ISSN: 2148-2306
e-ISSN: 2528-858X
Founded: 2014
Period: Tri-annual
Publisher: Siirt University
Cover Image
       

Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


2021 - Volume: 8 Issue: 2

Research Article

Fizyoğrafyadaki Değişimin Profil Gelişimine ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Review

Türkiye’de Organik Tarımın Gelişmesi İçin Alınması Gereken Önlemler

Review

Bitki Gelişimi ve Stres Toleransının Geliştirilmesi Üzerine Sürdürülebilir Bir Strateji: Priming Tekniği

Research Article

Gıda Ambalajlarındaki Etiket Bilgilerine ve Logolara Yönelik Tüketici Duyarlılığı: Samsun İli Örneği, Türkiye

Research Article

Yarı Kurak Ekolojik Şartlarda Farklı Ana Materyal Üzerinde Oluşan Genç Toprakların Ayrışma Oranları ve Podolojik Gelişimleri

Research Article

Hububat Ekiliş Alanlarında Süne Eurygaster spp.’nin Yumurta Parazitoiti, Trissolcus (Hymenoptera: Scelionidae) Türleri Üzerinde Çalışmalar: Iğdır, Ağrı ve Van İlleri, Türkiye

Research Article

Ekstansif Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Organik Hayvancılığa Geçiş Olanakları: Balıkesir İli Örneği, Türkiye

Manuscript Submission and Evaluation Documents

Info

Creative Commons License

Turkish Journal of Agricultural Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

TARANILAN DİZİNLER

14658    14659     14660   14661  14662  14663  14664        

14665      14667