Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Kasım 2020
Bitiş: 15 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-7866 | e-ISSN 2636-7866 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur ATAŞ AKDEMİR |


Duyuru: Dergimizin "Makale Yazım Taslağı" TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine eklenen etikle ilgili kurallar doğrultusunda güncellenmiştir. Çalışma gönderecek olan yazarlarımızın güncel taslağa göre çalışmalarını düzenleyip göndermeleri gerekmektedir.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

-Asos Index, Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.


Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-7866 | e-ISSN 2636-7866 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur ATAŞ AKDEMİR |
Kapak Resmi


Duyuru: Dergimizin "Makale Yazım Taslağı" TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine eklenen etikle ilgili kurallar doğrultusunda güncellenmiştir. Çalışma gönderecek olan yazarlarımızın güncel taslağa göre çalışmalarını düzenleyip göndermeleri gerekmektedir.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

-Asos Index, Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.


Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Kasım 2020
Bitiş: 15 Şubat 2021
Duyurular

Ekim 2020 sayımız için son makale gönderim tarihi 01 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır.