Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 89 - 109 2020-10-27

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarında Evrensel Değerler

Anıl ESEMEN [1]


Ahlak, insan davranışlarının iyi ya da kötü olarak nitelendiren kurallar bütünüyken; değerler ise toplumu oluşturan insanların geneli tarafından bir şeyin kabul edilebilir veya kabul edilemez olmasıdır. Bir toplumun değerleri ne kadar iyi ise ahlakının da iyi olduğunu belirtebiliriz. Ülkelerin küreselleşen dünyaya sağlıklı bir şekilde ayak uydurmanın ön koşullarından biri, milli değerleri ile evrensel değerleri bütünleştirmiş bireyler yetiştirmesidir. Evrensel değerleri gelecek nesillere milli değerler ile bütünleştirerek aktaracak kurumlardan biri okullardır. Okullarda Sosyal Bilgiler dersinin evrensel değerleri öğrencilere kazandıracak önemli bir ders olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada 2018 yılında değişen Sosyal Bilgiler dersi (4, 5, 6. ve 7. sınıf) öğretim programı kazanımları içerisinde evrensel değerlerin nasıl yer aldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, doküman analizi yöntemi analitik araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Evin ve Kafadar’ın (2004) belirlemiş olduğu evrensel değerin Sosyal Bilgiler dersi (4., 5., 6. ve 7. sınıf) öğretim programı kazanımları içerisinde nasıl yer aldığı analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 2018 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarından 4. sınıfta 33 kazanımdan 16 kazanımın, 5. sınıfta 33 kazanımdan 19 kazanımın, 6. sınıfta 34 kazanımdan 14 kazanımın ve son olarak 7. sınıfta 31 kazanımdan 13 kazanımın evrensel değerlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca program genelinde barış, eşitlik ve sanat değerleri ile ilişkili yeterli kazanım olmadığı, sevgi değerinin ise program kazanımları ile ilişkisi bulunamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Değerler, Evrensel Değerler, Ahlah, Sosyal Bilgiler
 • Ay, T. S. (2016). Okulda değerler eğitimi. R. Turan, & K. Ulusoy içinde, Farklı yönleriyle değerler eğitimi (s. 18-40). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aydın, M. Z., & Gürler, Ş. (2014). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , 5 (5), 549-568.
 • Esemen, A., & Sadioğlu, Ö. (2019). 2018 tarihinde yenilenen hayat bilgisi öğretim programı kazanımlarında ulusal değerler. Academy Journal of Educational Sciences , 3 (1), 14-27.
 • Evin, İ., & Kafadar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerler yönünden içerik çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (3), 293-304.
 • Gökdemir, S. (2019). 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde türkülerle değerler eğitimi. Marmara Üniversitesi; Yüksek Lisans Tezi .
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
 • Kan, Ç. (2009). sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (26), 25-30.
 • Kara, G. (2015). Okul öncesi eğitim programlarında değerler eğitiminin yeri. S. Güder içinde, Okul öncesi ve ilkokul döneminde değerler eğitimi (s. 37-56). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Karacan, H. (2018). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarında yer alan milli ve evrensel değerlerin analizi. Journal of Innovative Research in Social Studies , 1 (1), 1-10.
 • Kılıç, E. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde animasyonlarla değerler eğitiminin etkililiği. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Yüksek Lisans Tezi .
 • Kılınç, F. E. (2015). Okul öncesi ve ilkokul döneminde değerler eğitimi. Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • MEB. (2019). 2019 sosyal bilgiler öğretim programı. Ankara.
 • Mindivanli, E., & Aktaş, E. (2011). Sosyal bilgiler 6. sınıf müfredatında yer alan milli ve evrensel değerler. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1), 79-85.
 • Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (1), 35-51.
 • Tahiroğlu, M. (2016). Sosyal bilgiler dersinde değer eğitimi etkinlik örnekleri: ilkokul 4. sınıf. R. Turan, & K. Ulusoy içinde, Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi (s. 340-366).
 • Turan, R., & Ulusoy, K. (2016). Farklı yönleriyle değer eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2016). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5451-0418
Author: Anıl ESEMEN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 27, 2020

APA Esemen, A . (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarında Evrensel Değerler . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 4 (2) , 89-109 . DOI: 10.32960/uead.743762