Turkish Journal of Agricultural Research
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Turkish Journal of Agricultural Research

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |
Cover Image


Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Volume 6 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Memnuniyet ve Sürdürülebilirliğine Etkili Olan Faktörler: Muş İli Örneği
  Pages 123 - 135
  Galip BAKIR, Mustafa KİBAR
 2. Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Yeşil Çelik İle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar
  Pages 136 - 141
  Mehmet Fikret BALTA, İbrahim Ulvi EROL, Koray ÖZRENK, Orhan KARAKAYA, Serkan UZUN
 3. Buğday Ekim Alanlarında Sorun Oluşturan Yabancı Ot Türleri: Siirt İli Örneği
  Pages 142 - 152
  Mesut SIRRI
 4. Buğday Bitkisinin Verim Parametreleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki Pedotransfer Modellerin Uygulanabilirliği
  Pages 153 - 164
  Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ
 5. Fıstık (Pistacia vera L.) Yaprağından Gümüş Nanopartikül (AgNP)’lerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesinin İncelenmesi
  Pages 165 - 173
  Abdullah EREN, Mehmet Fırat BARAN
 6. Ontogenetik Varyabilitenin Labiatae Familyasına ait Bazı Bitkiler (Mentha spicata L., Origanum onites L., Melissa officinalis L., Lavandula angustifolia Mill.)’in Verimi Üzerine Etkileri
  Pages 174 - 185
  Gülen ÖZYAZICI, Kudret KEVSEROĞLU
 7. Yerel Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinin Haploidiye Yatkınlığının Belirlenmesi
  Pages 186 - 192
  Sinan ŞAHİNALP, Faika YARALI KARAKAN
 8. ANOM ve ANOMTR Testlerinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması
  Pages 193 - 198
  Soner YİĞİT
 9. Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri
  Pages 199 - 205
  Siyami KARACA, Bulut SARĞIN, Ferhat TÜRKMEN
 10. Sakız ve Siyah Kabak (Cucurbita pepo L.)’larda Ovül Kültüründe Spermidine ve Putrescine Uygulamalarının Haploid Bitki Elde Edilmesine Etkileri
  Pages 206 - 213
  Begüm KARA, Nebahat SARI
 11. Influence of L-Tryptophan and Melatonin on Germination of Onion and Leek Seeds at Different Temperatures
  Pages 214 - 221
  Fatih HANCI, Mehmet ÇINGI, Hakan AKINCI
 12. Bazı Badem Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 222 - 229
  Halit Seyfettin ATLI
 13. Vermikompost Üretim Tekniği ve Üretimde Kullanılan Materyaller
  Pages 230 - 236
  Mustafa CERİTOĞLU, Sezer ŞAHİN, Murat ERMAN
 14. Kinoa (Chenopodium quinoa Wild.)’nın Bazı Özellikleri ve Et Ürünlerinde Kullanımı
  Pages 237 - 241
  Osman KILINÇÇEKER, Ali Mücahit KARAHAN
Indexes and Platforms

Creative Commons License

Turkish Journal of Agricultural Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.