Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 12 - 49 2019-05-24

REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI

Mehmet KEYİK [1] , Mehmet Seyfettin EROL [2]


II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sistemde liberalizmin yerini realizm yaklaşımı doldurmuştur. Realistler, uluslararası ilişkilerdeki temel kavramlardan olan güç ve güç dengesi kavramlarını gerçekçi bir boyutta incelemişler ve kavrama çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmışlardır. Realizme göre uluslararası sistemin temel aktörü devletlerdir. Devletler, anarşik bir düzende güçlerini sürekli olarak arttırmaya çalışmaktadırlar. Gücünü fazla arttıran ve sistemi tehdit eden devlete karşı, diğer devletler ise ittifak oluşturarak güç dengesi tesis ederler

Realizm, Realist, Güç, Güç Dengesi, Uluslararası İlişkiler
  • ANTUNES, Sadrina-Isabel Camisao, “Realism”, Stephen Mcglinchey, Rosie Walters, Christian Scheinpflug der., International Relations Theory, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 15- 21. ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa Basım Yayın, İstanbul 2004. ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayın, İstanbul 2006. ARIBOĞAN, Deniz Ülke, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007. ATEŞ, Davut, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm/ Realizm Tartışması ve Disiplinin Özerkliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(1), 2009, s. 11-25. AYDIN, Aydın-Emir Bakıncak, “Uluslararası Güç Dengesi ve İki Kutupluluk Arasındaki İlişki”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 2016, s. 95-112. AYDIN, Mustafa, “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler, 1(1), Bahar 2004, s. 33-60. AYDOĞAN, Bekir-Hakan Aydın, Güç Kavramı, Kamu Diplomasisi ve Güvenlik, Ekopolitik UİM Rapor, İstanbul 2011. BAŞARAN, Doğacan, Bir Hegemonya Modeli Olarak Konfüçyen Kapitalizm: Çin Dış Politikasında Konfüçyüsçülük, ANKASAM Stratejik Bakış, 21(5), Ekim 2017. BAŞARAN, Doğacan, Uluslararası Güç İlişkileri Bağlamında İkinci Dünya Savaşı Sonrası Hegemonik Mücadelelerin İncelenmesi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Giresun 2017. BOOTH, Ken, Realism and World Politics, Routledge Taylor and Francis Group, Londra 2011. BROWN, Chris, “Structural Realism, Classical Realism and Human Nature”, International Relations, 23(2), 2009, s. 257-270. ÇELİK, Kadir Ertaç-Mehmet Seyfettin Erol, “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Bağlamında ABD’nin Karadeniz Politikası ve Türkiye”, KARAM, 15(60), 2018, s. 100-123. DOĞAN, Salih-Şeref Kavak, “Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı”, Arif Behiç Özcan, Yusuf Çınar, der., Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, Hükümdar Yayınları, İstanbul 2014, s. 239-272. DONELLY, Jack, Realism and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2000. DUMANKAYA, Elif Merve, Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı, STM Teknolojik Düşünce Merkezi, Ankara 2019. DUNNE, Tim Dunne-Brian Schmidt, “Realism”, John Baylis vd., der., The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 162-177. EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “İdeoloji ve Dış Politika”, Ertan Efegil-Mehmet Seyfettin Erol, der., Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Barış Kitap, Ankara 2012, s. 347-375. EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim”, Ertan Efegil-Mehmet Seyfettin Erol, der., Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Barış Kitap, Ankara 2012, s. 237-271. HEALY, Brian-Arthur Stein, “The Balance of Power in International History Theory and Reality”, Journal of Conflict Resolution, 17(1), 1973, s. 33-61. KAPLAN, Morton, System and Process in International Politics, European Consortium for Political Research, Colchester 2005. MEARSHEİMER, John, “Structural Realism”, Tim Dunne vd., der., International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 77-94. MORGENTHAU, Hans Joachim, Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace, Mcgraw Hill Higher Education, New York 2006. NYE, Joseph, Understanding International Conflicts, Longman Publishing Group, Londra 2003. NYE, Joseph, Soft Power The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004. ÖZDEMİR, Haluk, “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 2008, s. 113-144. ÖZEL, Cengiz, “Yumuşak Güce Bütünsel Bakış”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7(1), 2018, s. 1-27. PEVEHOUSE Jon-Joshua Goldstein, International Relations, Pearson Education, Londra 2017. SHEEHAN, Michael, The Balance of Power: History and Theory, Routledge, Londra 2004. SÖNMEZOĞLU, Faruk, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul 2011. TOLEDO, Peter, “Classical Realism and the Balance of Power Theory”, Glendon Journal of International Studies, 4, 2005, s. 52-63. WALTZ, Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Wesley Series in Political Science, Kanada 1979. WOHLFORTH, William vd., “Introduction: Balance and Hierarchy in International Systems”, William Wohlforth vd., der., The Balance of Power in World History, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, s. 1-21. UĞRASIZ, Bülent, “Uluslararası İlişkilerde İki Farklı Yaklaşım: İdealizm ve Realizm”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 2003, s. 139-145. YAPICI, Utku, “Yumuşak Güç Ölçülebilir mi?”, Uluslararası İlişkiler, 12(47), 2015, s. 5-25. YILMAZ, Sait, “Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç Dengesinin Evrimi”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 2008, s. 27-65.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7155-2633
Author: Mehmet KEYİK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9175-3742
Author: Mehmet Seyfettin EROL
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 24, 2019

Bibtex @research article { uksad569926, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {12 - 49}, doi = {}, title = {REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI}, key = {cite}, author = {KEYİK, Mehmet and EROL, Mehmet Seyfettin} }
APA KEYİK, M , EROL, M . (2019). REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 12-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uksad/issue/45433/569926
MLA KEYİK, M , EROL, M . "REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 12-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uksad/issue/45433/569926>
Chicago KEYİK, M , EROL, M . "REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 12-49
RIS TY - JOUR T1 - REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI AU - Mehmet KEYİK , Mehmet Seyfettin EROL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 49 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI %A Mehmet KEYİK , Mehmet Seyfettin EROL %T REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI %D 2019 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KEYİK, Mehmet , EROL, Mehmet Seyfettin . "REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (May 2019): 12-49 .
AMA KEYİK M , EROL M . REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI. UKSAD. 2019; 3(1): 12-49.
Vancouver KEYİK M , EROL M . REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 49-12.