ISSN: 2667-5358
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Mehmet APAN
Cover Image
       

Ubeyad is a peer-reviewed international academic journal published twice a year in the field of economics, banking and management. The scientific and legal responsibility of the articles published by Ubeyad belongs to the authors.

All the publication rights of the articles in the journal belong to Ubeyad and cannot be printed, reproduced or transferred to electronic media without the written permission of the editor. Articles that imposes enmity, hatred and discrimination are not accepted in the journal.The editorial board is responsible for the publication of the manuscripts.

Our journal is published electronically. You can use ubeyad2018@gmail.com and mislamoglu75@gmail.com e-mail addresses for all correspondence related to our journal.

2022 - Volume: 5 Issue: 2

Research Article

1. Finansal Ürünlerde Zekat

2022 Yılı Özel Sayı Çağrısı
ULUSLARARASI BANKACILIK EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yenilenebilir Enerji

Makale Son Kabul Tarihi: 30 EYLÜL 2022Yenilenebilir enerji ile ilgili işletme, finans ve iktisat alanının tamamına ilişkin makaleler kabul edilecektir. Makalenizi Dergipark üzerinden sisteme yükleyebilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubeyad


Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi » Ana Sayfa - DergiPark
Ubeyad ekonomi, işletme ve yönetim alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Ubeyad yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
dergipark.org.tr
ÖNEMLİ:

1. Bu çağrı yazısı, gönderilen tüm makalelerin yayınlanacağı anlamını taşımaz. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi sayfamızda "Kör Hakemlik Sistemi" ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır. Gönderilen makalelerin yayınlanabilmesi için en az iki olumlu hakem raporu gerekmektedir.
2. Özel sayı (Cilt 5, Sayı 2) 2022 yılı Aralık ayında yayınlanır. Süreci daha önce biten makaleler erken görünümde yayınlanacaktır.
3.UBEYAD Dergisine gönderilen makalelerin yayınlanması/değerlendirilmesi için yazarlardan hiçbir ücret (başvuru ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep etmemektedir.


Saygılarımla,

Doç.Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
UBEYAD Bankacılık Editörü