ISSN: 2528-9772
e-ISSN: 2528-9772
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği
Kapak Resmi
       

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına ikinci sayısı ile devam etmektedir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli dergilerdir. Bilimsel bir dergi olarak amacımız; eğitim ve sosyal bilimler alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyucuya ulaştırmaktır. Dergimizin diğer amacı ise, Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konuların ele alınarak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, okuyucu, yazar ve hakemlerimize gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Dr. Ümit POLAT

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Türkiye’ de İkamet Eden Sığınmacı Suriyeli Öğrenci ve Velilerin Göç Öncesi Türk Kültürüne Yönelik Algı ve Yaklaşımlarının Öz Kültürleriyle Karşılaştırılarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Güzel Sanatlar Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Takı Üretim Nedenleri ve Tercihlerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Devlet ve Eğitim” Anlayışı

Derleme

Sosyal Bilimlerde Araştırma Süreci ve Aşamaları

Araştırma Makalesi

Dindarlığın Değişen Yüzü Ekseninde Spor Organizasyonları: Katar 2022 Dünya Kupası Örneği

Araştırma Makalesi

Ortaokul Çocuklarının Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Çocukluk Dönemi Otomatik Düşünceleri

Derleme

Türk Yaylarının Yapımı ve Kullanılan Hayvansal Tutkalların Fonksiyonları

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Akademik ve Sosyal Beceri Öğretiminde Yeterliliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Mustafa Aslıer’in Baskı Resimlerinde Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Kadın İmgesi

Araştırma Makalesi

Edebî Eserlere Yansıyan Kadın Sorunları: Adalet Ağaoğlu Eserleri