e-ISSN: 2636-8641
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Zeynel KARACAGİL
Kapak Resmi
       
Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır. Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur.

2021 - Cilt: 4 Sayı: 8

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Web Destekli Öğretim Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri

Derleme

Çocuk Evliliklerinde Yapabilirlik Yaklaşımının Uygulanması: Türkiye Örneği

Araştırma Makalesi

Sosyal Dışlanmanın İşsizlik ve Siyasal Katılım İlişkisinin Ortaya Konulmasına Dair Bir Araştırma: Ardahan Üniversitesi İİBFÖğrencileri Örneği

Araştırma Makalesi

Benjamin'de Marksizm ve Sürrealizm İlişkisi

Araştırma Makalesi

The Problem of ‘Self’ in Iris Murdoch

Araştırma Makalesi

Moda Olgusu ile Harlem Rönesansı Dönemindeki Afro-Amerikan Kadınların Giyim Kültürleri Üzerine İnceleme

14343   14336    16295  15505     14338      14339      

14340   14341        14342     14344     14345


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.