Year 2012, Volume 25 , Issue 1, Pages 63 - 74 2012-04-01

İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları
İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları

Osman ÇİMEN [1] , Mehmet YILMAZ [2]


Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgilerini ve geri dönüşüm davranışlarını belirlemektir. Araştırma betimsel bir alan çalışması olup tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Ankara’da bir ilköğretim okulunda 6., 7. 8. sınıflarda öğrenim gören 90 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili bilgi kaynakları arasında öğretmenlerin önemli bir yer sahibi olduğu, öğrencilerin geri dönüşümle ile ilgili bilgi sahibi oldukları, geri dönüşümlü ürünler arasında en çok kağıt kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sosyal içerikli etkinliklerin öğrencilerin geri dönüşüm davranışlarını arttırdığı ve öğrencileri geri dönüşümlü ürünleri kullanmaya güdülediği tespit edilmiştir
Geri dönüşüm, Çevre eğitimi, İlköğretim öğrencileri
 • Ackerman, F. 2005. Why do we recycle: markets, values, and public policy. Washington, D.C: Island Press.
 • Connor, O. 1989. Uneven and combined development and ecologicalcrisis: A Theoretical İntroduction. Race and Class.30 (3):1-11.
 • Dresner, M. and Blawner J.S, 2006. Approaching civic responsibility using guided controversies about enivorenmental issues. College Teaching. 54, (2),213-220.
 • Gamba, R.J. and Oskamp, S. 1994. Factors influencing community residents` participation in commingled curbside recycling programs. Environment and Behavior, 26: 587-612.
 • Gandy, M. 1994. Recycling And the politics of urban waste. New York: St. Martin's Press.
 • İleri, R. 1998. Çevre eğitimi ve katılımın sağlanması. Ekoloji Dergisi, 7. (28): 3-9.
 • Karasar, N. 1999. Bilimsel araştırma yöntemi- kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kayranlı, B., Tankut, İ. ve Pampal, S. 2003. Endüstriyel Katı Atıklar ve Atık Geri Dönüşüm Borsasının İşletilmesi. 5. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Adana.
 • Meriç, G. ve Kayranlı, B. 2003. Endüstriyel katı atık yönetimi. 5. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Adana.
 • Peyton, R.B., H. Campa III, Winterstein, S.R., . Peyton, M.D and. Peyton, V. 1995. Environmental education module on biological diversity. Environmental Education Section, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Schultz, P.W. 2002. Knowledge, education and household recycling: examining the knowledge-deficit model of behavior change. In T. Dietz & P. C. Stern (Eds.), New Tools for Environmental Protection: Education, Information and Voluntary Measures. Washington, D.C.: National Academy Press.
 • Spiegelman, H., and Sheehan, B. 2004. The future of waste, BioCycle 45, (1): 59.
 • Öztürk M. 2001. Plastikler ve geri kazanılması. İstanbul: Y.T.Ü İnşaat Mühendisliği Yayınları.
 • Vining, J. and Ebreo, A. 1992. Predicting recycling behavior from global and specific environmental attitudes and changes in recycling opportunities. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1580-1607.
 • Domina, T. and Koch, K. 2002. Convenience and frequency of recycling: Implications for including textiles in curbside recycling programs., Environment and Behavior, 34 (2): 216-238.
 • Simmons D. and Widmar R. 1990. Motivations and barriers to recycling. Environmental Education, 22(1):13-28. Başvuru: 03.05.2011
 • Yayına Kabul: 16.02.2012 EK1
 • Geri Dönüşüm Bilgi ve Davranış Ölçeği
 • Yaş……… Cinsiyet…….. Yaş……………
 • Sevgili öğrenciler, bu araştırmada sizlerin okulunuzda var olan geri
 • dönüşüm kutularıyla ilgili görüşleriniz araştırılacaktır. Katılımınız için teşekkürler…
 • Geri dönüşüm kutularını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
 • ( ) Çoğu zaman ( ) Ara sıra ( ) Kullanmam
 • Geri dönüşümlü ürün ne demektir, örnek veriniz?
 • Geri dönüşüm kutuları nedir, ne amaçla kullanılır?
 • Geri dönüşümlü ürünleri geri dönüşüm kutularına bırakmanın faydaları nelerdir?
 • Geri dönüşüm kutularına bıraktığınız ürünler nelerdir?
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman ÇİMEN

Author: Mehmet YILMAZ

Dates

Application Date : November 14, 2015
Acceptance Date : July 21, 2021
Publication Date : April 1, 2012

APA Çimen, O , Yılmaz, M . (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16695/173538