e-ISSN: 2636-7815
Founded: 2012
Publisher: Munzur University
Cover Image
       
Sosyal Bilimler alanında, altı ayda bir (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çift kör hakem sistemli akademik e-dergi

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/MÜSBİD 

Yayın hayatına 2012 yılında başlayan ve yılda iki kez neşredilen ulusal hakemli bir e-dergi olan MÜSBİD, araştırmacıların sosyal bilimler alanında Türkçe veya İngilizce kaleme almış oldukları çalışmalara ilgi gösterir. 

Tarandığı Dizinler:
ResearchBib; ROOTINDEXING; kaynakça.info; INDEX COPERNICUS; ASOS Index; idealonline; GENERAL İMPACTFACTOR; ESJI; DRJI; BASE; ACARINDEX; SOBIAD

200912009220093  20090 2008920088200872008620085200842008220083