Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel KARACAGİL |


Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi halinde, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2636-8641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel KARACAGİL |
Kapak Resmi


Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi halinde, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

Cilt 3 - Sayı 5 - 26 Haz 2020
 1. Çağdaş Bir Probleme Klasik Bir Çözüm Önerisi Özgecan Aslan Vakası, Tedbiren Hapis Ve İnsan Hakları Bağlamında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 9 - 28
  Murat ERTEN
 2. 1857 Büyük Hint İsyanının İngilizlere Etkisi
  Sayfalar 29 - 45
  Hüseyin GÜNARSLAN
 3. Effects of Relaxation Exercises Combined with Breathing Exercises on Psychological Conditions in Psychiatric Patients
  Sayfalar 46 - 56
  Özden CANBAY , Esra Doğru HÜZMELİ , Fatma DUMAN , İrem HÜZMELİ , Nihan KATAYIFÇI , Hanifi KOKAÇYA , Özden LAÇİN
 4. Artan Hava Ulaştırma Taleplerine Bir Çözüm Önerisi: Hub Sistemi
  Sayfalar 57 - 70
  Hülya ÖZ AYTEKİN
 5. Az Bilinen Bir Toplum, Balkan Mısırlıları; Coğrafi Yayılışları ve Kökenleri
  Sayfalar 71 - 103
  Yüksel Bekir HOŞ
 6. Osmanlı’da Kadın Entelektüeller: Halide Edip Adıvar ve Sırpuhi Düsap Örneği
  Sayfalar 104 - 122
  Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
 7. Ben Çocuğumu Böyle Besliyorum! Beslenme Konusunda Sosyal Medya Anneleri Üzerine bir Değerlendirme
  Sayfalar 123 - 142
  Rina HACHISUKA , Ceren AKSOY SUGIYAMA
 8. Mizah Çevirisi: Cantenbury Masalları’nın İlk Türkçe Çevirisi
  Sayfalar 143 - 161
  Mine YAZICI
 9. Akademisyenlerin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 162 - 178
  Adem ÖZDEMİR , Ahmet GÜRBÜZ
 10. İnsan Faktörleri Yetkinliklerinin Hava Aracı Bakım İşletmelerinin Teknisyen Bulma ve Seçme Süreçlerinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 179 - 200
  Tarık GÜNEŞ , Uğur TURHAN , Birsen AÇIKEL
 11. Üretim ve Emek Ekseninde Dijital Oyun Sektöründe Kadın
  Sayfalar 201 - 219
  Aysel ÇETİNKAYA
 12. Bilingualism in Döver Mahallesi in Defne District of Hatay
  Sayfalar 220 - 233
  Hayriye YALIM EGE , Kadriye ŞAHİN
 13. A Brief Query about the Concept of “Check-in” on Social Networks within the Context of Territoriality and Place Identity
  Sayfalar 234 - 241
  Güliz MUĞAN
 14. Türkiyede Müzakereci Demokrasi: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Metni (2011) ve Parti Programları Üzerinden Bir İnceleme
  Sayfalar 242 - 261
  Hamide DEĞER