Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 65 - 70 2018-12-15

Hasan Ali Toptaş. Ben Bir Gürgen Dalıyım. İstanbul: Everest Yayınları, 2009. 110 sayfa. ISBN:978-605-185-041-2

Özlem Akbulut [1]


Tanıtımı ve incelemesi yapılan “Ben Bir Gürgen Dalıyım” adlı kitap Hasan Ali Toptaş tarafından 2009 yılında yazılmıştır. Yazarın ilk ve tek çocuk romanı olan bu eser hakkında daha önce yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu incelemenin belki de en önemli özelliği eserle ilgili yapılan ilk çalışma olmasıdır. Bu incelemede “Ben Bir Gürgen Dalıyım” adlı eserin tanıtımı yapılmış ve kitabın çocuk edebiyatına uygunluğu değerlendirilmiştir. Çocuk edebiyatını yapılandıran temel öğeler; konu, karakterler, dil ve anlatım, plan ve iletidir. Bu öğeler açısından incelenen kitabın çocuk edebiyatına katkıları belirlenmiştir. Kitap, hitap ettiği okurların yaş gruplarına uygun konu ve iletilere sahiptir. Olaylar okurun zihinsel gelişimine uygun kurgulanmıştır ve başarılı bir dil ve üslup içermektedir. Kitabın çocuk edebiyatı temel öğeleri açısından gerekli nitelikleri gösterdiği ve okurun zevkle okuyabileceği edebi özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle Hasan Ali Toptaş'ın “Ben Bir Gürgen Dalıyım” adlı kitabının gerek konusu ve karakterleriyle gerekse de iletisi, kurgusu ve dili ile çocuk edebiyatında bir değer taşıdığı sonucuna varılmıştır.
Hasan Ali Toptaş, Ben Bir Gürgen Dalıyım, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Roman
  • Ayvaz, Z.; Öztürk, M. Vd. (1999). Okul Öncesi Çevre Eğitimi. İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları.
  • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim: Çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
  • Atasoy, E. (2015). İnsan doğa etkileşimi ve çevre için eğitim. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
  • Göka, E. (1993). 99 Soruda Çocuk ve Çevre. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
  • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Tek Ağaç Yayınları.
  • Louv, R. (2012). Doğadaki Son Çocuk: çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü. (Çev.: C. Temürcü). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
  • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
  • Sobel, D. (2014). Ekofobiyi aşmak: Doğa eğitiminde kalbin yeri. (Çev.: İ. Urkun Kelso). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
  • Toptaş, H.A. (2009). Ben Bir Gürgen Dalıyım. İstanbul: Everest Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-8793-6327
Author: Özlem Akbulut
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

APA Akbulut, Ö . (2018). Hasan Ali Toptaş. Ben Bir Gürgen Dalıyım. İstanbul: Everest Yayınları, 2009. 110 sayfa. ISBN:978-605-185-041-2. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 65-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/udekad/issue/41155/480547