Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 36 - 42 2017-12-30

TÜRKİYE’DE İSLAMİ OLUŞUMLARIN DURUMU

Zübeyde Yüce [1] , Zübeyde Yüce [2]


 Müslümanların değişik grup ve cemaatler etrafında toplanmaları doğal hatta İslami hareketin gelişimi için şarttır. Fakat temel sorun herkesin kendisini İslami hareketin merkezine oturtmasıdır. Merkez olma söz konusu olunca hiç kimse grubuna söz kondurmuyor, kendisinin eleştirilmesine tahammül etmiyor. Kendi dışındakilerin doğrularını kabul etmeyip yeni arayışlar peşine düşüyor. Yani kısacası NUH’UN gemisine binmeyen herkes kendi gemisini NUH’UN gemisi olarak kabul ettirme peşine düşüyor.
 

islam, tarikat
  • Çakır, R. (1990) Ayet ve Slogan/ Metis yayıncılık http:iktibasdergisi.com(/2017/12/20/)İslam-dünyası-ruhani-otorite-arayışı/İslami Oluşumlar da “güç” hakimiyeti (erişim tarihi 07.01.2018) http://www. Basarmevzuat.com/dergi(/2004-11)/Türkiye’de Siyasal İslam Türkiye’de ki Dinsel Kimliğin Modern Siyasal Kimliğe Dönüşmesi (erişim tarihi 07.01.2018) https/m.timetürk.com/Adil GÜLMEZ. İslami-oluşumlar-mağlup-olmuştur/) İslami oluşumlarda “güç” hakimiyeti(erişim tarihi 07.01.2018) http//:www.dinihaberler.com/m/cemaatler/Dilipak- tarikat ve cemaatleri yerin dibine batırdı (erişim tarihi 06.01.2018) Shayegan, D. (1991) Yaralı Bilinç. Ankara: Metis yayıncılık Mardin, Ş. ( 2017) Türkiye’de İslam ve Sükülarizm. İstanbul: İletişim yayınları Yavuz, H. (2005). Modernleşen Müslümanlar. İstanbul: Kitap yayınevi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zübeyde Yüce (Primary Author)

Author: Zübeyde Yüce

Dates

Application Date : November 1, 2017
Acceptance Date : February 28, 2018
Publication Date : December 30, 2017

APA Yüce, Z , Yüce, Z . (2017). TÜRKİYE’DE İSLAMİ OLUŞUMLARIN DURUMU . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 36-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/35749/399532