Year 2018, Volume , Issue , Pages 181 - 192 2018-09-19

TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ
ECONOMETRIC ANALYSIS OF STRUCTURAL BREAKS IN TURKEY'S CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

Mehmet DİNÇ [1] , Ümit YILDIZ [2] , Mustafa KIRCA [3]


Kredi risk primi (CDS) finansal bir kredinin geri ödenmeme riskine karşı, belirli bir tutar karşılığında alacaklı tarafı koruma altına alan kredi türev enstrümanı şeklinde tanımlanmaktadır. CDS’ler kredi riskini eş anlı olarak göstermesi bakımından piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilen bir risk göstergesi olmakla birlikte, yatırımcılara da ülkelerin kredibilitesi hakkında önemli bilgiler sunar. Türkiye için hesaplanan CDS’lerde meydana gelen yapısal kırılmaların ve bu kırılmaların arkasında yatan ekonomik ve siyasi nedenlerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, Ocak 2012 ile Aralık 2016 tarihlerini kapsayan ve 5 yıllık CDS baz puanına göre belirlen aylık CDS verilerinde yaşanan kırılmalar, çok kırılmalı birim kök testi yardımıyla belirlenmiştir. Testin sonuçlarına göre Türkiye’ye ait kredi risk priminde Nisan 2013, Eylül 2014, Haziran 2015 ve son olarak Şubat 2016’da anlamlı yapısal kırılmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu tarihlerde yaşanan ekonomik ve siyasal olayların CDS üzerinde meydana gelen kırılmalarda etkili olduğu görülmektedir.

Credit default swap (CDS) is defined as a credit derivative instrument that protects the creditor against a non-repayment risk of a financial loan. CDS provides important information to investors about the credibility of countries, as well as being a risk indicator closely followed by market participants as it shows the credit risk concurrently. The purpose of this study is to determine the structural breaks in the CDS for Turkey and the economic and political reasons behind them. For this purpose, unit root test with multiple structural breaks is used to determine the structural break dates, using monthly-CDS data from January 2012 to December 2016 that based on 5-year CDS base points.  According to the test results, significant structural breaks are found at the credit risk premium for Turkey in April 2013, September 2014, June 2015 and finally in February 2016. It seems that the economic and political events that took place on these dates were influential in the structural breaks on the CDS.

 • Abid, Fathi. ve Naifar, Nader (2006). “The Determinants of Credit Default Swap Rates: An Explana-tory Study”. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(1): 23-42.
 • Afonso, Antonio (2003). “Understanding the Determinants of Sovereign Debt Ratings: Evidence for the Two Leading Agencies”. Journal of Economics and Finance, 27(1): 56-74.
 • Afonso, Gomes vd. (2007). “What Hides Behind Sovereign Debt Ratings?”, European Central Bank Working Paper Series, No:711
 • Akbulut, Seval ve Terzi, Harun (2013), "Türkiye'de İhracata Dayalı Büyümenin Sektörler İtibariyle Analizi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3:43-58
 • Baek, Arindam vd. (2005). “Determinants of Market-Assessed Sovereign Risk: Economic funda-mentals or market risk appetite?” Journal of International Money and Finance, 24(4), 533-548.
 • Bai, Jushan ve Pierre Perron (1998). “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structu-ral Changes.” Econometrica 66, 47-78.
 • Baltaci, Nuri ve Hikmet Akyol (2016). “Examination of the Macroeconomic Variables Affecting Cre-dit Default Swaps”. Journal of Economics Bibliography, 3(4), 610.
 • Baum, Christopher F. ve Chi Wan (2010). “Macroeconomic Uncertainty nd Credit Default Swap Spreads”. Applied Financial Economics, 20(15), 1163-1171.
 • Brandorf, Christopher ve Johan Holmberg (2010). Determinants Of Sovereign Credit Default Swap Spreads For PIIGS - A Macroeconomic Approach. Bachelor Thesis, Lund University School of Economics and Management, Department of Economics.
 • Brewer, Thomas. L. ve Pietra Rivoli (1990). “Politics and Perceived Country Creditworthiness in International Banking”. Journal of Money, Credit and Banking, 22(3), 357-369.
 • Cantor Richard, ve Packer Frank (1996). “Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings”. Economic Policy Review 2 (2): 37– 53.
 • Cosset, Jean-Claude. ve Jean Roy (1991). “The Determinants of Country Risk Ratings”. Journal of International Business Studies, 22(1), 135-142.
 • Ertugrul, Hasan Murat ve Hüseyin Öztürk (2013). “The Drivers of Credit Default Swap Prices: Evi-dence From Selected Emerging Market Countries”. Emerging Markets Finance and Trade, 49(sup5), 228-249.
 • Eyssell, Fung vd. (2013). “Determinants and Price Discovery of China Sovereign Credit Default Swaps”. China Economic Review, 24, 1-15.
 • Fabozzi, Cheng vd. (2007). “Exploring the Components of Credit Risk in Credit Default Swaps”. Fi-nance Research Letters, 4(1), 10-18.
 • Finnerty, Miller vd. (2013). “The Impact of Credit Rating Announcements on Credit Default Swap Spreads”. Journal of Banking & Finance, 37(6), 2011-2030.
 • Galil, Koresh ve Gill Soffer (2011). “Good News, Bad News and Rating Announcements: An Empiri-cal Investigation”. Journal of Banking & Finance, 35(11), 3101-3119.
 • Haque, Kumar vd. (1996). “The Economic Content of Indicators of Developing Country Creditwort-hiness”. Staff Papers, 43(4), 688-724.
 • Haque, Mark vd. (1998). “The Relative Importance of Political and Economic Variables in Cre-ditworthiness Ratings”. IMF Working Paper 98/46.
 • Hernández-Trillo, Fausto (1995). “A Model-Based Estimation of The Probability of Default in Sove-reign Credit Markets”. Journal of Development Economics, 46(1), 163-179.
 • Ho, Sy Hoa (2016). “Long and Short-Runs Determinants of the Sovereign CDS Spread in Emerging Countries”. Research in International Business and Finance, 36, 579-590.
 • Hull, Predescu vd. (2004). “The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields, and Credit Rating Announcements”. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2789-2811.
 • Ismailescu, Iuliana ve Hossein B. Kazemi (2010). “The Reaction of Emerging Market Credit Default Swap Spreads to Sovereign Credit Rating Changes”. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2861-2873.
 • Kapetanios, George (2005). “Unit-Root Testing Against the Alternative Hypothesis”. Journal of Time Series Analysis, 26(1), 123-133.
 • Kliber, Agata (2011). “Sovereign CDS Instruments in Central Europe-Linkages and Interdependen-ce”. Dynamic Econometric Models, 11, 111–128.
 • Lee, Suk Hun (1993). “Relative Importance of Political Instability and Economic Variables on Perce-ived Country Creditworthiness”. Journal of International Business Studies, 24(4), 801-812.
 • Liu, Yang ve Bruce Morley (2012). “Sovereign Credit Default Swaps and the Macroeconomy”. App-lied Economics Letters, 19(2), 129-132.
 • Mellios, Constantin ve Eric Paget-Blanc (2006). “Which Factors Determine Sovereign Credit Ra-tings?” The European Journal of Finance, 12(4), 361-377.
 • Monfort, Brieuc ve Christian Mulder (2000). “Using Credit Ratings for Capital Requirementson Lending to Emerging Market Economies: Possible Impact of a New Basel Accord” (No. 0-69). International Monetary Fund.
 • Mulder, Christian ve Roberto Perelli (2001). “Foreign Currency Credit Ratings for Emerging Market Economies” (No. 1-191). International Monetary Fund.
 • Norden, Lars ve Martin Weber (2004). “Informational Efficiency of Credit Default Swap and Stock Markets: The Impact of Credit Rating Announcements”. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2813-2843.
 • Perron, Pierre (1989). “The Great Crash, The Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”. Eco-nometrica, 57 (6), 1361-1401.
 • Ramos-Francia, Manuel ve Jose Gonzalo Rangel (2011). “Revisiting the Effects of Country Specific Fundamentals on Sovereign Default Risk”. Economics Bullettin, 32 (4), 3008-3016.
 • Sy, Amadou N. R. (2002). “Emerging Market Bond Spreads and Sovereign Credit Ratings: Reconci-ling Market Views With Economic Fundamentals”. Emerging Markets Review, 3(4), 380-408.
 • Tang, Dragon Yongjun ve Hong Yan (2010). “Market Conditions, Default Risk and Credit Spreads”. Journal of Banking & Finance, 34(4), 743
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Yıllık Rapor 2013, http://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2013/files/tr-full.pdf (Erişim Tarihi: 18.06.2017).
 • http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1326763-s-p-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
 • https://aa.com.tr/tr/politika/ysk-kesin-secim-sonuclarini-acikladi/131114 (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
 • https://aa.com.tr/tr/turkiye/6-7-ekim-olaylarinin-bilancosu/436002 (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
 • https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bes-aylik-belirsizligin-ekonomiye-faturasi-agir-oldu/467804 (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
 • https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/istanbulda-teror-saldirisi/703506 (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
 • https://aa.com.tr/tr/turkiye/ankarada-teror-saldirisi/536521 (Erişim Tarihi: 19.06.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet DİNÇ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Ümit YILDIZ (Primary Author)
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa KIRCA
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, AKÇAKOCA BEY SBF

Dates

Publication Date : September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince435156, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {181 - 192}, doi = {10.18092/ulikidince.435156}, title = {TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Mehmet and YILDIZ, Ümit and KIRCA, Mustafa} }
APA DİNÇ, M , YILDIZ, Ü , KIRCA, M . (2018). TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 181-192 . DOI: 10.18092/ulikidince.435156
MLA DİNÇ, M , YILDIZ, Ü , KIRCA, M . "TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 181-192 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/37268/435156>
Chicago DİNÇ, M , YILDIZ, Ü , KIRCA, M . "TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 181-192
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ AU - Mehmet DİNÇ , Ümit YILDIZ , Mustafa KIRCA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.435156 DO - 10.18092/ulikidince.435156 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 192 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.435156 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.435156 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ %A Mehmet DİNÇ , Ümit YILDIZ , Mustafa KIRCA %T TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.435156 %U 10.18092/ulikidince.435156
ISNAD DİNÇ, Mehmet , YILDIZ, Ümit , KIRCA, Mustafa . "TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 181-192 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.435156
AMA DİNÇ M , YILDIZ Ü , KIRCA M . TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ. UİİİD. 2018; 181-192.
Vancouver DİNÇ M , YILDIZ Ü , KIRCA M . TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİNDEKİ (CDS) YAPISAL KIRILMALARIN EKONOMETRİK ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 192-181.