Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 197 - 203 2017-06-30

Her geçen gün erozyon, çevre kirliliği, bilinçsiz sulama ve gübreleme gibi nedenlerle tarım toprakları azalmaktadır. Diğer yandan artan nüfusun besin ihtiyaçlarının yanı sıra gelişen gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir. Son yıllarda, birim alan dan en yüksek miktarda ve kalitede üretim elde etmek için nano gübreler üretilmeye başlanmıştır. Yapılan araştırmalar, nanogübrelerin, bitki besin elementlerinin kullanım verimliliğinde bir artışa neden olduğunu, toprak toksisitesini azalttığını, fazla gübre kullanımının potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgediğini ve gübre uygulama sıklığını azalttığını göstermektedir. Nano gübreler tarımda, ürün verimi ve besin maddesi kullanım etkinliğini artırmak, aşırı dozda kullanılan kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak için önemlidir. Bu gübrelerin en önemli özellikleri makro ve mikro besin elementlerinden bir ya da birden fazlasını içermeleri, az miktarda ve sıkça uygulanabilmeleri ve çevre dostu olmalarıdır. Fakat yüksek dozda uygulandıklarında kimyasal gübreler gibi bitki büyümesini ve ürün verimini azaltıcı etki gösterirler. Bu makalede, nano gübrelerin tanımlanması, önemi, sınıflandırılması, bitkisel üretiminde uygulaması, avantaj ve dezavantajları ve bu alanda elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

Agricultural soil is decreasing due to erosion, environmental pollution, unconscious irrigation and fertilization day by day. On the other hand, it is necessary to increase agricultural production in order to meet the nutritional needs of the growing population and to meet the needs of the developing industry. Nano fertilizers have begun to be produced in order to obtain the highest quality and amount of production from the unit area. The most important properties of these fertilizers are that they contain one or more of macro and micro nutrients, they can be applied in small amounts and frequently and they are environmentally friendly. In this review, the classification of nano fertilizers, the advantages and disadvantages were discussed. 

 • Anonim, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri, Tarımsal Gübre İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 (Erişim tarihi: 20.05.2017).
 • Anonymous, 2016. World Population Data Sheet (WPDS) 2016. http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2016/2016-world-population-data-sheet.aspx (Erişim tarihi: 10.02.2017).
 • Askari, M., Amirjani, M.R., Saberi, T., 2014. Evaluation of the effects of iron nanofertilizer on leaf growth, antioxidants and carbohydrate contents of catharanthus roseus. Journal of Plant Process and Function, 3(7): 43-55.
 • Bellitürk, K., 2011. Tarım topraklarının kullanımında ve gübrelenmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerine bir değerlendirme. Gübretaş’la Verim Periyodik Kurumsal Bülten, 7(25): 24-26.
 • Benzon, H.R.L., Rubenecia, M.R.U., Ultra, Jr.V.U., Lee, S.C., 2015. Nano-fertilizer affects the growth, development, and chemical properties of rice. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 7(1): 105-117.
 • Bilen, S., Sezen, Y., 1993. Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2): 156-166.
 • Chhipa, H., Joshi, P., 2016. Nanofertilisers, Nanopesticides and Nanosensors in Agriculture, Chapter 9. In: S. Ranjan, N. Dasgupta and E. Lichtfouse (Eds.), Nanoscience in Food and Agriculture 1, Volume 20 of the series Sustainable Agriculture Reviews, Springer International Publishing Switzerland, pp. 247-282.
 • Davarpanah, S., Tehranifar, A., Davarynejad, G., Abadía, J., Khorasani, R., 2016. Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers onpomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and quality. Scientia Horticulturae, 210: 57-64.
 • Delfani, M., Baradarn, F.M., Farrokhi, N., Makarian, H., 2014. Some physiological responses of black-eyed pea to iron and magnesium nanofertilizers. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45(4): 530-540.
 • Demirbilek, M.E., 2015. Tarımda ve gıdada nanoteknoloji. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science- Technology, 15: 46-53.
 • Elfeky, S.A., Mohammed, M.A., Khater, M.S., Osman, Y.A.H., Elsherbini, E., 2013. Effect of magnetite nano-fertilizer on growth and yield of Ocimum basilicum L. International Journal of Indigenous Medicinal Plants, 46(3): 1286-1293.
 • Ghiyasi, M., Amirnia, R., Bayat, M., 2016. Kuraklık koşullarında nano besin maddeleri priminginin tritikale (Triticosecale wittmack) tohumunun biyolojik özelliklerine etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2): 42-44.
 • Goel, A., 2015. Agricultural applications of nanotechnology. Journal of Biological and Chemical Research, 32(1): 260-266. Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A., 2007. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 504, Yayın No: 1551, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Hassani, A., Tajali, A.A., Mazinani, S.M.H., 2015. Studying the conventional chemical fertilizers and nano-fertilizer of ıron, zinc and potassium on quantitative yield of the medicinal plant of peppermint (Mentha piperita L.) in Khuzestan. International Journal of Agriculture Innovations and Research, 3(4): 1078-1082.
 • Jampilek, J., Kralova, K., 2015. Application of nanotechnology in agriculture and food industry, its prospects and risks. Ecological Chemistry and Engineering S, 22(3): 321-361.
 • Kayır, Y.Z., Baççıl, E.G., 2010. Nanoteknoloji nedir? http://www.metalurjist.gen.tr/docs/makale4.pdf (Erişim tarihi: 15.06.2014).
 • Liu, R., Lal, R., 2014. Synthetic apatite nanoparticles as a phosphorus fertilizer for soybean (Glycine max). Scientific Reports, 4: 1-6.
 • Liu, R., Lal, R., 2015. Potentials of engineered nanoparticles as fertilizers for increasing agronomic productions. Science of the Total Environment, 514: 131-139.
 • Liu, R., Lal, R., 2016. Nanofertilizers. In: R. Lal (Ed.) Encyclopedia of Soil Science, 3rd Edition, CRC Press, p: 1511-1515.
 • Manjili, M.J., Bidarigh, S., Amiri, E., 2014. Study the effect of foliar application of nano chelate molybdenum fertilizer on the yield and yield components of peanut. Biological Forum-An International Journal, 6(2): 37-40.
 • Mukherjee, A., Sinha, I., Das, R., 2015. Application of nanotechnology in agriculture: Future prospects. Outstanding Young Chemical Engineers (OYCE) Conference, March 13-14, DJ Sanghvi College of Engineering, Mumbai, India.
 • Naderi, M.R., Danesh-Shahraki, A., 2013. Nanofertilizers and their roles in sustainable agriculture. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(19): 2229-2232.
 • Rameshaiah, Dr.G.N., Pallavi, J., Shabnam, S., 2015. Nano fertilizers and nano sensors: An attempt for developing smart agriculture. International Journal of Engineering Research and General Science, 3(1): 314-320.
 • Rostami Ajirloo, A., Shaaban, M., Motlagh, Z.R., 2015. Effect of K nano-fertilizer and N bio-fertilizer on yield and yield components of tomato (Lycopersicon esculentum L.). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 3(1): 138-143.
 • Servin, A., Elmer, W., Mukherjee, A., De La Torre-Roche, R., Hamdi, H., White, J.C., Bindraban, P., Dimkpa, C., 2015. A review of the use of engineered nanomaterials to suppress plant disease and enhance crop yield. Journal of Nanoparticle Research, 17: 92-113.
 • Singh, M.D., Chirag, G., Prakash, P.O., Mohan, M.H., Prakasha, G., Vishwajith, 2017. Nano fertilizers is a new way to increase nutrients use efficiency ın crop production. International Journal of Agriculture Sciences, 9(7): 3831-3833.
 • Solanki, P., Bhargava, A., Chhipa, H., Jain, N., Panwar, J., 2015. Nano-fertilizers and their smart delivery system. In: M. Rai, C. Ribeiro, L. Mattoso and N. Duran (Eds.), Nanotechnologies in Food and Agriculture. Springer.Sweitzerland, pp. 81-101.
 • Sönmez, İ., Kaplan, M., Sönmez, S., 2008. Kimyasal gübrelerin çevre kirliliği üzerine etkileri ve çözüm önerileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 25(2): 24-34.
 • Valizadeh, M., Milic, V., 2016. The effects of balanced nutrient managements and nano-fertilizers effects on crop production in semi-arid areas. Current Opinion in Agriculture, 5(1): 31-38.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Haziran
Journal Section Review
Authors

Author: Hatice DAĞHAN
Institution: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @review { tutad294991, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {}, publisher = {Siirt University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {197 - 203}, doi = {10.19159/tutad.294991}, title = {Nano Gübreler}, key = {cite}, author = {Dağhan, Hatice} }
APA Dağhan, H . (2017). Nano Gübreler . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 197-203 . DOI: 10.19159/tutad.294991
MLA Dağhan, H . "Nano Gübreler" . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017 ): 197-203 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tutad/issue/30013/294991>
Chicago Dağhan, H . "Nano Gübreler". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017 ): 197-203
RIS TY - JOUR T1 - Nano Gübreler AU - Hatice Dağhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19159/tutad.294991 DO - 10.19159/tutad.294991 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 203 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.294991 UR - https://doi.org/10.19159/tutad.294991 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Nano Gübreler %A Hatice Dağhan %T Nano Gübreler %D 2017 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 4 %N 2 %R doi: 10.19159/tutad.294991 %U 10.19159/tutad.294991
ISNAD Dağhan, Hatice . "Nano Gübreler". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 / 2 (June 2017): 197-203 . https://doi.org/10.19159/tutad.294991
AMA Dağhan H . Nano Gübreler. TÜTAD. 2017; 4(2): 197-203.
Vancouver Dağhan H . Nano Gübreler. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2017; 4(2): 197-203.


Nanomateryallerin Tarımda Kullanımı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kağan tolga Cinisli
https://doi.org/10.29133/yyutbd.595658