Turkish Journal of Agricultural Research
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Turkish Journal of Agricultural Research

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |
Cover Image


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Volume 6 - Issue 3 - Oct 2019
 1. Erozyon Duyarlılık Parametrelerinin Farklı Enterpolasyon Yöntemleriyle Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi: Türkiye, Ilgaz Milli Park Toprakları
  Pages 242 - 256
  Celalledin CELİLOV , Orhan DENGİZ
 2. Türkiye Anadolu Eşeği (Equus asinus)’nin Mitogenom Karakterizasyonu ve Filogenetik İlişkileri
  Pages 257 - 267
  Osman İBİŞ
 3. Karasal İklim Kuşağında Yer Alan İki Farklı Yükseltideki Doğal Meraların Vejetasyon Yapısı
  Pages 268 - 276
  Ferhat KARAMAN , Nizamettin TURAN
 4. Haplophyllum suaveolens Varyetelerinin Antioksidan Aktivitesi ve Sekonder Metabolitleri Üzerine Farklı Çözücülerin Etkisi
  Pages 277 - 284
  Cennet YAMAN , Deniz ULUKUŞ , Osman TUGAY
 5. Mentha spicata L., Origanum onites L., Melissa officinalis L. ve Lavandula angustifolia Mill. Bitkilerinde Uçucu Yağ Oranı Üzerine Ontogenetik ve Diurnal Varyabilitenin Etkileri
  Pages 285 - 294
  Gülen ÖZYAZICI , Kudret KEVSEROĞLU
 6. Çok Kriterli Karar Verme Analizine Dayalı Tarımsal Amaçlı Arazi Kalite İndisi Uygulaması
  Pages 295 - 307
  Mert DEDEOĞLU , Levent BAŞAYİĞİT , Mahmut YÜKSEL
 7. Cousinia gigantosphaera Rech, f. (Asteraceae-Compositae); Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Yeni Bir Bitki Türü Kaydı
  Pages 308 - 311
  Mehmet FİDAN , Süleyman Mesut PINAR , Hüseyin EROĞLU
 8. Mera Vejetasyon Özelliklerinin Farklı Yöneylere Göre Değişimi
  Pages 312 - 318
  Halit TUTAR , Kağan KÖKTEN
 9. Yarı Kurak İklim Koşullarında A Sınıfı Kap’tan olan Buharlaşmanın Penman ve Kohler-Nordenson-Fox (KNF) Modelleri ile Tahmini
  Pages 319 - 327
  Yusuf AYDIN
 10. İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Türkiye, Siirt Yöresi
  Pages 328 - 335
  Yasin GÜL , Koray ÖZRENK
 11. Çevre Koruma Amaçlı Tarımsal Eğitimlerin Çiftçi Davranışlarına Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği
  Pages 336 - 341
  Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ
 12. Ar-Ge Harcamaları ve Büyüme: Türkiye Tarım Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Pages 342 - 348
  Bekir PAKDEMİRLİ
 13. Tarihi Kayıtlar ile Geçmişten Günümüze Salep Orkideleri
  Pages 349 - 355
  Ömer ÇALIŞKAN , Dursun KURT
 14. Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği
  Pages 356 - 363
  Ayhan YILMAZ , Muhammet Ali KARA
Indexes and Platforms

Creative Commons License

Turkish Journal of Agricultural Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.