Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 40 - 59 2020-04-30

THE URBAN EQUIPMENT EVALUATION IN TERMS OF URBAN AESTHETICS: CASE OF KAHRAMANMARAS
KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ

Esra BAYAZIT [1] , Şule KISAKÜREK [2]


With the developing technology changing living conditions and rapid urbanization have formed similar cities by increasing inter-city interaction. This situation leads to the formation of cities without identity and aesthetics. One of the important urban assets that determines the urban fabric, urban aesthetics and identity are the urban equipment. From this point of view, it is aimed to evaluate the urban equipment of the city of Kahramanmaraş in Trabzon and Hükümet streets from the perspective of landscape architecture. For this purpose, the urban equipment in the research area have evaluated according to aesthetic principles that compliance, perceptibility, functionality, maintenance integrity and originality. As a result of the study, it is determined that urban equipment are not all and unique designs, the positions of some equipment such as sitting unit and artistic objects are not functional. In the research area, they have been developed suggestions which will positively affect urban aesthetics of urban equipment.
Gelişen teknoloji ile değişen yaşam koşulları ve hızlı kentleşme, kentler arası etkileşimi artırarak birbirine benzer kentler oluşturmaktadır. Bu durum, kimliksiz ve estetikten yoksun kentler oluşmasına neden olmaktadır. Kent dokusunu, kent estetiğini ve kimliğini belirleyen, önemli kentsel elemanlardan biri kentsel donatı elemanlarıdır. Bu çalışmada Kahramanmaraş kenti Trabzon ve Hükümet caddelerinde yer alan kentsel donatı elemanlarının kent estetiği açısından, Peyzaj Mimarlığı bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma alanında bulunan kentsel donatı elemanları estetik ilkeler; uyum, algılanabilirlik, işlevsellik, bakım, bütünlük ve özgün olma ölçütleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kentsel donatıların bütüncül ve özgün tasarımlar olmadığı, oturma birimi ve sanatsal obje gibi bazı donatıların konumlarının işlevsel olmadığı belirlenmiştir. Araştırma alanında kentsel donatı elemanlarının kent estetiğini olumlu etkilemesi için öneriler geliştirilmiştir.
 • Aksu, V. (1998). Kent mobilyalarının yer aldıkları mekânlara etkileri üzerine-Trabzon kenti örneği-bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış).
 • Aksu, Ö. V. (2012). Kent mobilyaları tasarımında özgün yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(6), 373-386.
 • Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci, İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), İstanbul.
 • Anonim, (1992). Kentsel Tasarım Kılavuzu 2, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Çalışma Grubu, İstanbul
 • Aslanboğa, İ. (1997). Kentlerdeki yol ve meydan ağaçlarının işlevleri, Ağaçlamanın planlanması, uygulanması ve bakımlarıyla ilgili sorunlar. Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul, 96.
 • Başal, M., Memlük, Y., & Yılmaz, O., (1993). Peyzaj Konstrüksiyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1322, Ankara, 170s.
 • Çelik, E., (2013). Esenyurt İlçesinde Yapılan Peyzaj Uygulama Çalışmalarının Yapısal Peyzaj Ve Kent Mobilyaları Açısından İrdelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 222s.
 • Çelik, D. & Açıksöz, S. (2008).Tarihi Kentlerde Kent Estetiği Kaygısı: Bartın Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10 (14), 57-65.
 • Dascalu, D.M. (2011). Landscape Effects of Urban Furniture Textures. Bulletin UASVM Horticulture, 68(1) Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394
 • Durmuş, Ç. (2008). İstanbul Kent Mobilyaları Üzerine Bir Araştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 107s.
 • Erdoğan, E., (2006). Çevre ve Kent Estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 68–77.
 • Eşen, Ö, S. (2007). Kentsel Donatı Elemanlarının Çevresel İmge Üzerine Etkileri: Kuşadası Sahil Bandı Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir, 214s.
 • Güner, E., (2015). Kent Kimliği İlişkisi Bağlamında Kent Mobilyaları Sultanahmet Meydanı Örneği. Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 160s.
 • Google Earth (2018). Google Earth Uydu Görüntüsü https://earth. google. com/web, Erişim tarihi: 05.05.2018
 • Feyizoğlu, S., (2008). Kent Mobilyalarının Kentsel Mekânlarda Yeri ve Oluşum Süreçlerinin İrdelenerek Sınıflandırılması. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 97s.
 • Ghorab, P. (2015). Kent Mobilyalarının Temel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi( Yayınlanmamış), 90s.
 • Hacıhasanoğlu, I., (1991). Kent Mobilyaları. Teknografik Matbaacılık, İstanbul.
 • Kır, İ. (2009). Kent Meydanlarının Kent Kimliği Üzerine Etkileri; İzmir Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 78s.
 • Kuter, N., & Kaya, Z. (2019). Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 21(1), 81-96.
 • Küçük, V. & Gül, A. (2005). Isparta Kent İçi Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Bir Araştırma (A Study on the Street Trees in Isparta City). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): x-x.
 • Lynch, K., (1960). The Image of the City, The MIT Press, Cambridge,215s.
 • Sağlık, A., Sağlık, E., & Kelkit, A. (2014). Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği, 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8-11.
 • Sancak, A. (2009). Kentsel Mekân Kimliğinin Oluşumunda Kent Mobilyası Tasarım Kriterlerinin İrdelenmesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü, Anasanat Dalı, İstanbul.
 • Şişman, E. E., & Gültürk, P. (2017). Kent Mobilyalarının Kent Estetiğine Katkısı. International Multidisciplinary Conference (IMUCO), Antalya, 369–377. https://www.researchgate.net/publication/312587607
 • Suher, H., Ocakçı, M., & Karabay, H., (1996). İstanbul Metropolitan Kent Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kent İmgesi. İstanbul 2020 Sempozyumu, 58.
 • Özer, S., Aklıbaşında, M., & Zengin, M., (2010). Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan Kuşatma Elemanlarının Kent İmajı Üzerindeki Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 123–130.
 • Uzun, S. P., Bozali, N., & Sivrikaya, F. (2011). Kahramanmaraş'ın Tarihine Işık Tutan Anıt Ağaçlar. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14(2), 43-51.
 • Ünver, R. (2001). İç Mekânda Gölgelerin Düzenlenmesi. Tasarım Dergisi, İstanbul.
 • Yıldırım, C. (2011). Antalya kenti içindeki parklarda yer alan donatı elemanlarının estetik ve fonksiyon açısından değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış).
 • Zülfikar, C., (1998). Kent Mobilyalarının Kullanım İlişkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 246s.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8390-0212
Author: Esra BAYAZIT
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5005-8476
Author: Şule KISAKÜREK (Primary Author)
Institution: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Country: Turkey


Supporting Institution Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Birimi
Project Number 2017/4-7YLS
Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { turkjforsci701182, journal = {Turkish Journal of Forest Science}, issn = {}, eissn = {2618-6616}, address = {KSÜ Orman Fakültesi Avşar Yerleşkesi 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {40 - 59}, doi = {10.32328/turkjforsci.701182}, title = {KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bayazıt, Esra and Kısakürek, Şule} }
APA Bayazıt, E , Kısakürek, Ş . (2020). KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ . Turkish Journal of Forest Science , 4 (1) , 40-59 . DOI: 10.32328/turkjforsci.701182
MLA Bayazıt, E , Kısakürek, Ş . "KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ" . Turkish Journal of Forest Science 4 (2020 ): 40-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjforsci/issue/54101/701182>
Chicago Bayazıt, E , Kısakürek, Ş . "KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ". Turkish Journal of Forest Science 4 (2020 ): 40-59
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ AU - Esra Bayazıt , Şule Kısakürek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32328/turkjforsci.701182 DO - 10.32328/turkjforsci.701182 T2 - Turkish Journal of Forest Science JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 59 VL - 4 IS - 1 SN - -2618-6616 M3 - doi: 10.32328/turkjforsci.701182 UR - https://doi.org/10.32328/turkjforsci.701182 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forest Science KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ %A Esra Bayazıt , Şule Kısakürek %T KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Turkish Journal of Forest Science %P -2618-6616 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32328/turkjforsci.701182 %U 10.32328/turkjforsci.701182
ISNAD Bayazıt, Esra , Kısakürek, Şule . "KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ". Turkish Journal of Forest Science 4 / 1 (April 2020): 40-59 . https://doi.org/10.32328/turkjforsci.701182
AMA Bayazıt E , Kısakürek Ş . KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ. Turk J For Sci. 2020; 4(1): 40-59.
Vancouver Bayazıt E , Kısakürek Ş . KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ KENTİ ÖRNEĞİ. Turkish Journal of Forest Science. 2020; 4(1): 40-59.