Turkish Journal of Agricultural Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Turkish Journal of Agricultural Research

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |
Cover Image


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Volume 7 - Issue 3 - Oct 31, 2020
 1. Kurşun Uygulamasının Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)’ndaki Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri
  Pages 233 - 245
  Sultan DERE, Muhittin DOĞAN
 2. Dalgacık Bulanık Zaman Serisi Yöntemi ve Gri Tahmin Yöntemi ile Türkiye Buğday Verimi Tahmini
  Pages 246 - 252
  Eyyup Ensar BAŞAKIN, Ömer EKMEKCİOĞLU, Mehmet ÖZGER, Anıl ÇELİK
 3. The Effects of Salt Stress in Zinnia (Zinnia sp.) Cultivars During Seed Germination and at the Early Stages of Seedling Growth
  Pages 253 - 265
  Sara YASEMİN, Ayşin GÜZEL DEĞER, Nezihe KÖKSAL
 4. Hay Yield, Quality and Competition of Hungarian Vetch (Vicia pannonica) and Italian Ryegrass (Lolium multiflorum) Intercropping
  Pages 266 - 273
  Özlem ÖNAL AŞCI, Tuğba KANDİŞ, Yeliz KAŞKO ARICI
 5. Bazı Maş Fasulyesi (Vigna radiata Wilczek) Genotiplerinin Meloidogyne incognita Irk 2 ile Reaksiyonu
  Pages 274 - 279
  Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Ruziye KARAMAN
 6. Eco-Geographical Components of Natural Population Variability of Ectoparasites Habrobracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera, Braconidae)
  Pages 280 - 286
  Olya STATKEVYCH, Valentyn DROZDA
 7. Structure of Dairy Cattle Holdings and Market Supply of Milk: The Case of İzmir Province, Turkey
  Pages 287 - 295
  Cuma AKBAY, Funda AKDOĞAN
 8. Hindiba (Cichorium intybus L.) ile Farklı Arkadaş Bitkilerin Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 296 - 304
  Mehmet CAN, İ̇lknur AYAN, Erdem GÜLÜMSER, Zeki ACAR, Elif ÖZTÜRK
 9. Bazı Entomopatojenlerin Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Ricaniidae) Üzerindeki Öldürücü Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 305 - 314
  Temel GÖKTÜRK
 10. Tüketicilerin İthal Tarım Ürünleri Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Örneği, Türkiye
  Pages 315 - 320
  Osman KILIÇ, Gamze AYDIN ERYILMAZ
 11. Türkiye’deki Tiftik Üretimi Değişiminin Regresyon Analizi ile İncelenmesi
  Pages 321 - 326
  Adi̇le TATLIYER
 12. Üniversite Öğrencilerinin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi Örneği, Türkiye
  Pages 327 - 336
  Muhammet Ali KARA, Ahmet TEKELİ, Nazire MIKAIL
 13. Yaygın Fiğ+Arpa Karışımına Uygulanan Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Bitki Besin Maddeleri Kapsamına Etkisi
  Pages 337 - 344
  Seda RAJABİ KHİABANİ, Ahmet Esen ÇELEN
 14. Türkiye’de Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği
  Pages 345 - 352
  Tamer YAVUZ, Hakan KIR, Veysel GÜL
Indexes and Platforms

Creative Commons License

Turkish Journal of Agricultural Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.