PDF BibTex RIS Cite

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler

Year 2016, Volume: 29 Issue: 2, 431 - 444, 29.12.2016

Abstract

Montessori yaklaşımı dünyada yaklaşık bir yüzyıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi görmektedir. Montessori yaklaşımında çocuğa bütüncül olarak bakılmaktadır. Bilgi aktarımı kadar çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine ve hayata hazırlanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmada, temel eğitimde Montessori yaklaşımını uygulayan okullardaki din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada Montessori yaklaşımını uygulayan çeşitli okullarla görüşülmüş, programlarında hangi derslerin yer aldığı sorulmuştur. Ülkeden ülkeye, okuldan okula farklılıklar olmakla beraber, genel olarak, okul öncesinde zarâfet ve nezâket derslerine yer verildiği, ilkokulda ise kozmik eğitim adı verilen program kapsamında çeşitli ders içeriklerinde ve ders dışı etkinliklerde din ve değerler eğitimi konularının işlendiği görülmüştür.

References

 • Aydın, İ., 2010. Alternatif Okullar, 3. b., Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Başal, H. A., 2005. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss. 115-117.
 • Büyüktaşkapu, S., 2012. “Montessori Yaklaşımı ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi”, Türk Bilim Araştırmaları Vakfı Tübav Bilim Dergisi, C. 5, S. 3, ss. 19-25
 • Cain, R., How It Fits in Montessori Classrooms, http://jola-montessori.com/article/ character-education/, (Erişim tarihi: 26.05.2014).
 • Demiralp, S., 2014. Montessori Metodu ve Uygulamaları, Nobel Yayın, Ankara.
 • Durakoğlu, A., 2011. Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi (3-6 Yaş), Alter Yayınları, Ankara.
 • Gündüz, T., 2010. “Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Malatya, ss. 157-177.
 • Karasar, N., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. b., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 175-176.
 • Kartal, H., 2011. Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları, 2. b., Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Lillard, P.P., 2014. İlk ve Ortaokulda Montessori Eğitimi, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Schafer, C., 2006. Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? Ana Babalar İçin Ergenlikte Montessori Yaklaşımı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, ss. 70-71.
 • Sackett, G., 2015. Grace and Courtesy: Empowering Children, Liberating Adults, Namta Journal, Volume 40, Number 1, Winter.
 • Sönmez, V., 2010. “Auguste Comte (1798-1857), Pozitivizm (Olguculuk)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, S. 3, İzmir, ss. 161-163.
 • Topbaş, E., 2013. Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi, Panama Yayıncılık, Ankara.
 • Toran, M., 2011. Montessori Yönteminin Çocukların Kavram Edinimi, Sosyal Uyumları Ve Küçük Kas Motor Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2011. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8.b, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yılmaz, H. ve Kılavuz, M.A., 2009. “Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, Bursa.
 • https://oynayalimogrenelim.wordpress.com/2015/09/02/montessori-de-kozmik-egitim-uzerine-harika-bir-arastirma-yazisi/ (12.05.2016)
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori (16.05.2016)

Year 2016, Volume: 29 Issue: 2, 431 - 444, 29.12.2016

Abstract

References

 • Aydın, İ., 2010. Alternatif Okullar, 3. b., Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Başal, H. A., 2005. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss. 115-117.
 • Büyüktaşkapu, S., 2012. “Montessori Yaklaşımı ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi”, Türk Bilim Araştırmaları Vakfı Tübav Bilim Dergisi, C. 5, S. 3, ss. 19-25
 • Cain, R., How It Fits in Montessori Classrooms, http://jola-montessori.com/article/ character-education/, (Erişim tarihi: 26.05.2014).
 • Demiralp, S., 2014. Montessori Metodu ve Uygulamaları, Nobel Yayın, Ankara.
 • Durakoğlu, A., 2011. Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi (3-6 Yaş), Alter Yayınları, Ankara.
 • Gündüz, T., 2010. “Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Malatya, ss. 157-177.
 • Karasar, N., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. b., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 175-176.
 • Kartal, H., 2011. Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları, 2. b., Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Lillard, P.P., 2014. İlk ve Ortaokulda Montessori Eğitimi, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Schafer, C., 2006. Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? Ana Babalar İçin Ergenlikte Montessori Yaklaşımı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, ss. 70-71.
 • Sackett, G., 2015. Grace and Courtesy: Empowering Children, Liberating Adults, Namta Journal, Volume 40, Number 1, Winter.
 • Sönmez, V., 2010. “Auguste Comte (1798-1857), Pozitivizm (Olguculuk)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, S. 3, İzmir, ss. 161-163.
 • Topbaş, E., 2013. Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi, Panama Yayıncılık, Ankara.
 • Toran, M., 2011. Montessori Yönteminin Çocukların Kavram Edinimi, Sosyal Uyumları Ve Küçük Kas Motor Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2011. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8.b, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yılmaz, H. ve Kılavuz, M.A., 2009. “Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, Bursa.
 • https://oynayalimogrenelim.wordpress.com/2015/09/02/montessori-de-kozmik-egitim-uzerine-harika-bir-arastirma-yazisi/ (12.05.2016)
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori (16.05.2016)

Details

Journal Section Articles
Authors

Özgür ERAKKUŞ


Mehmet ŞANVER

Publication Date December 29, 2016
Submission Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 29 Issue: 2

Cite

APA
ERAKKUŞ, Ö., & ŞANVER, M. (2016). Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 431-444.