Gazi Akademik Bakış
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Hale ŞIVGIN |Gazi Akademik Bakış Dergisi (ISSN 1307-9778; e-ISSN 1309-5137), Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yayın yapan bir dergidir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, 14. yılımızda 27. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 14 yıldır, özgün ve nitelikli yüzlerce eseri sizlere ulaştırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizdeki makaleler, son yıllarda tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gazi Akademik Bakış Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve 2007 yılından itibaren yılda iki kez, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) zamanlarında yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Gazi Akademik Bakış Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIAL SOLUTIONS ve TUBITAK DERGI PARK tarafından taranmaktadır.

Gazi Akademik Bakış

ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Hale ŞIVGIN |
Cover ImageGazi Akademik Bakış Dergisi (ISSN 1307-9778; e-ISSN 1309-5137), Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yayın yapan bir dergidir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, 14. yılımızda 27. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 14 yıldır, özgün ve nitelikli yüzlerce eseri sizlere ulaştırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizdeki makaleler, son yıllarda tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gazi Akademik Bakış Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve 2007 yılından itibaren yılda iki kez, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) zamanlarında yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Gazi Akademik Bakış Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIAL SOLUTIONS ve TUBITAK DERGI PARK tarafından taranmaktadır.

Volume 14 - Issue 27 - Dec 10, 2020
 1. Two Stages of Turkey’s Quest for a Regional Power Status in the Middle East: An Integrated Role- Status-seeking Approach
  Pages 1 - 29
  Tayyar ARI, Omar MUNASSAR
 2. Asur Belgelerinde Kimmerler
  Pages 31 - 60
  Koray TOPTAŞ
 3. İdeolojinin Türk Hukukuna Yansıması: Komünizm Örneği (1923-1960)
  Pages 61 - 81
  Engin Çağdaş BULUT
 4. Being Entrapped Between Change and Return to the Kemalist Political Culture: Two Stories of the Ak Party Foreign Policy in the Context of Arab Spring
  Pages 83 - 104
  Rıdvan KALAYCI, Ünal TÜYSÜZ
 5. Bir Türk Parlamenterin (Ali Rıza Türel) Avrupa İktisadi İşbirliği Konferansı ile İlgili Değerlendirmeleri
  Pages 105 - 132
  Ali Servet ÖNCÜ
 6. Rusların 1915 Yılında Van Vilayeti ve Çevresinden Ermenileri Kafkasya’ya Göç Ettirmesi
  Pages 133 - 150
  Nejla GÜNAY, Güzin ÇAYKIRAN
 7. The European Union Strategy for the Adriatic- Ionian Region: An Alternative to the European Integration in the Western Balkans?
  Pages 151 - 173
  Vasileios MIGKOS, Murat ÖNSOY
 8. Protestan Misyonerlerin Gözünden 20. Yüzyılın Başında Hindistan’da İslami Reform ve Misyonerlik
  Pages 175 - 202
  Haluk SELVİ, Uğur TOPCU
 9. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Reformlarını Düzenleyici Bir Kurum Olarak Şura-yı Devlet (1868-1876)
  Pages 203 - 220
  Halim KILIÇ
 10. Azak Kalesi’nin İşgali ve İstirdadı (1637-1642)
  Pages 221 - 241
  Ümran KARADENİZ, Alpay BİZBİRLİK
 11. Miscalculation in Proxy War: The United States and Russia in Syrian Civil War from the Neoclassical Realist Perspective
  Pages 243 - 260
  Osman ŞEN, Mehmet ŞAHİN
 12. Milli Mücadele Yıllarında Salihli’nin İşgali ve Kurtuluşu
  Pages 261 - 278
  Barış METİN, Nimet SERT
 13. Kültür Devriminden “Büyük Terör” e: Çön Taş’taki Siyasi Katliam
  Pages 279 - 307
  Hikmet ÖKSÜZ, Badegül CAN EMİR
 14. Amerikan Basınında Demokrat Parti, Başbakan Adnan Menderes ve Türk Amerikan İlişkileri Üzerine Bazı Notlar (1950-1955)
  Pages 309 - 330
  Meral KUZGUN
 15. Kızıldeniz’de Güvenlik: Bölgesel Sorunlar, Güç Mücadelesi ve Terörizm
  Pages 331 - 356
  N. Neşe KEMİKSİZ
 16. Kitap Değerlendirme - HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ: TARİH, SİYASET VE TEORİ
  Pages 357 - 364
  Burak GÜNEŞ
Indexes and Platforms