Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-7815 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Munzur University | https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/enstituler/sosyal/Pages/dergiler.aspxEditörden...

Değerli okuyucular, İslam kültür ve medeniyet tarihinde oksidentalist bir düşünür

olarak adından söz ettiren Prof. Dr. Fuat Sezgin kaleme aldığı çalışmalarıyla Batı’nın doğuyu

anlama ve anlamlandırma çabalarının bir sonucu olan oryantalizme karşı Doğu’nun Batı’yı

nasıl algıladığına yönelik farklı bir bakış açısı sunmuştur. 5 Eylül 2018 tarihli, 2018/6 sayılı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinden dolayı

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Müsbid) olarak Oksidentalizm ve Prof. Dr. Fuat

Sezgin Özel Sayısını çıkarmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istedik.


Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi adı altında çıkan her bir sayının önceki

sayılardan daha iyi olması için yoğun çaba sarf ettik. Özverili ve ciddi çalışmalarımızın

karşılığında Müsbid çok kısa bir sürede ondan fazla dizinde tarandı. Dergide yer alan

makalelerin yaklaşık (50.000) elli bin defa indirilmesi bizde büyük bir heyecan uyandırdı.

Dergiye gönderilen makalelerin ithenticate oranın yüzde 20’nin altında olanlarını

değerlendirmeye aldık. Böylelikle bilimsel anlamda benzerlik oranı daha düşük olan nitelikli

çalışmaların yayınlanmasına öncelik verdik. Hakem ve yazarlar arasında zamanlama açısından

hassas ve koordineli bir iletişim sağladık. Benimsediğimiz ilkeli yayın politikasının ve disiplinli

çalışmalarımızın bir sonucu olarak farklı kesimlerdeki okurların, yazar ve hakemlerin

teveccühüne mazhar olduk.


Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde 12.Sayıdan itibaren başlayan editörlük

görevim bu son ve özel sayı ile birlikte tamamlanmış oluyor. Bu süre zarfında başta

Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Ubeyde İPEK olmak üzere, yayın kurulunda bulunan

akademisyenlere, bilim ve danışma kurulunda desteklerini gördüğüm değerli bilim

insanlarına, yoğun çalışma tempolarına rağmen hakemlik davetlerimi geri çevirmeyen ve bu

anlamda dergide yayınlanan çalışmaların daha kaliteli olmasında önemli bir rol oynayan

hakemlere, Müsbid’in son zamanlarda iyi bir ivme kazanmasına katkıda bulunan mesai

arkadaşlarıma ve son olarak olumlu tepkiler aldığım sevgili okurlara teşekkürü bir borç

bilirim.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan CUŞA


Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD)

e-ISSN 2636-7815 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Munzur University | https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/enstituler/sosyal/Pages/dergiler.aspx
Cover ImageEditörden...

Değerli okuyucular, İslam kültür ve medeniyet tarihinde oksidentalist bir düşünür

olarak adından söz ettiren Prof. Dr. Fuat Sezgin kaleme aldığı çalışmalarıyla Batı’nın doğuyu

anlama ve anlamlandırma çabalarının bir sonucu olan oryantalizme karşı Doğu’nun Batı’yı

nasıl algıladığına yönelik farklı bir bakış açısı sunmuştur. 5 Eylül 2018 tarihli, 2018/6 sayılı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinden dolayı

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Müsbid) olarak Oksidentalizm ve Prof. Dr. Fuat

Sezgin Özel Sayısını çıkarmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istedik.


Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi adı altında çıkan her bir sayının önceki

sayılardan daha iyi olması için yoğun çaba sarf ettik. Özverili ve ciddi çalışmalarımızın

karşılığında Müsbid çok kısa bir sürede ondan fazla dizinde tarandı. Dergide yer alan

makalelerin yaklaşık (50.000) elli bin defa indirilmesi bizde büyük bir heyecan uyandırdı.

Dergiye gönderilen makalelerin ithenticate oranın yüzde 20’nin altında olanlarını

değerlendirmeye aldık. Böylelikle bilimsel anlamda benzerlik oranı daha düşük olan nitelikli

çalışmaların yayınlanmasına öncelik verdik. Hakem ve yazarlar arasında zamanlama açısından

hassas ve koordineli bir iletişim sağladık. Benimsediğimiz ilkeli yayın politikasının ve disiplinli

çalışmalarımızın bir sonucu olarak farklı kesimlerdeki okurların, yazar ve hakemlerin

teveccühüne mazhar olduk.


Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde 12.Sayıdan itibaren başlayan editörlük

görevim bu son ve özel sayı ile birlikte tamamlanmış oluyor. Bu süre zarfında başta

Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Ubeyde İPEK olmak üzere, yayın kurulunda bulunan

akademisyenlere, bilim ve danışma kurulunda desteklerini gördüğüm değerli bilim

insanlarına, yoğun çalışma tempolarına rağmen hakemlik davetlerimi geri çevirmeyen ve bu

anlamda dergide yayınlanan çalışmaların daha kaliteli olmasında önemli bir rol oynayan

hakemlere, Müsbid’in son zamanlarda iyi bir ivme kazanmasına katkıda bulunan mesai

arkadaşlarıma ve son olarak olumlu tepkiler aldığım sevgili okurlara teşekkürü bir borç

bilirim.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan CUŞA