International Journal of Economics and Administrative Studies
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.comThe International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


International Journal of Economics and Administrative Studies

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com
Cover ImageThe International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


Issue 25 - Oct 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 11
  Kenan ÇELİK
 2. ADIYAMAN SİYASAL DAVRANIŞ HARİTASI
  Pages 1 - 16
  Rahman Dağ
 3. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ
  Pages 17 - 26
  Özgür UYSAL , Emriye GÜMÜŞ
 4. PARTY COMPETITION AND EUROPEAN INTEGRATION: A COMPARISON OF WEST-EAST AND CANDIDATE COUNTRIES
  Pages 27 - 40
  Alper BULUT
 5. PRICE TRANSMISSION BETWEEN GOLD, SILVER, COPPER PRICES AND MINING INDEX IN TURKEY
  Pages 41 - 56
  MUSTAFA Uysal , Tuğba KAYHAN
 6. Türkiye’de Obezitenin Sosyoekonomik Belirleyicileri
  Pages 57 - 70
  Egemen İPEK
 7. KATILIM BANKALARI İLE GELENEKSEL BANKALARIN ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
  Pages 71 - 94
  Füsun KÜÇÜKBAY , Ümit Hasan GÖZKONAN
 8. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARI VE BÜTÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN ORAN ANALİZ YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 95 - 118
  Emine UZUNALİ , Abdurrahman Halit GÖRMEZ
 9. TÜRKİYE’DE MOBBİNG İLE İLGİLİ SAĞLIK ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Pages 119 - 136
  İlknur ÖZTÜRK
 10. KOÇLUK EĞİTİMİ BİR GELİŞİM ARACI MI, POTANSİYEL BİR İŞ Mİ?
  Pages 137 - 152
  Işıl Deniz TOKER , Kemal Can KILIÇ
 11. AN APPLICATION OF SWOT ANALYSIS AS A STRATEGIC PLANNING TOOL: A CASE OF CADBURY, INC. IN CONFECTIONERY INDUSTRY
  Pages 153 - 164
  Duygu HIDIROĞLU
 12. TÜRKİYE’DE E-FATURA BAŞVURU SÜRECİ VE KULLANIMI
  Pages 165 - 178
  İlker KEFE , Zozan KANARIĞ
 13. İNSTAGRAM FENOMENLERİNİN GÖRSEL VE SÖZEL PAYLAŞIMLARININ MARKA TUTUMU, MARKA DEĞİŞTİRME VE ELEKTRONİK KULAKTAN KULAĞA PAZALA-MA ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 179 - 198
  Emel YILDIZ , İbrahim AVCI
 14. KAMU POLİTİKASI AKTÖRÜ OLARAK DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE DEĞİŞEN ROLLERİ
  Pages 199 - 214
  Tuncay DURNA
 15. KADIN ÇALIŞANLARDA İŞ-AİLE ÇATIŞMASI, DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 215 - 234
  Halime GÖKTAŞ KULUALP , Yağmur SAVAŞKAN
 16. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİSİ OLAN TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
  Pages 235 - 252
  Fatih AYHAN
 17. OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGILARI İLE İŞE YABANCILAŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ STRESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 253 - 266
  Korhan KARACAOĞLU , Hilal ARAT
 18. ÇOK DEĞİŞKENLİ AYKIRI DEĞER TESPİTİ İÇİN KLASİK VE DAYANIKLI MAHALANOBİS UZAKLIK ÖLÇÜTLERİ: FİNANSAL VERİ İLE BİR UYGULAMA
  Pages 267 - 282
  M.Fevzi ESEN , Mehpare TIMOR
 19. TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI GELİR DAĞILIMI YAKINSAMASI: MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZ
  Pages 283 - 302
  Uğur ÇAPAR , Nihal YAYLA
Indexes and Platforms
Open Access Policy

The journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any lawful purposes.

Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.