Hakkında

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Dergimiz, karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır. Araştırmaların ayrıca alanyazına orijinal ve yeni katkı sunmaları da dergimizin temel yayım kriteridir.

1- Ön değerlendirme: Dergiye gönderilen makale öncelikle ön değerlendirme sürecine alınır. Bu süreçte; gönderilen çalışmanın hem yazım esaslarına uygunluğu incelenir hem de Ithenticate  Analizi ile çalışmanın orijinallik yüzde değeri hesaplanır. Bu süreçten geçen çalışmalar editör sürecine alınır.

2- Editör-Alan editörü süreci: Bu süreçte makale yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dahil edilmez) alan editörü tarafından iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumlu birinin olumsuz görüş belirttiği durumda ise çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir ve nihai karar verilir.

3- Hakem süreci: Bu süreçte makalenin özgünlüğü alana katkısı ve bilimsel değeri alan uzmanlarından belirlenen 2 hakem tarafından incelenir, makale ile ilgili düzenlenen rapor makale yazarına gönderilir.

4- Yazar, hakemin ve Editörün belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır. Ancak yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

5-Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar), Hakem ve Editörlerin görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

6- Yayın Sekreterliği Süreci: Yayınlanma sürecinin son aşamasında çalışmanın yayın sekreterleri tarafından dizgi mizanpaj çalışması yapılır ve çalışma yayına hazır hale geldikten sonra yayın sırasına alınır. 

Önemli Not: Makaleler, doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) hakem kurulunda yer alan hakemlere yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

 

Makalelerin dergide yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verirken sisteme;

Kullanıcı Adı ve Şifrenizle girip, etkin olan makaleyi seçtikten sonra Hakemler İçin Makale Değerlendirme Formu'nu doldurmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.