ISSN: 2651-4729
e-ISSN: 2651-4729
Founded: 2018
Publisher: Bandirma Onyedi Eylul University
Cover Image
       

Dergimiz 2023 yılına kadar Mart ve Ekim olmak üzere yılda iki kez yayımlanmıştır. 2023 yılı ile birlikte yayın aralığımız HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki kez olarak değişmiştir.

Bilgilerinize saygılarımızla

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi Milliyetçilik Özel Sayısı Tarihten Teoriye Milliyetçilik Tartışmaları özel sayımız en kısa sürede yayımlanacaktır. 
İlgi gösteren araştırmacılarımıza teşekkür ederiz. Özel sayımıza makale kabul edilmemektedir.

DERGİ YAZIM KURALLARINA DİKKATE ALINMADAN GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMAKTADIR.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.