Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 49 - 59 2018-04-30

EXAMINED IN TERMS OF URBAN IDENTITY OF ACCESSORY MEMBERS IN EXAMPLE OF THE CITY OF KAHRAMANMARAS
KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI

Şule KISAKÜREK [1] , Esra BAYAZIT [2]


The identity of the city is an important determinant of the distinction between the environment, the space, the architecture and the cities. One of the main determinants of urban identity, of urban perception and urban image are urban accessories. Each of the identifiable elements that can be experienced and perceived which is the reflection of the city identity has a different understanding and prevention in terms of the users and the city. There is live a rapid process of change that have experienced technological, economic and social developments in cities in recent years. This rapid change which experienced transforms cities into similar units. This situation cause the way for many negative problems such as the lost of the fascination of the cities and the disappearance of their identities. Kahramanmaraş city is take part among the cities experiencing a rapid change process. This study was performed with the goal of identifying of urban elements which provide constitute city identity and communication between individuals and defining spaces, defining and completing the city in Kahramanmaras. In the results of working; Kale, Ulu Mosque and Kathiphan, roads that are planted with natural species, Monument that Red Striped Independence Medallion and led study that Ice Cream Figure, the city affects the identity positively, palm trees that used at the entrance of the city and around the castle, advertising plates that have in the main streets, high-rise buildings and the provincial special administrative building incompatible with the surroundings has been identified as the identity components that adversely affect the urban identity. Physical proposals have been developed to strengthen the identity of the city in the direction of the results obtained.


Kent kimliği çevrenin, mekânın, mimarinin ve kentlerin birbirinden ayırt edilmesinde önemli bir belirleyicidir. Kent kimliğinin, kentsel algılama ve kentsel imajın temel belirleyicilerinden biri kentsel donatı elemanlarıdır. Kent kimliğinin yansıması olan kimlik elemanlarının her biri, kenti yaşanması ve algılanmasını sağlayan farklı bir anlam ve öneme sahip olmaktadır. Son yıllarda yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu kentlerde hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Yaşanan bu hızlı değişim kentleri birbirine benzeyen birimler haline dönüştürmektedir. Bu durum kentlerin cazibelerini yitirmesi ve kimliklerinin yok olması gibi olumsuz birçok soruna zemin hazırlamaktadır. Kahramanmaraş kenti de bu gelişmelerin yaşandığı ve hızlı bir değişim süreci yaşayan kentler arasında yer almaktadır Bu çalışma kent kimliğini oluşturan, bireyler arası iletişimi sağlayan, mekânları tanımlı kılan, kenti tanımlayan ve tamamlayan niteliklere sahip kentsel donatı elemanlarının Kahramanmaraş kenti örneğinde belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; Kale, Ulu Cami ve Kâtip Han gibi tarihi yapılar, doğal türlerle ağaçlandırılan yollar, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası Anıtı ile Dondurma Figürlü Led Çalışması kent kimliğini olumlu etkileyen, kent girişinde ve kale çevresinde kullanılan palmiye bitkisi, ana caddelerde yer alan reklam levhaları ile yüksek katlı binalar ve çevresi ile uyumsuz İl Özel İdare Binası kent kimliğini olumsuz etkileyen kimlik bileşenleri olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kent kimliğinin güçlendirilmesi yönünde fiziksel öneriler geliştirilmiştir.    


  • Deniz, K. 2004. “Konya’da Farklı Üç Kentsel Mekanda Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma”, S.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya
  • Ocakçı, M., Southworth, M. 1995.Şehir Kimliği ve Çevre ilişkileri. Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 17. Dünya Şehircilik Kolokyumu, İstanbul.
  • Kır,İ., 2009. Kent Meydanlarının Kent Kimliği Üzerine Etkileri İzmir Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi (Yayınlanmamış),İzmir.
  • Lynch, K. 1960. “Kent imgesi ”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Cambridge.
  • Nasar, J.L. 1998. “The Evaluative Image of the City”, Sage pub., London
  • Uçkaç,L., 2006. Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri: Keçiören Örneği. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (basılmamış doktora tezi) Ankara
  • Uzun G.1997.Peyzaj Konstrüksiyonu II. Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını.
  • Türkoğlu,D., 2002. Kentsel İmge:İstanbul’dan Bulgular, İTÜ Dergisi/a cilt 1, Sayı 1, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Environmental Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Author: Şule KISAKÜREK
Institution: KSÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kahramanmaraş
Country: Turkey


Author: Esra BAYAZIT
Institution: KSÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Kahramanmaraş
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { turkjforsci408372, journal = {Turkish Journal of Forest Science}, issn = {}, eissn = {2618-6616}, address = {KSÜ Orman Fakültesi Avşar Yerleşkesi 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {49 - 59}, doi = {10.32328/turkjforsci.408372}, title = {KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI}, key = {cite}, author = {Kısakürek, Şule and Bayazıt, Esra} }
APA Kısakürek, Ş , Bayazıt, E . (2018). KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI . Turkish Journal of Forest Science , 2 (1) , 49-59 . DOI: 10.32328/turkjforsci.408372
MLA Kısakürek, Ş , Bayazıt, E . "KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI" . Turkish Journal of Forest Science 2 (2018 ): 49-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjforsci/issue/36853/408372>
Chicago Kısakürek, Ş , Bayazıt, E . "KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI". Turkish Journal of Forest Science 2 (2018 ): 49-59
RIS TY - JOUR T1 - KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI AU - Şule Kısakürek , Esra Bayazıt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32328/turkjforsci.408372 DO - 10.32328/turkjforsci.408372 T2 - Turkish Journal of Forest Science JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 59 VL - 2 IS - 1 SN - -2618-6616 M3 - doi: 10.32328/turkjforsci.408372 UR - https://doi.org/10.32328/turkjforsci.408372 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forest Science KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI %A Şule Kısakürek , Esra Bayazıt %T KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI %D 2018 %J Turkish Journal of Forest Science %P -2618-6616 %V 2 %N 1 %R doi: 10.32328/turkjforsci.408372 %U 10.32328/turkjforsci.408372
ISNAD Kısakürek, Şule , Bayazıt, Esra . "KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI". Turkish Journal of Forest Science 2 / 1 (April 2018): 49-59 . https://doi.org/10.32328/turkjforsci.408372
AMA Kısakürek Ş , Bayazıt E . KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI. Turk J For Sci. 2018; 2(1): 49-59.
Vancouver Kısakürek Ş , Bayazıt E . KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ’NDE KENT KİMLİĞİ ve KENTSEL DONATI ELEMANLARI. Turkish Journal of Forest Science. 2018; 2(1): 49-59.