Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 6 - 14 2019-06-30

PINARBAŞI HALK İNANÇLARINDA “ARPAD”, “ANGUT”, “ŞİRİNGA” TANIMLAMALARI VE MİTOLOJİK DERİNLİKLERİ

Ali Osman ABDRÜRREZZAK [1] , Yaşar KALAFAT [2]


Kafkasya’dan Karaçay-Çerkez Bölgesi’nin ve Anadolu’dan Kars-Sarıkamış Kayseri-Pınarbaşı ve Bitlis-Ahlat Çerkezleri halk inançlarına dair, hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi geçiş dönemleri ile ilgili genel bilgi verilip, bunların Anadolu halk inançları ile karşılaştırılması kısaca yapıldıktan sonra; Anadili Çerkezce ve Anadili Türkçe olan halkın mitolojilerinde yaşamakta olan “Arpad”, “Angut” ve “Şiringa” konusunda bilgi verilmektedir. Kült oluşturmuş kavramların mitolojik içeriği tartışılmaktadır. Halklararası halk inancı ortaklıklarının kaynakları üzerinde durulmakta bu münasebetle totem, tabu, sahiplilik, basmak-basılmak, örtmekörtülemek, bağlamak-bağlanmak inanç kodları irdelenmektedir.
Halk inançları, mitoloji, kült, totem
  • Yaşar Kalafat, Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları-I, Memoratlar-Astral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan Yayınevi, Ankara 2018.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Osman ABDRÜRREZZAK
Country: Andorra


Author: Yaşar KALAFAT (Primary Author)

Dates

Application Date : January 1, 2019
Acceptance Date : June 1, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Abdrürrezzak, A , Kalafat, Y . (2019). PINARBAŞI HALK İNANÇLARINDA “ARPAD”, “ANGUT”, “ŞİRİNGA” TANIMLAMALARI VE MİTOLOJİK DERİNLİKLERİ . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 6-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/46642/584799