Subjects

• Social Science
• Politics


Articles


M. EROL
From the Editor, Journal of Crises and Political Research, (2019)
K. ÇELİK, M. EROL
The Analysis of USA Policy Towards Iran Within the Context of Belt and Road Initiative, Journal of Crises and Political Research, (2019)
M. EROL
Editörden, Journal of Regional Studies, (2019)
M. EROL
EDİTÖRDEN, Journal of Regional Studies, (2019)
M. GÜZEL, M. EROL
TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BİLİM DİPLOMASİSİ BOYUTU, Journal of Regional Studies, (2019)
M. KEYİK, M. EROL
REALİZME GÖRE GÜÇ VE GÜÇ DENGESİ KAVRAMLARI, Journal of Crises and Political Research, (2019)
M. EROL
EDİTÖRDEN, Journal of Crises and Political Research, (2019)
M. EROL
Editörden, Journal of Regional Studies, (2018)
M. EROL, Ş. OĞUZ
Karma Savaş Teorisi ve Rusya-Ukrayna Krizi, Journal of Turkish World Studies, (2018)
M. EROL, K. ÇELİK
ABD'nin Suriye Politikasında Vekil Aktör Olarak Terör Örgütleri: YPG Örneği, Journal of Regional Studies, (2018)
M. EROL
Editörden, Journal of Crises and Political Research, (2018)
A. KIRILMAZ, M. EROL
İRAN DİASPORASI’NDA KADIN ÜZERİNE BİR OKUMA, Journal of Crises and Political Research, (2018)
M. EKŞİ, M. EROL
The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public, Gazi Akademik Bakış, (2018)
M. EROL
From Editor, Journal of Regional Studies, (2017)
M. Seyfettin EROL
From Editor, Journal of Crises and Political Research, (2017)
M. EROL, K. ÇELİK
Türk Dünyası’nda İşbirliği Denemesi: Türk Keneşi ve Kazakistan, Journal of Turkish World Studies, (2017)
M. EROL
From Editor, Journal of Crises and Political Research, (2017)
R. TEİFUKOVA, M. EROL
Russian Hybrid War: From Theory to Practice, Journal of Crises and Political Research, (2017)
M. EROL
From Editor, Journal of Regional Studies, (2017)
M. EROL
From Editor, Journal of Crises and Political Research, (2017)
M. EROL, Ş. OĞUZ
Hybrid Warfare Studies and Russia’s Example in Crimea, Gazi Akademik Bakış, (2015)