İntihal

İntihal olaylarının engellenebilmesi için dergimiz gönderilen her makaleyi hakem sürecinden geçmeden önce iThenticate veya Turnitin taramasından geçirmektedir. Makalenin kabul edilmesi ve hakem sürecine gönderilebilmesi için maksimum limit %15'dir. Bu limitin üzerindeki makaleler hakem sürecine gönderilmeden geri iade edilecektir.