Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cryptocurrency Technology And Islamic Finance Perspective

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 98 - 133, 30.06.2021
https://doi.org/10.52736/ubeyad.958699

Abstract

The spread and influence of crypto money technology in Turkey and in the world is incredible levels. This technology created awareness so fast that it didn't take long for society to accept it as an investment tool. This rapid financial interaction also attracted the attention of Muslim investors, and then there were questions about whether cryptocurrencies are halal. The aim of this study is to investigate whether it is a halal tool in terms of Islamic finance by explaining the crypto money technology with the basic lines based on these question marks. In the research, the last ten years, when crypto money technology grew rapidly and started to be understood, were taken into account. The views of 7 Islamic organizations and 14 Islamic scholars on the subject were examined. As a result of the study, it has been understood that institutions and experts have serious criticisms against crypto money technology in general. It has been concluded that unless these problems are overcome, cryptocurrencies cannot be considered as a halal financial instrument from an Islamic point of view. Besides the majority opinion, there are a considerable number of experts who consider cryptocurrencies to be halal. Therefore, the issue of crypto money will keep Muslim societies busy for a while whether it is halal and will open the door to new studies.

References

 • Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. Jakarta: Blossom.
 • Alkış, A. (2018). Para Olabilme Yönüyle İslam Hukuku Açısından Kripto Para. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 69-90.
 • Allam, S. İ. (2017, Aralık 28). Bitcoin denilen elektronik para birimini alıp satmanın hükmü nedir? Daru'l-İfta: https://www.dar-alifta.org/ adresinden alındı
 • Bayındır, S. (2017, Aralık 21). Bitcoin veya ethereum gibi sanal kripto paralara yatırım yapmanın, bunları alıp satmanın hükmü nedir? Fetva: http://www.fetva.net/alisveris/bitcoin-vs-gibi-dijital-paralari-alip-satmanin-hukmu-nedir.html adresinden alındı
 • Coin Market Cap. (2021, 6 15). Global Cryptocurrency Charts - Toplam Piyasa Değeri. Coin Market Cap Web Sitesi: https://www.coinmarketcap.com adresinden alındı
 • Coin Market Cap. (2021, 06 15). Piyasa Değerine Göre, en iyi 100 Kripto Para Birimleri. Coin Market Cap Web Sitesi: https://www.coinmarketcap.com adresinden alındı
 • Coin Türk. (2021, 06 15). Türk Bitcoin Borsaları. Coin Türk Web Site: https://www.coin-turk.com adresinden alındı
 • Coinhills. (2021, 03 15). Bitcoin için en çok işlem gören Ulusal Para Birimleri. Coinhills Web Site: https://www.coinhills.com/ adresinden alındı
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Araştırma Raporu.
 • Digiconomist. (2021, 6 16). Bitcoin Energy Consumption Index. Digiconomist: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption adresinden alındı
 • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı. (2017). Dijital Kripto Paraların Kullanımının Dini Hükmü Nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı: https://kurul.diyanet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/38212/dijital-kripto-paralarin-kullaniminin-dini-hukmu-nedir- adresinden alındı
 • Duran, A. E. (2021, 03 15). Kripto paralara vergi geliyor. DW Web Site: https://www.dw.com/ adresinden alındı
 • Evans, C. W. (2015). Bitcoin in Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Banking and Finance, 1-11.
 • General Authority of Islamic Affairs and Endowments . (2018, Ocak 30). Bi̇tcoi̇n Ve Di̇ğer Di̇ji̇tal Kri̇pto Para Bi̇ri̇mleri̇ Üzeri̇ne. General Authority of Islamic Affairs & Endowments: https://www.awqaf.gov.ae/en/Pages/FatwaDetail.aspx?did=88972 adresinden alındı
 • Gözübenli, B. (2019). Semen. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (s. 465-467). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı .
 • Hamidullah, M. (2003). İslam Peygamberi (Cilt 2). (S. Tuğ, Çev.) Ankara.
 • He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., . . . Stetsenko, N. (2016). Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. Washington: International Monetary Fund (IMF).
 • İslamWay. (2017, 7 23). Elektronik para birimlerinin (Bitcoin) alım satımına ve madencilik sürecine ilişkin karar. İslamWay: https://ar.islamway.net/fatwa/75863/حكم-شراء-وبيع-العملات-الإلكترونية-بيتكوين-وحكم-عملية-التنقيب?__ref=iswy adresinden alındı
 • Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi "Bitcoin Örneği". Vergi Sorunları Dergisi (353), 105-123.
 • Kaya, S. (2018). Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerledirilmesi. Sakarya: İSEFAM.
 • Khuttan, S. (2021, 6 25). Stellar (XLM) Becomes The First Crypto to Obtain Sharia Certification For Payment and Tokenization. Kryptomoney: https://kryptomoney.com/stellar-xlm-sharia-certification/ adresinden alındı
 • Kirschner, S. (2020, 03 13). Origins Of Coins. Biritannica We Site: https://www.britannica.com/topic/coin/Origins-of-coins adresinden alındı
 • Mahomed, Z. (2018, 9 6). Islamic Finance: Is cryptocurrency halal? TheEdgeMarkets: https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-cryptocurrency-halal adresinden alındı
 • Majlisul Ulama. (2018, Ocak 16). Bitcoin is not Currency. Majlisul Ulama: http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency adresinden alındı
 • Mohammed, A. (2016, Aralık 2). OneCoin Compensation Scheme and OneCoin Cryptocurrency. Wifaqul Ulama: https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/ adresinden alındı
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin Web Site: https://www.bitcoin.org adresinden alındı
 • Özden, F. (2019). Fıkhi Açıdan Kripto Para Sistemi - Bitcoin Örneği -. Fıkhi Açıdan Kripto Para Sistemi Bitcoin Örneği. İstanbul.
 • Özkul, F. U., & Baş, E. (2020). Dijital Çağın Teknolojisi Blokzincir ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme. Muhasebe ve Denetime Bakış.
 • Şimşek, M. S. (2004). Parasız Ticaret Barter. İstanbul: Kapital Yayınları.
 • Takas Bank. (2019). Biga Projesi. İstanbul: Takas Bank.
 • TCMB. (2021). Kâğıt Paranın Tarihçesi. Ankara: TCMB.
 • Trading View. (2021, 6 15). Kriptopara Piyasası. Trading View Web Sitesi: https://www.tradingview.com adresinden alındı
 • Turgut, M. (2010). Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ulusal Ekonomiye Etkileri. İstanbul.
 • Ulutaş, T. (2018, 12 13). Akbank’ta Ripple Üzerinden Sterlin Transferleri Başladı. (HaberTürk, Röportaj Yapan)
 • Yazıcı, A. (2020). Kripto Paralarla İlgili Fetvalar ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi. M. Şimşek, & M. Samar (Dü) içinde, İslami Finans ve Finansal Teknolojiler. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları.
 • Yenişafak. (2017, Kasım 24). Bitcoin caiz mi? Yenişafak: https://www.yenisafak.com/bitcoin-caiz-mi-h-2843237 adresinden alındı
 • Yıldız, S. (2020). İslam Hukuku Açısından Kripto Paraların Fıkhi Hükmü ile İlgili Tartışmalar. M. Şimşek, & M. Samar, İslami Finans ve Finansal Teknolojiler. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, F. (2020). Kripto Varlıklar ve IFRS Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 429-451.

KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 98 - 133, 30.06.2021
https://doi.org/10.52736/ubeyad.958699

Abstract

Ülkemizde ve dünyada kripto para teknolojisinin yayılımı ve etki alanı inanılmaz boyutlardadır. Bu teknoloji o kadar hızlı farkındalık oluşturmuştur ki toplumlarca bir yatırım aracı olarak kabul görmesi uzun sürmemiştir. Bu hızlı finansal etkileşim Müslüman yatırımcıların da ilgisini çekmiş ardından kripto paraların meşruiyeti noktasında soru işaretleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı bu soru işaretlerinden hareketle kripto para teknolojisini temel hatlarıyla açıklayarak İslami finans açısından meşru bir araç olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında kripto para teknolojisinin hızlı büyüdüğü ve henüz anlaşılmaya başladığı son on yıl dikkate alınarak 7 İslami otorite kuruluş ve 14 İslam aliminin görüşleri analiz edilmiştir. İncelemeler sonucunda kurumların ve uzmanların genel olarak kripto para teknolojisine karşı ciddi itirazları olduğu ve bunların aşılmadığı sürece İslami açıdan meşru bir finansal araç olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Çoğunluğun görüşünü ifade eden bu yaklaşımın yanı sıra kripto paraların meşru olduğunu düşünen hatırı sayılır uzman bulunmaktadır. Dolayısıyla kripto para konusu bir süre daha Müslüman toplumları helal olup olmadığı noktasında meşgul edecek ve yeni çalışmalara kapı aralayacaktır.

References

 • Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. Jakarta: Blossom.
 • Alkış, A. (2018). Para Olabilme Yönüyle İslam Hukuku Açısından Kripto Para. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 69-90.
 • Allam, S. İ. (2017, Aralık 28). Bitcoin denilen elektronik para birimini alıp satmanın hükmü nedir? Daru'l-İfta: https://www.dar-alifta.org/ adresinden alındı
 • Bayındır, S. (2017, Aralık 21). Bitcoin veya ethereum gibi sanal kripto paralara yatırım yapmanın, bunları alıp satmanın hükmü nedir? Fetva: http://www.fetva.net/alisveris/bitcoin-vs-gibi-dijital-paralari-alip-satmanin-hukmu-nedir.html adresinden alındı
 • Coin Market Cap. (2021, 6 15). Global Cryptocurrency Charts - Toplam Piyasa Değeri. Coin Market Cap Web Sitesi: https://www.coinmarketcap.com adresinden alındı
 • Coin Market Cap. (2021, 06 15). Piyasa Değerine Göre, en iyi 100 Kripto Para Birimleri. Coin Market Cap Web Sitesi: https://www.coinmarketcap.com adresinden alındı
 • Coin Türk. (2021, 06 15). Türk Bitcoin Borsaları. Coin Türk Web Site: https://www.coin-turk.com adresinden alındı
 • Coinhills. (2021, 03 15). Bitcoin için en çok işlem gören Ulusal Para Birimleri. Coinhills Web Site: https://www.coinhills.com/ adresinden alındı
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Araştırma Raporu.
 • Digiconomist. (2021, 6 16). Bitcoin Energy Consumption Index. Digiconomist: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption adresinden alındı
 • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı. (2017). Dijital Kripto Paraların Kullanımının Dini Hükmü Nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı: https://kurul.diyanet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/38212/dijital-kripto-paralarin-kullaniminin-dini-hukmu-nedir- adresinden alındı
 • Duran, A. E. (2021, 03 15). Kripto paralara vergi geliyor. DW Web Site: https://www.dw.com/ adresinden alındı
 • Evans, C. W. (2015). Bitcoin in Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Banking and Finance, 1-11.
 • General Authority of Islamic Affairs and Endowments . (2018, Ocak 30). Bi̇tcoi̇n Ve Di̇ğer Di̇ji̇tal Kri̇pto Para Bi̇ri̇mleri̇ Üzeri̇ne. General Authority of Islamic Affairs & Endowments: https://www.awqaf.gov.ae/en/Pages/FatwaDetail.aspx?did=88972 adresinden alındı
 • Gözübenli, B. (2019). Semen. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (s. 465-467). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı .
 • Hamidullah, M. (2003). İslam Peygamberi (Cilt 2). (S. Tuğ, Çev.) Ankara.
 • He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., . . . Stetsenko, N. (2016). Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. Washington: International Monetary Fund (IMF).
 • İslamWay. (2017, 7 23). Elektronik para birimlerinin (Bitcoin) alım satımına ve madencilik sürecine ilişkin karar. İslamWay: https://ar.islamway.net/fatwa/75863/حكم-شراء-وبيع-العملات-الإلكترونية-بيتكوين-وحكم-عملية-التنقيب?__ref=iswy adresinden alındı
 • Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi "Bitcoin Örneği". Vergi Sorunları Dergisi (353), 105-123.
 • Kaya, S. (2018). Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerledirilmesi. Sakarya: İSEFAM.
 • Khuttan, S. (2021, 6 25). Stellar (XLM) Becomes The First Crypto to Obtain Sharia Certification For Payment and Tokenization. Kryptomoney: https://kryptomoney.com/stellar-xlm-sharia-certification/ adresinden alındı
 • Kirschner, S. (2020, 03 13). Origins Of Coins. Biritannica We Site: https://www.britannica.com/topic/coin/Origins-of-coins adresinden alındı
 • Mahomed, Z. (2018, 9 6). Islamic Finance: Is cryptocurrency halal? TheEdgeMarkets: https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-cryptocurrency-halal adresinden alındı
 • Majlisul Ulama. (2018, Ocak 16). Bitcoin is not Currency. Majlisul Ulama: http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency adresinden alındı
 • Mohammed, A. (2016, Aralık 2). OneCoin Compensation Scheme and OneCoin Cryptocurrency. Wifaqul Ulama: https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/ adresinden alındı
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin Web Site: https://www.bitcoin.org adresinden alındı
 • Özden, F. (2019). Fıkhi Açıdan Kripto Para Sistemi - Bitcoin Örneği -. Fıkhi Açıdan Kripto Para Sistemi Bitcoin Örneği. İstanbul.
 • Özkul, F. U., & Baş, E. (2020). Dijital Çağın Teknolojisi Blokzincir ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme. Muhasebe ve Denetime Bakış.
 • Şimşek, M. S. (2004). Parasız Ticaret Barter. İstanbul: Kapital Yayınları.
 • Takas Bank. (2019). Biga Projesi. İstanbul: Takas Bank.
 • TCMB. (2021). Kâğıt Paranın Tarihçesi. Ankara: TCMB.
 • Trading View. (2021, 6 15). Kriptopara Piyasası. Trading View Web Sitesi: https://www.tradingview.com adresinden alındı
 • Turgut, M. (2010). Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ulusal Ekonomiye Etkileri. İstanbul.
 • Ulutaş, T. (2018, 12 13). Akbank’ta Ripple Üzerinden Sterlin Transferleri Başladı. (HaberTürk, Röportaj Yapan)
 • Yazıcı, A. (2020). Kripto Paralarla İlgili Fetvalar ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi. M. Şimşek, & M. Samar (Dü) içinde, İslami Finans ve Finansal Teknolojiler. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları.
 • Yenişafak. (2017, Kasım 24). Bitcoin caiz mi? Yenişafak: https://www.yenisafak.com/bitcoin-caiz-mi-h-2843237 adresinden alındı
 • Yıldız, S. (2020). İslam Hukuku Açısından Kripto Paraların Fıkhi Hükmü ile İlgili Tartışmalar. M. Şimşek, & M. Samar, İslami Finans ve Finansal Teknolojiler. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, F. (2020). Kripto Varlıklar ve IFRS Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 429-451.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Muhammet Fatih CANBAZ (Primary Author)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
0000-0002-4711-3489
Türkiye


Gufran BERKUN
0000-0002-7628-0235
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ubeyad958699, journal = {Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-5358}, address = {Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Demirçelik Kampüsü PK.78050 Karabük}, publisher = {Mehmet APAN}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {98 - 133}, doi = {10.52736/ubeyad.958699}, title = {KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ}, key = {cite}, author = {Canbaz, Muhammet Fatih and Berkun, Gufran} }
APA Canbaz, M. F. & Berkun, G. (2021). KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ . Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 98-133 . DOI: 10.52736/ubeyad.958699
MLA Canbaz, M. F. , Berkun, G. "KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ" . Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 98-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ubeyad/issue/63036/958699>
Chicago Canbaz, M. F. , Berkun, G. "KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ". Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 98-133
RIS TY - JOUR T1 - KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ AU - Muhammet Fatih Canbaz , Gufran Berkun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.52736/ubeyad.958699 DO - 10.52736/ubeyad.958699 T2 - Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 133 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5358- M3 - doi: 10.52736/ubeyad.958699 UR - https://doi.org/10.52736/ubeyad.958699 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ %A Muhammet Fatih Canbaz , Gufran Berkun %T KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ %D 2021 %J Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi %P 2667-5358- %V 4 %N 1 %R doi: 10.52736/ubeyad.958699 %U 10.52736/ubeyad.958699
ISNAD Canbaz, Muhammet Fatih , Berkun, Gufran . "KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ". Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (June 2021): 98-133 . https://doi.org/10.52736/ubeyad.958699
AMA Canbaz M. F. , Berkun G. KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ. UBEYAD. 2021; 4(1): 98-133.
Vancouver Canbaz M. F. , Berkun G. KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(1): 98-133.
IEEE M. F. Canbaz and G. Berkun , "KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ VE İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN MEŞRUİYETİ", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 98-133, Jun. 2021, doi:10.52736/ubeyad.958699