Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 5 - 15 2017-12-30

TARİH ve SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ İÇİN YENİ ARAYIŞLAR: GERONTO TARİH ve GERONTO SOSYOLOJİ

Yusuf Arslan [1]


Bu makalenin odak noktası yaşlıları merkezine alan bir meraktan oluşmaktadır. Yaşlıların toplum, toplumsal yapı, gelenek, inançlar ve tarihle ilgili yazılı belgelerde yer almayan yeni bilgiler üretebilecek bir potansiyeli var mıdır? Yaşlı insanların hafızalarından bilimsel veriler elde edilebilir mi? Yaşlı insanların bilgileri tarih ve sosyoloji araştırmalarında kullanılmaya elverişli mi? Onların belleklerinde taşıdığı bilgileri arşiv belgeleri kadar önemli kabul etmeli miyiz? Geronto tarih ve geronto sosyoloji giderek daha çok öğrenci tarafından eleştirilen tarih ve sosyoloji bölümlerindeki eğitime bir ilgi ve çeşitlilik kazandırabilir mi?

Sözlü sosyoloji, Sözlü tarih, Geronto sosyoloji, Geronto tarih
  • Aksoy, M. (2007).Doğu Anadolu kültürü üzerine bir inceleme. İstanbul: Yeni İnsan. Akçalı, A. Avcı (2007). Yerel tarih ve tarih eğitimine katkısı. İzmir:Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Araz, R. (1995). Harput’ta eski Türk inançları ve halk hekimliği. Ankara: Atatürk Kültür Mrkz. Arslan, Y. (2012). Yerel ve Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkileri (Tunceli Merkez Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. İstanbul. Aydın, E. (1992). Tunceli Aleviliği. Yayımlanmamış bitirme tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Caunce, S. (2008). Sözlü tarih ve yerel tarihçi. Can, B. B. ve Yalçınkaya A. (Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt. Çem, M. (1999). Dersim’de Alevilik. İstanbul: Peri. Danacıoğlu, E. (2008). Geçmişin izleri, yanı başımızdaki tarih için bir klavuz. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf Arslan (Primary Author)

Dates

Application Date : November 1, 2017
Acceptance Date : February 28, 2018
Publication Date : December 30, 2017

APA Arslan, Y . (2017). TARİH ve SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ İÇİN YENİ ARAYIŞLAR: GERONTO TARİH ve GERONTO SOSYOLOJİ . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 5-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/35749/399530