Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2636-8641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel KARACAGİL |


Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi halinde, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2636-8641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel KARACAGİL |
Kapak Resmi


Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi halinde, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

Cilt 3 - Sayı 6 - 25 Ara 2020
 1. The Role of Myths and Imagination in Cervantes’ Don Quixote and Yaşar Kemal’s The Other Face of the Mountain Trilogy
  Sayfalar 270 - 282
  Neslihan ALBAY
 2. Relations between Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation, Individualism-Collectivism and Political Identities
  Sayfalar 283 - 299
  Özgür GÜLDÜ
 3. Intertwined Destinies: Colonization of Indigenious Peoples and Environment in V. S. Naipaul’s in a Free State
  Sayfalar 300 - 310
  Barış AĞIR
 4. Ebeveynlerin Cinsiyet Kalıp Yargılarının Oyuncak Seçimine Etkisi
  Sayfalar 311 - 330
  Elif TABAK, Güzin Yasemin TUNÇAY
 5. Kesişimsellik Teorisi ve Farklılıkların Feminizmi
  Sayfalar 331 - 352
  Pınar SARIGÖL
 6. “Kumalık” Olgusunun İlk Eş ve Kuma Üzerinden Yankısı
  Sayfalar 353 - 380
  Sümeyra ALAN, Sevgi YEŞİLYURT
 7. Belediyelere Ait Değerli Alanların Zaman İçerisinde Gayrimenkul Odaklı Büyümeye Maruz Bırakılması Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 381 - 395
  Ahmet GÜVEN
 8. Alan Araştırması ve Bilimkurgu Üzerinden İnsan-Teknoloji İlişkisine Bakış: Ankara’da Bir Rezidans ve J.G.Ballard’in “Gökdeleni”
  Sayfalar 396 - 409
  Fatma TUNÇER
 9. Sağlık Personeli Adaylarının Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 410 - 423
  Rumeysa HOŞOĞLU KAMA
 10. Covid-19 Pandemisi ve Ulus Devletler: Küreselleşmenin Sonu Mu?
  Sayfalar 424 - 435
  Yaşar YEŞİLYURT
 11. Enformasyonun Dayanılmaz Hafifliği ve Bilginin İmkansız Ağırlığı: Büyük Veri ve Bir Dijital Sözlü Kültürün Bileşenleri (Zizi Papacharissi)
  Sayfalar 436 - 442
  Çiçek TOPÇU