Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 38 - 65, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1036311

Abstract

Bu araştırmada 885 ortaöğretim öğrencisinin ses alanları ölçülerek, müzik derslerinde kullanılan şarkıların ses alanları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda şarkıların ses alanlarının öğrencilerin ses alanlarına göre çoğunlukla tiz kaldığı ve daha pest bölgelere aktarımlara gerek olduğu görülmüştür. Çeşitli ses alanları için en uygun aktarımlar belirlenerek tablolar halinde verilmiştir. Özellikle bir oktavın üzerindeki ses alanına sahip şarkılarda her türlü aktarıma rağmen katılım oranının toplu söylemeler için yetersiz hale geldiği tespit edilmiştir.

References

 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 6. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 7. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 8. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akalın, B. (1945). Köy Enstitülerinde Müzik Eğitimi Kılavuzu: İstanbul.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 9. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 10. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 11. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 6. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 7. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 8. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (t.y.). Liseler için müzik 1. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (2000). Liseler için müzik 2. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (2000). Liseler için müzik 3. Ankara: Ocak.
 • Akyıldız, Gök, S. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 6. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Aydın, Ş. (1995). Ders geçme ve kredi yönetmeliğini uygulayan ortaöğretim kurumları için lise müzik 1. İstanbul.
 • Aydıntan, Z. ve Egüz S. (1999). Çok sesli müzik eğitimi, lise I-II-III. Eko Matbaası, İstanbul. Akkaş, Salih. Liseler İçin Müzik 1. Ocak Yayınları. Ankara.
 • Aydoğan, S. (1992). Hayat kaynağımız müzik. ortaokul 1-2-3. Ankara.
 • Aydoğan, S. (2007). Oynayarak eğlenerek müzik dilini öğreniyoruz. Ankara: Arkadaş.
 • Aytepe, Ç. ve Değer A. (2009). Çocuk korolarında temel müzik eğitimi II. Ankara 2009.
 • Barlow, Harold ve Morgenstern, Sam (1948). A dictionary of musical themes. crown publishers. New York
 • Baştürk, Z. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 7. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Baştürk, Z. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 8. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Cheavis, M. (1937). Éducation musicale de l'enfance. Paris.
 • Dönmez, M. (2002) İlköğretim müzik 6 Ders Kitabı. Ankara.
 • Karabulut M. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 5. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Koray, F. (1949) Çocuklarımıza şarkılı oyunlar ve müzikli şiirler, Birinci Kitap, Ankara.
 • Özen, K. (1992). Liseler için kredili sisteme göre müzik ders kitabı. Ankara.
 • Randel, (2003) Don Michael, The Harvard Dictionary of Music, Cambridge.
 • Sağer, T. (2002). Cumhuriyetten günümüze okul şarkıları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sun, M. (2004). Kır çiçekleri. Ankara: Sun.
 • Sun, M. (2006). Çocuklar ve gençler için şarkı demeti. Ankara: Sun.
 • Sun. M., Sun, İ. ve Kuterdem, L. (2007). Seksen yılın en güzel şarkıları. Ankara: Sun.
 • Şimşek, P. R. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 12. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ün, Z. ve Sevenay, T. (1974). Ortaokullarda müzik, İstanbul.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 1. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 2. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 3. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yönetken, H. (1966). İlkokul müzik kılavuzu. İstanbul.
 • Yurtoğlu, Ö. F. (2008). Okul yolu türkü dolu. Ankara: Tuna Matbaacılık A.Ş.

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 38 - 65, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1036311

Abstract

References

 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 6. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 7. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Albuz A. (Ed.). (2017). İlköğretim müzik 8. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akalın, B. (1945). Köy Enstitülerinde Müzik Eğitimi Kılavuzu: İstanbul.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 9. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 10. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akbulut, E. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 11. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 6. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 7. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (1995). İlköğretim okulları için müzik 8. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (t.y.). Liseler için müzik 1. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (2000). Liseler için müzik 2. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. (2000). Liseler için müzik 3. Ankara: Ocak.
 • Akyıldız, Gök, S. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 6. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Aydın, Ş. (1995). Ders geçme ve kredi yönetmeliğini uygulayan ortaöğretim kurumları için lise müzik 1. İstanbul.
 • Aydıntan, Z. ve Egüz S. (1999). Çok sesli müzik eğitimi, lise I-II-III. Eko Matbaası, İstanbul. Akkaş, Salih. Liseler İçin Müzik 1. Ocak Yayınları. Ankara.
 • Aydoğan, S. (1992). Hayat kaynağımız müzik. ortaokul 1-2-3. Ankara.
 • Aydoğan, S. (2007). Oynayarak eğlenerek müzik dilini öğreniyoruz. Ankara: Arkadaş.
 • Aytepe, Ç. ve Değer A. (2009). Çocuk korolarında temel müzik eğitimi II. Ankara 2009.
 • Barlow, Harold ve Morgenstern, Sam (1948). A dictionary of musical themes. crown publishers. New York
 • Baştürk, Z. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 7. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Baştürk, Z. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 8. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Cheavis, M. (1937). Éducation musicale de l'enfance. Paris.
 • Dönmez, M. (2002) İlköğretim müzik 6 Ders Kitabı. Ankara.
 • Karabulut M. (Ed.). (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müzik 5. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Koray, F. (1949) Çocuklarımıza şarkılı oyunlar ve müzikli şiirler, Birinci Kitap, Ankara.
 • Özen, K. (1992). Liseler için kredili sisteme göre müzik ders kitabı. Ankara.
 • Randel, (2003) Don Michael, The Harvard Dictionary of Music, Cambridge.
 • Sağer, T. (2002). Cumhuriyetten günümüze okul şarkıları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sun, M. (2004). Kır çiçekleri. Ankara: Sun.
 • Sun, M. (2006). Çocuklar ve gençler için şarkı demeti. Ankara: Sun.
 • Sun. M., Sun, İ. ve Kuterdem, L. (2007). Seksen yılın en güzel şarkıları. Ankara: Sun.
 • Şimşek, P. R. (Ed.). (2018). Ortaöğretim müzik dersi 12. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ün, Z. ve Sevenay, T. (1974). Ortaokullarda müzik, İstanbul.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 1. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 2. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yener, S. (2006). Lise müzik 3. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Yönetken, H. (1966). İlkokul müzik kılavuzu. İstanbul.
 • Yurtoğlu, Ö. F. (2008). Okul yolu türkü dolu. Ankara: Tuna Matbaacılık A.Ş.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section MAKALELER
Authors

Mehmet Cihat CAN This is me
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0112-2056
Türkiye


Ali KALKAN> (Primary Author)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-4973-2785
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { uebt1036311, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {38 - 65}, doi = {10.47714/uebt.1036311}, title = {OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR}, key = {cite}, author = {Kalkan, Ali} }
APA Can, M. C. & Kalkan, A. (2022). OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 38-65 . DOI: 10.47714/uebt.1036311
MLA Can, M. C. , Kalkan, A. "OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 38-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uebt/issue/69712/1036311>
Chicago Can, M. C. , Kalkan, A. "OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 38-65
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR AU - Mehmet CihatCan, AliKalkan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47714/uebt.1036311 DO - 10.47714/uebt.1036311 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 65 VL - 8 IS - 1 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.1036311 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.1036311 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Science and Technology OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR %A Mehmet Cihat Can , Ali Kalkan %T OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR %D 2022 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 8 %N 1 %R doi: 10.47714/uebt.1036311 %U 10.47714/uebt.1036311
ISNAD Can, Mehmet Cihat , Kalkan, Ali . "OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (April 2022): 38-65 . https://doi.org/10.47714/uebt.1036311
AMA Can M. C. , Kalkan A. OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 38-65.
Vancouver Can M. C. , Kalkan A. OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 38-65.
IEEE M. C. Can and A. Kalkan , "OKUL ŞARKILARINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SES ALANLARINA UYGUN AKTARIMLAR", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 38-65, Apr. 2022, doi:10.47714/uebt.1036311
e-ISSN: 2458-8628