Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 19 - 28 2018-06-01

20t Century Scepticism (Postmodernism) and Ethical Problems
XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER

Talha KÜÇÜKKAYA [1]


The history of philosophy/ thought, with the condition of beginning with the written material at hand, if it is going to be gone through from the beginning, among the eye-catching points, no matter which period it is, without doubt is the one of philosophy which is in a firm relationship with political, religious, economicial, artistic, ethical, social, scientific and legal fields. Because of this, the attitude puts forward in a philosophical period can only be meaningful if the conditions of the period are taken into consideration. When XX. Century is in question, without doubt postmodernism can also be refered to as a contemporary scepticism which is again a coming to terms of this period. But again the eye-catching most serious crisis of the antiquity is the dead ends of theoretical basis when they confront the ordinary course of community life. When the ethical field is in question, how contemporary scepticism is already coping or is going to cope is what this article hopes to bring forward with a frame in which it is going to try to study.
Felsefe/Düşünce tarihi, elimizdeki yazılı vesikalardan başlamak kaydı ile, başından itibaren gözden geçirilecek olursa, dikkat çekici hususlardan en başta geleni hiç şüphesiz, hangi dönem olursa olsun felsefenin kendi döneminin; siyasi, dini, iktisadi, sanatsal, etik, sosyal, bilim ve hukuk alanları ile sıkı bir ilişkide olduğudur. Dolayısıyla felsefe tarihinde bir döneme has ortaya konulan felsefi tavır da ancak o dönemin sayılan koşulları da dikkate alınarak anlamlandırılabilir. XX. yüzyıl söz konusu edildiğinde de, post-modernizm hiç şüphesiz yine bu tarihsel aralığın bir hesaplaşması olarak önümüze çıkan çağdaş bir şüphecilik (septik tutum) olarak anılabilecektir. Ancak Antikçağ şüpheciliğinde de göze çarpan en ciddi kriz yine teorik temellerin toplum yaşamının olağan akışı ile karşılaştığında görülen açmazlarıdır. Bu cümleden olmak üzere çağdaş şüpheciliğin etik alan söz konusu edildiğinde nasıl bir sınav verebileceği ve hali hazırda verdiği sınav bu makalenin tartışmaya çalışacağı çerçeveyi sunmayı umuyor
 • Açıkgenç, Alpaslan, Bilgi Felsefesi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
 • Aristoteles, Metafizik, çev., Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996.
 • Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefesi Tarihi: Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), c. 1.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2013.
 • Fazlıoğlu, İhsan, “Neyi Kaybettik: Kanonik Yapıyla Var-olmak...”, İtibar Dergisi, Sayı:35 Ağustos 2014.
 • Foucault, Michel, Kelimeler ve Şeyler, çev., Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 2015.
 • Hobbes, Thomas, Leviathan, çev., Semih Lim, İstanbul: YKY Yayınları, 2012.
 • Kılıç, Sinan, “Postmodernite ve Post Yapısalcılık”, Felsefe Tarihi III: XX. Yüzyıl Filozofları, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2016.
 • Peterson, Michael, vd., Din Felsefesi Seçme Metinler, çev., Rahmi Acar vd. (İstanbul: Küre Yayınları, 2016.
 • Skirbekk, G., Gilje N., Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, çev., Emrah Akbaş- Şule Mutlu, İstanbul: Kesit Yayınları, 2014.
 • Şaylan, Gencay, Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi, 2016.
 • Tarnas, Richard, Batı Düşüncesi Tarihi, c. 1, çev., Yusuf Kaplan, İstanbul: Külliyat Yayınları, Tüzer, Abdüllatif, “Postmodernizm ve Tanrı’nın Ölümü: Öznenin Arkeolojisi Üzerine Bir Deneme”, Milel ve Nihal Dergisi, Sayı: /2, Temmuz-Aralık,
Other ID JA45DY24CM
Journal Section Articles
Authors

Author: Talha KÜÇÜKKAYA

Dates

Publication Date : June 1, 2018

Bibtex @ { udfad475673, journal = {Din ve Felsefe Araştırmaları}, issn = {}, eissn = {2667-6583}, address = {dfa@dfd.org.tr}, publisher = {Din Felsefesi Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {19 - 28}, doi = {}, title = {XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER}, key = {cite}, author = {Küçükkaya, Talha} }
APA Küçükkaya, T . (2018). XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER . Din ve Felsefe Araştırmaları , 1 (1) , 19-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/udfad/issue/40011/475673
MLA Küçükkaya, T . "XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER" . Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 19-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/udfad/issue/40011/475673>
Chicago Küçükkaya, T . "XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 19-28
RIS TY - JOUR T1 - XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER AU - Talha Küçükkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Din ve Felsefe Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-6583 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Din ve Felsefe Araştırmaları XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER %A Talha Küçükkaya %T XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER %D 2018 %J Din ve Felsefe Araştırmaları %P -2667-6583 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Küçükkaya, Talha . "XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 / 1 (June 2018): 19-28 .
AMA Küçükkaya T . XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 19-28.
Vancouver Küçükkaya T . XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 19-28.
IEEE T. Küçükkaya , "XX. YÜZYIL ŞÜPHECİLİĞİ (POST-MODERNİZM) VE ETİK PROBLEMLER", Din ve Felsefe Araştırmaları, vol. 1, no. 1, pp. 19-28, Jun. 2018