Year 2014, Volume 1 , Issue 1, Pages 63 - 67 2014-03-31

Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi

Galip BAKIR [1] , Ferhat HAN [2]


Bu araştırma Yalova ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yetiştiricilerin sosyal durumu, hayvan varlığı, bakım, süt
üretimi, hayvancılıktan memnuniyet, sorunlar ve örgütlenme durumu gibi yapısal özelliklerini belirlemek amacı ile
yapılmıştır. Araştırmanın materyalini il genelinden şansa bağlı olarak belirlenen 324 adet süt sığırı işletmesinden anket
yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Elde edilen veriler işletmenin yapısal durumunu etkileyen hayvan sayısı ve
yetiştiricilerin eğitim durumu faktör olarak alınarak SPSS paket programında analiz edilmiştir. İşletmelerde bulunan
sığırların ırk dağılımı, yetiştiricilerin tahsil seviyesi ilkokul olanlar melez, orta ve lise+ olanlar ise kültür ırka yöneldikleri
belirlenmiştir. Hayvan sayısı az olan yetiştiriciler melez ırkta yoğunlaşırken, hayvan sayısı arttıkça kültür ırkına yöneliş
görülmüştür. Hayvanların kızgınlığının belirlenmesinde, eğitim düzeyi ilkokul olan yetiştiriciler böğürme ve atlamayı
dikkate almıştır. Düvelerin ilk tohumlama yaşını belirlerken eğitim düzeyi ilkokuldan lise+'ye tüm yetiştiriciler artan oranda
15-18 ay olmasını dikkate almıştır. İşletmecilerin yaşı arttıkça eğitim düzeylerinin tersine 15-18 ay kriterine ait oranın
düştüğü belirlenmiştir. Süt verimi 10< kg'dan az olan işletmecilerin eğitim düzeyi % 68.9 ilkokul iken bu oran lise+ % 8.5'e
gerilemiştir. Eğitim düzeyi orta okul olan işletmecilerin % 61.2'si 11-20 kg süt verimi almaktadır. Hayvan sayısı 5< olan
işletmelerin % 46.8'i 10< kg süt verimi alırken, hayvan sayısı arttıkça bu oran % 23.1'e gerilemiştir. 10-21 kg süt verimine
sahip işletmelerin oranı hayvan sayısı 5< olan işletmelerde % 48.4 iken, bu oran hayvan sayısının artışına paralel olarak
% 63.5'e yükselmiştir.

This research has been performed to determine dairy farms’ breeders’ social conditions, presence of animals, care, milk production, happiness with animal farming, problems and situation of being organized in Yalova. The data that obtained from 324 randomly chosen dairy farms around the city by the means of the survey comprised the material of research. The obtained data has been analyzed in SPSS package program by taking animal numbers, age and educational background of breeders as factors affecting the structural condition of farm. In the analysis of race distribution it was determined that breeders having primary education preferred to use crossbred animals, whereas breeders having secondary, high school and higher education tended to use culture breeds. For determining the heat in animals, breeders who have primary school education take bellowing and mounting of animals into consideration. All breeders at any education level considered the 15-18 months of age as age at fist insemination for heifers. As the age of breeders increased, contrary to education level, the ratio for 15-18 month age criterion decreased. In the farms producing less than 10 kg milk the ratio of farmers having primary school education is 68.9%. This ratio is 8.5% for high school and higher graduates. 61.2% of breeders who have middle school education level obtain 11-20 kg milk yield in their farms. While 48.6% of breeders who have less than 5 animals obtain 10 kg milk yield, as the number of animals rises, this rate declined to 23.1%. In the farms having less than 5 animals the proportion of obtaining 10-21 kg milk yield is 48.4%. As the animals numbers increased this proportion increased up to 63.5%
 • Akman, N., Özder, M., 1992, Tekirdağ ilinde ithal ineklerle çalışan işletmelerin durumu ve sorunları. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi.
 • Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley&Sons. New York. Burdur ili süt sığırcılığı ve özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 0038-NAP- 08 no’lu projeden derleme.
 • Koyubenbe, N., 2005. İzmir ili ödemiş ilçesinde süt sığırcılığının geliştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi, 46(1): 8-13.
 • Köse, K., 2006. Uşak ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine kayıtlı işletmelerin genel yapısı. Yüksek lisans tezi, Tekirdağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Önal, A.R., Özder, M., 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): 197-203.
 • Sarı, S., 1998. Çumra ve Altınekin ilçelerinde (Konya) bazı süt sığırı işletmelerinin yapısal durumu ve sorunları. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Soyak, A., Soysal, M.İ., Gürkan, E.K., 2007. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı populasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3) : 297-305.
 • Soysal, M.İ., 1991. Süt sığırcılığı. Hasat Yayıncılık İstanbul.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2007. Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H., 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26(1): 09-16.
 • Tugay, A., Bakır, G., 2004. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül, Isparta.
 • Tugay, A., Bakır, G., 2009. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • Yamane, T., 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
Journal Section Research Article
Authors

Author: Galip BAKIR

Author: Ferhat HAN

Dates

Publication Date : March 31, 2014

Bibtex @ { tutad280964, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {}, publisher = {Siirt University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {63 - 67}, doi = {10.19159/tutad.86890}, title = {Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Bakır, Galip and Han, Ferhat} }
APA Bakır, G , Han, F . (2014). Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 63-67 . DOI: 10.19159/tutad.86890
MLA Bakır, G , Han, F . "Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi" . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014 ): 63-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tutad/issue/26710/280964>
Chicago Bakır, G , Han, F . "Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014 ): 63-67
RIS TY - JOUR T1 - Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi AU - Galip Bakır , Ferhat Han Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19159/tutad.86890 DO - 10.19159/tutad.86890 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 67 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.86890 UR - https://doi.org/10.19159/tutad.86890 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi %A Galip Bakır , Ferhat Han %T Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 1 %N 1 %R doi: 10.19159/tutad.86890 %U 10.19159/tutad.86890
ISNAD Bakır, Galip , Han, Ferhat . "Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (March 2014): 63-67 . https://doi.org/10.19159/tutad.86890
AMA Bakır G , Han F . Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi. TÜTAD. 2014; 1(1): 63-67.
Vancouver Bakır G , Han F . Yalova İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Yetiştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2014; 1(1): 63-67.