International Journal of Economics and Administrative Studies
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.comThe International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


International Journal of Economics and Administrative Studies

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com
Cover ImageThe International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


Issue 24 - Jul 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 11
  Kenan ÇELİK
 2. TOPLUMSAL CİNSİYET STEREOTİPLERİNİN KADINLAR GÜNÜ REKLAMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 16
  Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
 3. HAVA ARACI LEASİNG ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ TEMELLİ TOPSİS UYGULAMASI
  Pages 17 - 28
  Kasım KİRACI, Veysi ASKER
 4. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ARACILIĞIYLA DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN ÜRETİM KARARLARINA VE KARLILIĞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 29 - 44
  İrem KEFE
 5. BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 45 - 58
  Meltem KILIÇ
 6. THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES
  Pages 59 - 72
  Ergün KARA
 7. İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ
  Pages 73 - 92
  Hüseyin ASLAN, Bülent YILDIZ
 8. İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 93 - 114
  Ümit BAŞARAN, Filiz AKSOY
 9. HOW DO INTERNAL MARKETING ACTIVITIES AFFECT ORGANIZATIONAL COMMITMENT? THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION
  Pages 115 - 130
  Metin OCAK, Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
 10. PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ (2006-2018)
  Pages 131 - 150
  Asuman KOÇ YURTKUR
 11. BULANIK EDAS YÖNTEMİ İLE AR-GE PROJESİ SEÇİMİ
  Pages 151 - 170
  Figen KAS BAYRAKDAROĞLU, Nilsen KUNDAKCI
 12. ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN INFLATION AND FOREIGN EXCHANGE RATES FOR THE NORTHERN REGION OF IRAQ
  Pages 171 - 184
  Arzdar KİRACI, Semih Serkant AKTUĞ, Farhang Abdulkareem AQRAWI, Mehmet DAĞ
 13. MÜLKİYET HAKLARI VE REFAH İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 185 - 196
  Mustafa Necati ÇOBAN
 14. ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜÇ MESAFESİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  Pages 197 - 214
  Ali ACARAY
 15. THE RELATİONSHİP BETWEEN FEMALE UNEMPLOYMENT AND ENERGY CONSUMPTİON: THE CASE OF OECD COUNTRİES
  Pages 215 - 232
  Halim TATLI, Doğan BARAK
 16. ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 233 - 258
  Sinem EYÜBOĞLU, Zehra ABDİOĞLU
 17. ON DIMENSION REDUCTIONS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH AN ILLUSTRATIVE APPLICATION TO TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE
  Pages 259 - 268
  Gizay DAVER, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
 18. THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCISE TAXES REVENUES AND BUDGET DEFICITS IN OECD COUNTRIES: 1999-2016
  Pages 269 - 286
  Serdar ÖZTÜRK, Alper Aykut EKİNCİ
 19. BORSA İSTANBUL’DA “SELL IN MAY AND GO AWAY” ETKİSİ İLE OCAK AYI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BIST 100 ÖRNEĞİ
  Pages 287 - 300
  Bilgehan TEKİN
 20. KREDİ TEMERRÜT SWAP SPREADLERİ VE KREDİ DERECELENDİRME DUYURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 301 - 314
  İbrahim Yaşar GÖK, Zühal ARSLAN
Indexes and Platforms
Open Access Policy

The journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any lawful purposes.

Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.