Book Review
BibTex RIS Cite

SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNUN DUYGUSAL ŞEMALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 391 - 406, 31.12.2020

Abstract

Araştırmada sigara içen ve içmeyen bireylerde duygu düzenleme becerilerinin ve duygu durumunun duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 307’si erkek 425’i kadın toplam 732 kişi katılmıştır. Kişilere Sosyodemografik Soru Formu, Leahy Duygusal Şema Ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği uygulanmıştır. Sigara içme davranışı sergileyen bireylerin duygusal şemaları, kendisi ile ilgili duygularının bilişsel olarak bir bilgiye dönüşmesine izin vermemektedir ve duygularını kimyasal olarak bastırmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak sigara içen ve içmeyen bireylerde duygusal ve bilişsel şemaların aynı olduğu ama aralarındaki ilişkilerin daha zayıf olduğu bulunmuştur.

EXAMİNİNG THE RELATİONSHİP OF EMOTİON REGULATİON ABİLİTY, AND MOOD TO EMOTİONAL SCHEMES IN SMOKERS AND NON-SMOKERS

Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 391 - 406, 31.12.2020

Abstract

This study examines the relationship between emotional regulation skills, and mood, with emotional schemas in smoker and non-smoker individuals, A total of 732 individuals, 307 men and 425 women participated in this research Socio-demographic Date Form, Leahy Emotional Schema, Positive and negative affect. The emotional schemas of smokers do not allow theirfeelingsto turn into cognitive knowledge and cause their feelings to be chemically suppressed, As a result, the emotional and cognitive schemas in smokers and non-smokers are the same but the relationships between them have been found to be weaker.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ceylan Başkan Sarıkaya This is me

Hüseyin Koç

Gökben Hızlı

Hüseyin Ünübol 0000-0003-4404-6062

Publication Date December 31, 2020
Submission Date November 10, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA Başkan Sarıkaya, C., Koç, H., Hızlı, G., Ünübol, H. (2020). SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNUN DUYGUSAL ŞEMALARLA OLAN İLİŞKİSİ. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 391-406.

19792  21391 18309     

Our journal licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License