A., Karatay, H., Stebler, M. Z., Ungan, S., Yakar, Y. M., Yurt, S. U. (2012). Kuramdan uygulamaya Çocuk edebiyatı el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2007). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde Çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 161-167
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları
There are 20 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Suat Ungan

Elif Demir

Publication Date December 17, 2016
Submission Date October 31, 2016
Acceptance Date December 3, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Ungan, S., & Demir, E. (2016). Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 40-65.