Year 2011, Volume 24 , Issue 1, Pages 141 - 159 2011-04-01

İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Zehra Nur ERSOZLU [1] , Hilal KAZU [2]


Yansıtıcı düşünme becerileri, bireyin düşünme ve öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalığına ek olarak, bu süreçlerdeki zayıf ve güçlü yönleri belirlemesi ve geliştirmek için planlama yapmasını gerektiren bir tür kendini değerlendirme becerisidir. Bu düşünme becerisinin gelişimi öğrencilerin hem başarılarını arttırma hem de bireysel gelişimlerini sağlamada önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma öntestsontest kontrol gruplu desene göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde günlük tutma ve sorgulama stratejileri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen akademik başarı ölçeği bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinlikler bilgi düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında bir farklılığa yol açmazken, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur
Yansıtıcı düşünme becerileri, Günlük tutma, Sorgulama, Akademik başarı.
 • Avşar, Z., Alkış, S. 2007. İşbirlikli öğrenme yöntemi “birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.
 • Bümen, N. T. 2006. Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 142 (31), 3-14.
 • Dewey, J. 1910. How we think? D. C. Heath and Co., Publishers, U. S. A.
 • Ekiz, D. 2006. Kendini ve başkalarını izleme: sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online. 5 (1), 45-57. http://ilkogretim-online.org.tr. 12.11.2006 tarihinde ulaşıldı.
 • Flavell, John H. 1979. Metacognition and cognitive monitoring: a new era of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906- 911.
 • Kıncal, R. Y., Ergül, R. ve Timur, S. 2007. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.
 • Kim, Y. 2005. Cultivating reflective thinking: the effects of a reflective thinking tool on learners’ learning performance and metacognitive awareness in the context of on-line learning. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University The Graduate School College of Education, USA.
 • Kollu, E. 2005. Kubaşık öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme tekniğinin 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve arkadaşlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Loughran, J. J. 1996. Developing reflective practice: learning about teaching and learning through modeling. Falmer Press, London, Washington, D.C.
 • Mccrindle, A. R., Christensen, C. A. 1995. The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction, 5, 167-185.
 • Miettinen, R. 2000. The concept of experiential learning and John Dewey’s theory of reflective thought and action. International Journal Of Lifelong Education. 19 (1), 54- 72.
 • Jacobs, J. E., Paris, S. G. 1987. Children’s metacognition about reading: issues in definition, measurement and instruction. Educational Psychologist, 22 (3and4): 255-278.
 • Pollard, A. 1999. Reflective teaching in the primary school, A Handbook for the Classroom, London: Third Edition, Cassell.
 • Saban, A. 2000. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner, how professionals think in action. United States Of America, Basic Books.
 • Schunk, D. H., Zimmerman, B. J. 1998. Self- regulated learning from teaching to self reflective practice. New York: Guilford Press.
 • Taggart G. L., Wilson, A. P. 2005. Promoting reflective thinking in teachers, 50 action strategies. Second Ed., Corwin Pres.
 • Tokat Test Üretim Uygulama Bölümü 2007. Türkiye Odalar Ve Borsalar İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sıralamaları,http://www.tokattesturetim.net/JAVA/siralama/siralama _sube.jsp?ilce=01andsinif=5andokul=076andkategori=tumuandgrafi k=ilandsiralama=puan_ort_toplamandsira=desc.10.01.2007 tarihinde ulaşıldı. Şube Başarı
 • Ünver, G. 2003. Yansıtıcı düşünme. Birinci Basım. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Wilson J., Jan, L. W 1993. Thinking for themselves; developing strategies for reflective thinking. Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • Zimmerman, B. J. 2002. Becoming a self-regulated learner: an overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zehra Nur ERSOZLU

Author: Hilal KAZU

Dates

Application Date : November 14, 2015
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : April 1, 2011

Bibtex @ { uefad173511, journal = {Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6788}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2011}, volume = {24}, pages = {141 - 159}, doi = {}, title = {İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {Ersozlu, Zehra Nur and Kazu, Hilal} }
APA Ersozlu, Z , Kazu, H . (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 141-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16693/173511
MLA Ersozlu, Z , Kazu, H . "İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi" . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2011 ): 141-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16693/173511>
Chicago Ersozlu, Z , Kazu, H . "İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2011 ): 141-159
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi AU - Zehra Nur Ersozlu , Hilal Kazu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 159 VL - 24 IS - 1 SN - -2667-6788 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi %A Zehra Nur Ersozlu , Hilal Kazu %T İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi %D 2011 %J Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2667-6788 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Ersozlu, Zehra Nur , Kazu, Hilal . "İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 / 1 (April 2011): 141-159 .
AMA Ersozlu Z , Kazu H . İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 141-159.
Vancouver Ersozlu Z , Kazu H . İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 141-159.