Year 2019, Volume 2 , Issue 3, Pages 8 - 19 2019-06-27

Küreselleşme ve Sanat
Globalization and Art

Hakan ARIKAN [1]


Küreselleşme denen olgunun temelinde, dünya ekonomi piyasası güçlerinin tüm dünyaya yayılması yatmaktadır. Fakat küreselleşmenin ekonomik boyutu belki de en rahat ve kolay açıklanabilecek boyutudur. Uluslararası iktidar, güç dengeleri, pazar savaşları ve kültür gibi konular, küreselleşmenin en incelikli, derin tarafını meydana getirmektedir. Çünkü bu ekonomik faktör, özünde siyaset, güvenlik ve kültürle, hatta din ile iç içe geçmiş haldedir. Piyasayı ele geçirenler, her türlü politikalarını yürütebilmek için siyasete, dine, kültüre ve sanata kaynak fonlar aktararak bu alanları kontrol altına almaya özen göstermektedirler. Bu işin teknik ve gerçek boyutu olup, ekonomik varlığını neo-liberal ekonomi politikalarını temel alarak devam ettiren küreselleşme, sosyal varlığını da liberal kültürleştirmeyle sürdürmektedir. Bu bağlamda, küreselleşen dünyanın, kitleler üzerindeki etki gücü üzerinde büyük etkisi olan sanat ise kaçınılmaz olarak önemli bir alan oluşturmaktadır.

On the basis of the phenomenon called globalization are the forces of the world economic market spreading all over the world.  But the economic dimension of globalization is perhaps the most comfortable and easy to explain.  Because this economic factor has intertwined with politics, security and culture, even religion in essence, issues such as international power, power balances, market wars and culture make up the most subtle, deep side of globalization. Those who seize the market are taking care to control these areas by transferring funds of political, religious, cultural and artificial resources in order to carry out all kinds of policies. This is the technical and real dimension of the work, and the globalization that continues its economic existence based on neo-liberal economic policies continues its social existence with liberal culture. In this context, art, which is a great influence on the influence of the globalizing world on the masses, is inevitably an important area.

 • KaynakçaArtun, A. (2015). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi Estetik Modernizmin Tasviyesi, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Artun, A. (2006). Sanat Müzeleri Müze ve Modernlik, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Bauman, Z. (2014). Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Bayrak, B. (2013). “Çağdaş Sanatın Ticarileşmesine Küreselleşmenin Etkileri”. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, ss.123-134
 • Chin-Tao Wu. (Çevrimiçi), http://www.e-skop.com, Çev. Ayse Boren, Bienaller ve Sanat Fuarları 04 Kasım 2016
 • Çağlı, E. (2006). Küreselleşme Eşitsiz Bileşik Kapitalist Gelişme, İstanbul, Tarih Bilinci Yayınları
 • Erkızan Nur, H. (2002, Şubat- Mart-Nisan). Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri Üzerine. Ankara, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18, ss.61-75
 • Fridman, T. (2000). Lexus ve Zeytinağacı, Çev. Elif Özsayar, İstanbul, Boyner Yayınları
 • Gen, E. (Çevrimiçi), www.e-skop.com/skopbulten, Çağdaştan Güncele, Eserden İşe: Çeviri Hikayesi, 07 Ağustos 2012
 • Karaca, G, (2007). “Küreselleşme ve Büyük Ortadoğu Projesi”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Madra, B. (2003). İki Yılda Bir Sanat Bienal Yazıları 1987-2003, İstanbul, Norgunk Yayıncılık
 • Stallabras, J. (2009). Sanat A.Ş, Çağdaş Sanat ve Bienaller, Çev. Esin Soğancılar, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Tomlinson, J.(2013). Küreselleşme ve Kültür, Çev, Arzu Eker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Thompson, D. (2012). 12 Milyon Dolarlık Köpek Balığı, Çağdaş Sanatın ve Müzayede Evlerinin Tuhaf Ekonomisi Sanat Mezat, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Özer, S. (Çevrimiçi), Lebriz.com, Dünya Sanat Müzayedeciliği ve Önemli Müzayede Evleri, 20 Kasım 2009
 • Whitham, G. P. (2013). Çağdaş Sanatı Anlamak, Çev. Tufan Göbekçin, İstanbul, Optimist Yayınları
 • Yılmaz, M. (2012). Sanatın Günceli Güncelin Sanatı, Ankara, Ütopya Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1752-345X
Author: Hakan ARIKAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @art and literature { uicd468436, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {8 - 19}, doi = {10.35235/uicd.468436}, title = {Küreselleşme ve Sanat}, key = {cite}, author = {ARIKAN, Hakan} }
APA ARIKAN, H . (2019). Küreselleşme ve Sanat. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (3) , 8-19 . DOI: 10.35235/uicd.468436
MLA ARIKAN, H . "Küreselleşme ve Sanat". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 8-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uicd/issue/45692/468436>
Chicago ARIKAN, H . "Küreselleşme ve Sanat". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 8-19
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme ve Sanat AU - Hakan ARIKAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.468436 DO - 10.35235/uicd.468436 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 19 VL - 2 IS - 3 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.468436 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.468436 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Küreselleşme ve Sanat %A Hakan ARIKAN %T Küreselleşme ve Sanat %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 3 %R doi: 10.35235/uicd.468436 %U 10.35235/uicd.468436
ISNAD ARIKAN, Hakan . "Küreselleşme ve Sanat". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 3 (June 2019): 8-19 . https://doi.org/10.35235/uicd.468436
AMA ARIKAN H . Küreselleşme ve Sanat. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(3): 8-19.
Vancouver ARIKAN H . Küreselleşme ve Sanat. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(3): 19-8.