Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri

Year 2017, Volume 4, Issue 3, 288 - 295, 31.10.2017
https://doi.org/10.19159/tutad.318710

Abstract

Bu çalışma; Kahramanmaraş doğal ortamından seleksiyonla elde edilmiş bazı yabani erik anaç adaylarının, kayısı çeşitlerinde bazı makro besin maddeleri alımına etkilerini belirlemek amacıyla 2013-2015 yılları arasında, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada anaç olarak Prunus spinosa, Prunus domestica ve Prunus divaricata’dan üçer adet olmak üzere toplam 9 adet seçilmiş klon anaç adayı ile kontrol olarak Myrobolan 29C ve GF 677 standart erik anaçları; aşılama materyali olarak ise Hacıhaliloğlu, Kabaaşı ve Hasanbey kayısı çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kayısı yapraklarının toplam azot içeriklerinin % 2.43-3.02, fosfor içeriklerinin % 0.13-0.18, potasyum içeriklerinin % 2.21-3.20, kalsiyum içeriklerinin % 1.67-1.98 ve magnezyum içeriklerinin ise % 0.29-0.54 arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen bu değerlerin referans değerleriyle uyumlu olduğu ve kayısı bitkilerinde, incelenen bitki besin maddeleri yönünden eksikliğin olmadığı tespit edilmiştir.

References

 • Asma, B.M., Birhanlı, O., 2004. Mişmiş. Evin Ofset, S:2, Malatya.
 • Beckman, T.G., Okie, W.R., Meyers, S.C., 1992. Rootstocks affect bloom date and fruit maturation of “Redhaven” peach. Journal of American Society Horticultural Science, 117(3): 377-379.
 • Bilgin, N.A., Mısırlı, A., 2015. Farklı ekolojik koşullardaki kayısı çeşitlerinde toprak ve yaprak besin elementi içeriklerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 31- 37.
 • Boskovic, L., Milosevic, T., Milivojevic, J., Paunovic, G., 2012. Impact of cultivar on the nutritional status of the young apricot trees. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 11(1): 227-237.
 • Boyhan, G.E., Norton, J.D., Pitts, J.A., 1995. Establishment, growth, and foliar nutrient content of plum trees on various rootstocks. HortScience, 30(2): 219-221.
 • Bozkurt, M.A., Yarilgaç, T., Çimrin, K.M., 2001. Çeşitli meyve ağaçlarında beslenme durumlarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 39-45.
 • Demirtaş, M.N., Öztürk, K., Fidan, Ş., Çolak, S., Şahin, S., Yılmaz, K.U., Gökalp, K., 2006. Kayısı Yetiştiriciliği. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Evin Ofset, Yayın No: 247, Malatya.
 • Eryüce, N., Yağmur, B., Çolak, S., 2004. Effect of potassium fertilization on yield, quality and the mineral composition of level of apricot (Prunus armeniaca L.). Ipi Regional Workshop on Potassium and Fertigation in West Asia and North Africa, 24-28 November, Rabat- Morocco.
 • Faust, M., 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons Inc., USA.
 • Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2009. Genel Meyvecilik. Nobel Yayınları, ISBN 978-605-395-076-9, Ankara.
 • Güleryüz, M., Bolat, İ., Pirlak, L., Eşitken, A.M., Ercişli, S., 1995. Seasonal variations in the amount of plant nutrient elements (PNE) in leaves and their relationship with PNE in soil in apricot orchards (Cv. Salak). Acta Horticulturae, 441-448.
 • Güleryüz, M., Ercişli, S., 1995. Kayısı anaçları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(3): 412-423.
 • Hofman, P.J., Vuthapanich, S., Whiley, A.W., Klieber, A., Simons, D.H., 2002. Tree yield and fruit minerals concentrations influence “Hass” avocado fruit quality. Scientia Horticultureae, 92(2): 113-123.
 • Kacar, B., İnal, A., 2008. Bitki Analizleri Kitabı. Nobel Yayınları, No: 1241, Ankara.
 • Kumar, D., Nazeer, A., Verma, M.K., Dar, T.A., 2013. Growth, yield, quality and leaf nutrient status as influenced by planting densities and varieties of apricot. Indian Journal Horticultural, 70(2): 195-199.
 • Küçükyumuk, Z., Erdal, I., 2011. Rootstock and cultivar effect on mineral nutrition, seasonal nutrition and correlation among leaf, flower and fruit nutritient concentration in apple trees. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(5): 633-641.
 • Layne, R.E.C., 1994. Prunus rootstocks affect long-term orchard performance of “Redhaaven” peach on brookston clay loam. American Society for Horticultural Science, 29(3): 167-171.
 • Lillehand, O., Mcollam, M.E., 1961. Fertilizing western orchards. Better Crops with Plant Food, 45(4): 46-48.
 • Miller, R.O., 1998. Reference Methods for Plant Analysis. Crc Press LLC., USA, pp: 57-63.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., 2013a. Tree growth, yield, fruit quality attributes and leaf nutritient content of roxana apricot as influenced by natural zeolite, organic and inorganic fertilisers. Science Hosrticulturae, 156: 131-139.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., 2014. Apricot vegetatif growth, tree mortality, productivity, fruit quality and nutrient composition as affected by myrobalan rootstock and blackthorn interstem. Erwerbs Obstbau, 57(2): 77-91.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., Boskovic, L., Milivojevic, J., 2013b. Fertilization effect on treesand fruits chracteristic and leaf nutritient status of apricot which are grown at Cacak Region (Serbia). Scientia Horticulturea, 164: 112-123.
 • Moreno, M.A., 2009. Rootstocks for stone and pome fruit tree species in Spain. International Conference on Fruit Tree Roostostocks, June 26th, University of Pisa, Italy, pp. 44-57.
 • Sannoveld, C., Van Dijk, P.A., 1982. The effectiveness of some washing procedures on the removal of contaminants from plant tissue of glasshouse crops. Comunication in Soil Science and Plant Analysys, 13: 487-49.
 • Steyn, W.J.A., 1961. Leaf analysis, Errors Involved in the Preparative Phase. Journal of Agricultural Food Chemistry, 7: 344-348.
 • Uğur, R., Paydaş, S., 2017. Kahramanmaraş florasından kayısıya anaç olabilecek bazı yabani erik genotiplerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Yayın aşamasında).

Effect of Some Selected Candidate Wild Plum Rootstocks on Uptake of Some Macro Nutrients of Apricot Varieties

Year 2017, Volume 4, Issue 3, 288 - 295, 31.10.2017
https://doi.org/10.19159/tutad.318710

Abstract

This study was conducted at East Mediterranean Transitional Zone Agricultural Research Institute between 2013 and 2015 to determine some macro nutrient contents of apricot varieties grafted on some wild plum genotypes collected by selection from natural environment of Kahramanmaraş. In the study, Myrobolan 29C and GF 677 standard plum rootstocks were used as controls with a total of 9 selected clone rootstock specimens; three from Prunus spinosa, Prunus domestica and Prunus divaricata as rootstocks; and Hacıhaliloğlu, Kabaaşı and Hasanbey apricot varieties were used as grafting material. As a result of the research; it was found that the total nitrogen content of apricot leaves varied between 2.43-3.02%, the phosphorus contents varied between 0.13-0.18%, the potassium contents varied between 2.21-3.20%, the calcium contents varied between 1.67-1.98% and the magnesium contents varied between 0.29-0.54%. It has been determined that these values obtained are in accordance with the reference values and, there is no deficiency in the apricot plants due to the plant nutrients examined.

References

 • Asma, B.M., Birhanlı, O., 2004. Mişmiş. Evin Ofset, S:2, Malatya.
 • Beckman, T.G., Okie, W.R., Meyers, S.C., 1992. Rootstocks affect bloom date and fruit maturation of “Redhaven” peach. Journal of American Society Horticultural Science, 117(3): 377-379.
 • Bilgin, N.A., Mısırlı, A., 2015. Farklı ekolojik koşullardaki kayısı çeşitlerinde toprak ve yaprak besin elementi içeriklerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 31- 37.
 • Boskovic, L., Milosevic, T., Milivojevic, J., Paunovic, G., 2012. Impact of cultivar on the nutritional status of the young apricot trees. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 11(1): 227-237.
 • Boyhan, G.E., Norton, J.D., Pitts, J.A., 1995. Establishment, growth, and foliar nutrient content of plum trees on various rootstocks. HortScience, 30(2): 219-221.
 • Bozkurt, M.A., Yarilgaç, T., Çimrin, K.M., 2001. Çeşitli meyve ağaçlarında beslenme durumlarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 39-45.
 • Demirtaş, M.N., Öztürk, K., Fidan, Ş., Çolak, S., Şahin, S., Yılmaz, K.U., Gökalp, K., 2006. Kayısı Yetiştiriciliği. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Evin Ofset, Yayın No: 247, Malatya.
 • Eryüce, N., Yağmur, B., Çolak, S., 2004. Effect of potassium fertilization on yield, quality and the mineral composition of level of apricot (Prunus armeniaca L.). Ipi Regional Workshop on Potassium and Fertigation in West Asia and North Africa, 24-28 November, Rabat- Morocco.
 • Faust, M., 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons Inc., USA.
 • Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2009. Genel Meyvecilik. Nobel Yayınları, ISBN 978-605-395-076-9, Ankara.
 • Güleryüz, M., Bolat, İ., Pirlak, L., Eşitken, A.M., Ercişli, S., 1995. Seasonal variations in the amount of plant nutrient elements (PNE) in leaves and their relationship with PNE in soil in apricot orchards (Cv. Salak). Acta Horticulturae, 441-448.
 • Güleryüz, M., Ercişli, S., 1995. Kayısı anaçları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(3): 412-423.
 • Hofman, P.J., Vuthapanich, S., Whiley, A.W., Klieber, A., Simons, D.H., 2002. Tree yield and fruit minerals concentrations influence “Hass” avocado fruit quality. Scientia Horticultureae, 92(2): 113-123.
 • Kacar, B., İnal, A., 2008. Bitki Analizleri Kitabı. Nobel Yayınları, No: 1241, Ankara.
 • Kumar, D., Nazeer, A., Verma, M.K., Dar, T.A., 2013. Growth, yield, quality and leaf nutrient status as influenced by planting densities and varieties of apricot. Indian Journal Horticultural, 70(2): 195-199.
 • Küçükyumuk, Z., Erdal, I., 2011. Rootstock and cultivar effect on mineral nutrition, seasonal nutrition and correlation among leaf, flower and fruit nutritient concentration in apple trees. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(5): 633-641.
 • Layne, R.E.C., 1994. Prunus rootstocks affect long-term orchard performance of “Redhaaven” peach on brookston clay loam. American Society for Horticultural Science, 29(3): 167-171.
 • Lillehand, O., Mcollam, M.E., 1961. Fertilizing western orchards. Better Crops with Plant Food, 45(4): 46-48.
 • Miller, R.O., 1998. Reference Methods for Plant Analysis. Crc Press LLC., USA, pp: 57-63.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., 2013a. Tree growth, yield, fruit quality attributes and leaf nutritient content of roxana apricot as influenced by natural zeolite, organic and inorganic fertilisers. Science Hosrticulturae, 156: 131-139.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., 2014. Apricot vegetatif growth, tree mortality, productivity, fruit quality and nutrient composition as affected by myrobalan rootstock and blackthorn interstem. Erwerbs Obstbau, 57(2): 77-91.
 • Miloseviç, T., Miloseviç, N., Glisiç, I., Boskovic, L., Milivojevic, J., 2013b. Fertilization effect on treesand fruits chracteristic and leaf nutritient status of apricot which are grown at Cacak Region (Serbia). Scientia Horticulturea, 164: 112-123.
 • Moreno, M.A., 2009. Rootstocks for stone and pome fruit tree species in Spain. International Conference on Fruit Tree Roostostocks, June 26th, University of Pisa, Italy, pp. 44-57.
 • Sannoveld, C., Van Dijk, P.A., 1982. The effectiveness of some washing procedures on the removal of contaminants from plant tissue of glasshouse crops. Comunication in Soil Science and Plant Analysys, 13: 487-49.
 • Steyn, W.J.A., 1961. Leaf analysis, Errors Involved in the Preparative Phase. Journal of Agricultural Food Chemistry, 7: 344-348.
 • Uğur, R., Paydaş, S., 2017. Kahramanmaraş florasından kayısıya anaç olabilecek bazı yabani erik genotiplerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Yayın aşamasında).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Published Date Ekim 2017
Journal Section Research Article
Authors

Remzi UĞUR
KAHRAMANMARAŞ DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
orcid.org/0000-0001-6717-1689
Türkiye


Sevgi PAYDAŞ KARGI This is me
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
orcid.org/0000-0001-5781-8581
Türkiye

Publication Date October 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { tutad318710, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {}, publisher = {Siirt University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {288 - 295}, doi = {10.19159/tutad.318710}, title = {Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri}, key = {cite}, author = {Uğur, Remzi and Paydaş Kargı, Sevgi} }
APA Uğur, R. & Paydaş Kargı, S. (2017). Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , 4 (3) , 288-295 . DOI: 10.19159/tutad.318710
MLA Uğur, R. , Paydaş Kargı, S. "Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri" . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017 ): 288-295 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tutad/issue/31029/318710>
Chicago Uğur, R. , Paydaş Kargı, S. "Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017 ): 288-295
RIS TY - JOUR T1 - Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri AU - Remzi Uğur , Sevgi Paydaş Kargı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19159/tutad.318710 DO - 10.19159/tutad.318710 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 295 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.318710 UR - https://doi.org/10.19159/tutad.318710 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Research Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri %A Remzi Uğur , Sevgi Paydaş Kargı %T Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri %D 2017 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 4 %N 3 %R doi: 10.19159/tutad.318710 %U 10.19159/tutad.318710
ISNAD Uğur, Remzi , Paydaş Kargı, Sevgi . "Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (October 2017): 288-295 . https://doi.org/10.19159/tutad.318710
AMA Uğur R. , Paydaş Kargı S. Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri. TÜTAD. 2017; 4(3): 288-295.
Vancouver Uğur R. , Paydaş Kargı S. Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2017; 4(3): 288-295.
IEEE R. Uğur and S. Paydaş Kargı , "Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Makro Besin Maddeleri Alımına Etkileri", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 3, pp. 288-295, Oct. 2017, doi:10.19159/tutad.318710

TARANILAN DİZİNLER

14658    14659     14660   14661  14662  14663  14664        

14665      14667