Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Why Art Education?

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 54 - 60, 28.12.2018

Abstract

This article is about art education and how it can contribute to the improvement of the individuals. We sought to understand the importance of visual arts on skills such as criticism, judgment, appreciation, conclusion, and summarization.. Pedagogical benefits of visual arts education are emphasized as well as its cultural and social contribution in the study. The question, “Why is there a need for visual arts in education” was answered in the study. Accordingly, we concluded that arts education is necessary to educate individuals for questioning, critically thinking, confident, and open-minded. We offer suggestions about improving arts education based the findings.

References

 • Ayaydın, A. & Mercin, L. (2013). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi
 • Erbay, M. (2013). Sanat Eğitimi Üzerine. İstanbul: Beta.
 • Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gel, H. Y. (1990). Türkiye’de Resim–İş Öğretiminde Yöntem ve Değerlendirme. Ortaöğretim Kurumlarında Resim–İş Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği VIII. Öğretim Toplantısı. Ankara: TED Yayınları.
 • Gökaydın, N. (2010). Sanat Eğitimi Öğretim Sistemi ve Bilgi Kapsamı Temel Sanat Eğitimi.Ankara: Moss Eğitim
 • Read, H. (1981). Sanat ve Toplum,( S. Mülayim, çev.). Ankara: Umran Yayınları.
 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta eğitim-görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Peşkersoy, E. & Yıldırım, O. (2010). İlköğretim görsel sanatlar dersi 1-8. sınıflar öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • San, İ. (2010). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya yayınları.
 • Sezer, H. (2001). İlköğretimde Resim-İş Eğitimi. Ankara: MEB Projeler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel

Neden Sanat Eğitimi?

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 54 - 60, 28.12.2018

Abstract

Bu çalışmada Görsel Sanatlar eğitiminin bireylerin gelişimine olan katkısından söz edilmekte ve görsel sanatlar dersinin; eğitim çağındaki bireylere sağladığı psikomotor, bilişsel ve duyuşsal alanda gerçekleştirilecek kazanımlara olan katkısı ve önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca eleştirme, yargılama, takdir etme, sonuç çıkarma, özetleme gibi önemli becerilerin kazanılmasında görsel sanatların katkıları belirtilmektedir. Bireyin özümsenmiş değerler sistemi ile hayat felsefesi oluşturmasında görsel sanatların etkisi olduğu ve görsel sanatlar eğitiminin bireye pedagojik kazançlar sağlamasının yanı sıra kültürel ve toplumsal katkılarının olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Bu araştırmada “Bireylerin neden görsel sanatlar disiplinine ihtiyacı vardır?” sorusunun cevabı aranmaya çalışılmış ve görsel sanatlar dersinin öneminin vurgulanması için bu çalışma yapılmıştır. Görsel Sanatlar eğitimi için neler yapılması gerektiği konusunda da öneriler geliştirilmiştir. Bu araştırmada, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve dünyaya açık bireyler yetiştirilebilmesinde sanat eğitiminin gerekli olduğu görüşüne ulaşılmıştır.

References

 • Ayaydın, A. & Mercin, L. (2013). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi
 • Erbay, M. (2013). Sanat Eğitimi Üzerine. İstanbul: Beta.
 • Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gel, H. Y. (1990). Türkiye’de Resim–İş Öğretiminde Yöntem ve Değerlendirme. Ortaöğretim Kurumlarında Resim–İş Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği VIII. Öğretim Toplantısı. Ankara: TED Yayınları.
 • Gökaydın, N. (2010). Sanat Eğitimi Öğretim Sistemi ve Bilgi Kapsamı Temel Sanat Eğitimi.Ankara: Moss Eğitim
 • Read, H. (1981). Sanat ve Toplum,( S. Mülayim, çev.). Ankara: Umran Yayınları.
 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta eğitim-görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Peşkersoy, E. & Yıldırım, O. (2010). İlköğretim görsel sanatlar dersi 1-8. sınıflar öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • San, İ. (2010). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya yayınları.
 • Sezer, H. (2001). İlköğretimde Resim-İş Eğitimi. Ankara: MEB Projeler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Selim AKKURT> (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Olcay BORATAV This is me

Publication Date December 28, 2018
Submission Date November 14, 2018
Acceptance Date December 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Akkurt, S. & Boratav, O. (2018). Neden Sanat Eğitimi? . International Journal of Scholars in Education , 1 (1) , 54-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ueader/issue/41849/482705