Year 2020, Volume 4 , Issue 3, Pages 179 - 191 2020-10-10

ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU: DESTEKLER, EKSİKLİKLER

Burhan BEKTAŞ [1] , Abdülkadir DEVELİ [2]


Engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması için kamu idaresine bazı sorumluluklar düşmektedir. Kamusal alanda erişilebilirliğin arttırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi, engelli bireylere uygun istihdam şartlarının oluşturulması, sosyal yardımların yapılması ve ağır engelli bireylere evde bakım hizmetlerinin sunulması, engelli bireylerin haklarını koruma ve yaşam standartlarını yükseltme noktasında akla ilk gelen görev ve sorumluluklardandır. Bu makalede engelli popülasyonun erişilebilirlik sorunu literatürden yararlanılarak incelenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
Engelliler, Erişilebilirlik, Engelli Hizmetleri.
  • Kapar, R. (2005). Aktif işgücü piyasası politikaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1(55), 341-371.
  • Keskin, B. (2008). Yoksulluğa yerel müdahale "sosyal belediyecilik karşılaştırmasında Eminönü ve Beşiktaş belediyeleri örnekleri". (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Kolat, S. (2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası Çerçevesinde Özürlülere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye'deki Yansımaları, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
  • Şat, N., Göver, T. (2017). Engelliler için belediyelerin erişilebilirlik sorumlulukları: Çorum Engel Haritası Projesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 521-541.
  • Öz, Ş. (2013). Engelli din eğitiminden “özürsüz” din eğitimi modeline: “ötekileştirilen” özürlülerin din eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6 (11), 75-89.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Burhan BEKTAŞ (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdülkadir DEVELİ
Institution: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 19, 2020
Acceptance Date : October 7, 2020
Publication Date : October 10, 2020

APA Bektaş, B , Develi̇, A . (2020). ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU: DESTEKLER, EKSİKLİKLER . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı , 179-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/56451/782659