Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 88 - 106 2018-09-14

Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları

Mustafa Şenel [1]


Bu çalışmada 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında Gaziantep’te bulunan bir özel okulun beşinci sınıflarında uygulanmakta olan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı (YİP) dahilinde Main Course ve Skills derslerine giren üç İngilizce öğretmeninin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı (YÖO) düzenleme durumları değerlendirilmiştir. Bu araştırma ile YİP uygulamasında İngilizce öğretmenlerinin YÖO düzenleme durumlarını incelemek ve hem öğretmenlere hem de okul yöneticilerine önerilerde bulunabilmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasıdır. Veriler yapılandırılmış görüşmeler ve ders içi gözlemler yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin YÖO konusundaki görüşleri (özdeğerlendirme) ile uygulamalarının çoğunlukla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir.

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı, YİP, yapılandırmacı öğrenme ortamı
 • Ağlagül, D. (2009) Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Birikim, Ö. (2008). Fen Ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin 4 Ve 5. Sınıf Öğrenciler Ve Öğretmenlerin Algıları. Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, B. (2007). Eğitimde çağdaş yaklaşımlar. Öğretim ilke ve yöntemleri. G.Ocak (Editör). Ankara: PegemA Yayıncılık, 267-385.
 • Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13-15 Eylül 2006, Muğla.
 • Fidan, N.K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Mertoğlu, H. (2011). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Algılarının Öğretim Uygulamalarına Etkileri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Metin, Y. (?). Doküman İncelemesi. Education.ankara.edu.tr
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(1), 14.
 • Yapıcı, M. (2008). Yapılandırmacılık. Eğitim psikolojisi. İbrahim Yıldırım (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Yıldırım, F.S. (2011). İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, B. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerileri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tenenbaum, G., Naidu, S., Jegede, O., & Austin, J. (2001). Constructivist pedagogy in conventional on-campus and distance learning practice: An exploratory investigation. Learning and Instruction, 11, 87- 111.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa Şenel (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2018

Bibtex @research article { turksosbilder425931, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {}, publisher = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {88 - 106}, doi = {}, title = {Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları}, key = {cite}, author = {Şenel, Mustafa} }
APA Şenel, M . (2018). Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 88-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turksosbilder/issue/39145/425931
MLA Şenel, M . "Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 88-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turksosbilder/issue/39145/425931>
Chicago Şenel, M . "Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 88-106
RIS TY - JOUR T1 - Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları AU - Mustafa Şenel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 106 VL - 3 IS - 1 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları %A Mustafa Şenel %T Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları %D 2018 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Şenel, Mustafa . "Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (September 2018): 88-106 .
AMA Şenel M . Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 3(1): 88-106.
Vancouver Şenel M . Beşinci Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleyebilme Durumları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 3(1): 106-88.