Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ 

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

EDİTÖRLER 

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Prof. Dr. Mustafa ALKAN

Prof. Dr. Nejla GÜNAY

Doç. Dr. Murat ÖNSOY

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Ahmet ELİBOL

YAZI KURULU

Ferdi GÖKBUĞA

Gökhan YURTOĞLU

HABERLEŞME

Müge AKINBİNGÖL


YAYIN KURULU 

Prof. Dr. Tayyar Arı • Uludağ Üni.

Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat • Uludağ Üni.

Prof. Dr. Haydar Çakmak • Gazi Üni.

Prof. Dr. İlhami Durmuş • Gazi Üni.

Prof. Dr. Edward Foster • Stevens Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Fuat Keyman • Sabancı Üni.

Prof. Dr. Derviş Kılınçkaya• Hacettepe Üni.

Prof. Dr. Hasan Köni • Kültür Üni.

Prof. Dr. Çağatay Özdemir • Gazi Üni.

Prof. Dr. Hasan Bülent Paksoy • Texas Tech. Üni.

Prof. Dr. Hale Şıvgın • Gazi Üni.

Prof. Dr. Hülya K.Çengel • Gazi Üni.

Prof. Dr. Nuri Yavuz • Gazi Üni.

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol • Gazi Üni.

Prof. Dr. Mustafa Eravcı • Yıldırım Beyazıt Üni.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin • Yıldırım Beyazıt Üni.

Prof. Dr. Mustafa Alkan • Gazi Üni.

Doç. Dr. Aleksandr Sotniçeno • St. Petersburg Devlet Üni.

 

DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Ramazan Acun • Hacettepe Üni.

Prof. Dr. Gülden Ayman • İstanbul Üni.

Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran • Gazi Üni.

Prof. Dr. Hikmet Öksüz • Karadeniz Teknik Üni.

Prof. Dr. Ahmet Güneş • Gazi Üni.

Prof. Dr. A.Hikmet Eroğlu • Ankara Üni.

Prof. Dr. Cengiz Hakov • Bulgaristan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu • Princeton Üni.

Prof. Dr. Necdet Hayta • Gazi Üni.

Prof. Dr. Kemal H. Karpat • Wisconsin Üni.

Prof. Dr. Gökhan Koçer • Karadeniz Teknik Üni.

Prof. Dr. Jacop Landau • Kudüs İbrani Üni.-Emekli

Prof. Dr. Yakup Mahmutov • Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Ali Akar • Muğla Üni.

Prof. Dr. Ziya Öniş • Koç Üni.

Prof. Dr. Neşe Özden • Ankara Üni.

Prof. Dr. Maria Pia Pedani • Venedik Ca’ Foscari Üni.

Prof. Dr. Yusuf Sarınay • TOBB ETÜ

Prof. Dr. Zafer Toprak • Boğaziçi Üni.

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik • Fırat Üni.

Prof. Dr. Dimitri Vasilyev • Rusya Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Uğur Ünal • Devlet Arş. Gnl. Md.

Doç. Dr. Krassimira Mutafova • Veliko Tırnova Üni.

Doç. Dr. Ceenbek Alımbayev • Kırgızistan-Türkiye Manas Uni.

Doç. Dr. Ertan Gökmen • Celal Bayar Üni.

Yrd. Doç. Dr. A. Fahimi Aydın • İnönü Üni.

Yrd. Doç. Dr. Elnur Agayev • Lefke Avrupa Üni.