Year 2019, Volume 2 , Issue 3, Pages 90 - 99 2019-06-27

Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey
Göçmenlerin Kaynaklara Erişimi: Türkiye'deki Suriyeli Göçmenler Örneği

Meryem BULUT [1]


Differentiation can arise in such issues as locational and cultural changes, employment, workforce, urban management and distribution of income under the influence of massive migrations in countries letting in migrations. Therefore, immigrants can easily be the subject of discrimination on the grounds that they give harm to the welfare of a country. The basic factor in immigrants’ “isolation” with prejudice and discrimination is the thought that they grasp the job possibilities of native population and that they cause unemployment.  
This study was conducted with the participation of immigrants who were actively available in business life at different times in the period between 2015 and 2018.  The interviewees’ work like ranged from paper collecting to farming work and service sector. The group interviewed was composed of men and women between 18 and 55 years old. The whole group came to Turkey due to the civil war in their country. The research findings were obtained through face-to-face interviews with the immigrants and then they were interpreted. 

Göç alan ülkelerde toplu göçlerin etkisiyle mekânsal ve kültürel değişmeler, istihdam, işgücü, kent yönetimi ve gelir dağılımı gibi konularında farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle göçmenler, ülkenin refah düzeyine zarar verdikleri gerekçesiyle ayrımcılığın kolay hedefi haline getirilirler. Göçmenin ön yargı ve ayrımcılık ile “ötekileştirilmesinde” temel etmen; gittikleri ülkede yerli nüfusun iş olanaklarını ellerinden almaları, ülkede işsizliğe neden olmaları vb. düşüncelerdir.

Bu araştırma; 2015-2018 yılları arasında farklı zamanlarda iş yaşamında aktif olarak yer alan göçmenler ile yapılmıştır. Görüşmecilerin iş yaşamı; kağıt toplayıcılığından, tarım işçiliğine ve hizmet sektörüne kadar çeşitli işkollarına uzanmaktadır. Görüşülen mülteci grup 18-55 arası kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Görüşülen grubun tamamı iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelmişlerdir. Bu araştırmanın bulguları göçmenlerle yüz yüze görüşülerek elde edilmiş ve yorumlanmıştır.

 • Bulut, M.( 2014). Suriyeli Göçmenler Sorunu Çalışma Hayatına da Sıçrıyor, Radikal Gazetesi.http://www.radikal.com.tr/yazarlar/dr_mehmet_bulut/suriyeli_gocmenler_sorunu_calisma_hayatina_da_sicriyor-1217608 (05.01.2015).
 • Bulut, M. (2017). Media, Migration and Crime: Syrian Refugies. Journal Homepage: www.journalijar.com. Article DOI: 10.21474/IJAR01/3897.DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/3897
 • Chambers, L. (2005). Göç, Kültür, Kimlik. İ. Türkmen ve M. Beşikçi ( Çev. ). İstanbul: Ayrıntı.
 • Corliss, C. L.,Curtis, A. & Fitzgerald, K. J. (2012). Anxious Publics: Worries About Crime and Immigration. Comparative Political Studies, 45, 477-506.
 • Doganay, F. (1997). Türkiye’ye göçmen olarak gelenlerin yerleşimi. DPT. YBM. Retrieved fromwww.dpt.gov.tr.
 • Erdoğan, M.(2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. Hacettepe Üniversitesi. Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. Ankara: HUGO Yayınları
 • Halaçoğlu, A. (1995). XIV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • İçduygu, A.Biehl, K.( 2012), Kentler ve Göç (Türkiye, İtalya, İspanya), “ Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi” İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kap, D. (2014). Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları. Akademik Perspektif. Aralık: 30-35.
 • Koç, M. vd. (2015). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum. Cilt 5.
 • Lordoğlu, K., Aslan, M.(2016). En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014. Çalışma ve Toplum. 2016/2
 • Neumann, S. ( 2011). Farklılığın Olumsuz Algılanması ve Sınıflandırılması: Kanada ve Almanya’da, Ülke İçinde Eğitim Görmüş Yüksek Vasıflı Göçmenlerin Tanınmama, Aşağı Görülme ve Ayrımcılık Tecrübeleri. Ed. (Nohl vd.). Göç ve Kültürel Sermaye: Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya’da Yüksek Vasıflı Göçmenler. T. Noyan (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi. S: 300-319.
 • Nohl, A. M. vd. (2011). Göç ve Kültürel Sermaye: Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya’da Yüksek Vasıflı Göçmenler. T. Noyan (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Ofner, U. S. ( 2011). Ülke Dışında Öğrenim Görmüş Yüksek Vasıflı Akademisyen Göçmenlerin Yaşadığı Sembolik Dışlanma. Ed. (Nohl vd.). Göç ve Kültürel Sermaye: Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya’da Yüksek Vasıflı Göçmenler. T. Noyan (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi. S: 319-334.
 • Srur, N. (2011). Göçmen Hekimler İçin Mesleki Entegrasyon Desteği, “Doğru Uygulama” Girişimleri-Almanya ve Büyük Britanya’da Geliştirilen Yeni Entegrasyon Stratejileri. Ed. (Nohl vd.). Göç ve Kültürel Sermaye: Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya’da Yüksek Vasıflı Göçmenler. T. Noyan (Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi. 235-255.
 • Taşbaş ve Çetin (2018). Tire Nüfus Arşivinde Bulunan Bir Muhacir Mülteci Defteri Örneği. Göç Dergisi. ISSN: 2054-7110. e-ISSN: 2054-7129. Cilt: 5, Sayı: 2, sf. 131 – 144.
 • Ünal, S. (2012). Kimliğin Tarihsel ve Kültürel Ortak İnşası: Türkiye’de Balkan (Rumeli) göçmenleri. Milli Folklor, 94, 27-43
Primary Language en
Subjects Anthropology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9857-7307
Author: Meryem BULUT (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { uicd570378, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {90 - 99}, doi = {10.35235/uicd.570378}, title = {Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey}, key = {cite}, author = {BULUT, Meryem} }
APA BULUT, M . (2019). Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (3) , 90-99 . DOI: 10.35235/uicd.570378
MLA BULUT, M . "Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 90-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uicd/issue/45692/570378>
Chicago BULUT, M . "Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 90-99
RIS TY - JOUR T1 - Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey AU - Meryem BULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.570378 DO - 10.35235/uicd.570378 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 99 VL - 2 IS - 3 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.570378 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.570378 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey %A Meryem BULUT %T Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 3 %R doi: 10.35235/uicd.570378 %U 10.35235/uicd.570378
ISNAD BULUT, Meryem . "Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 3 (June 2019): 90-99 . https://doi.org/10.35235/uicd.570378
AMA BULUT M . Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(3): 90-99.
Vancouver BULUT M . Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(3): 99-90.