Year 2018, Volume , Issue , Pages 347 - 360 2018-09-19

BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI
IMPACT OF HUMAN CAPITAL, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND OPENNESS RATE ON GROWTH PERFORMANCE: ARDL BOUND TESTING APPROACH FOR TURKEY

Aslı GÜLER [1]


Ekonomi yazınında doğrudan yabancı yatırımların ve dış ticaretin farklı kanallar ile yeni teknolojileri ülke sınırları içine çektiği, verimliliği arttırdığı ve böylelikle büyümeyi teşvik ettiği yönünde yaygın bir kabul vardır. Bunun da ötesinde ulusal ekonomilerin beşeri sermaye seviyesinin söz konusu büyüme performansına olumlu yönde katkı yaptığı öne sürülen düşünceler arasındadır. Bu beklenti ile özellikle de teknolojik açıdan geri kalmış ve yüksek işsizlik düzeyi ile karakterize olan gelişmekte olan ülkeler ticarette ve sermaye piyasalarında liberalizasyon politikaları ile ülkelerine doğrudan yabancı yatırım çekmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları, dışa açıklık oranı ve beşeri sermaye seviyesinin büyüme üzerindeki etkisi 1980-2015 dönemine ait veriler kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımı ile Türkiye için analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre söz konusu değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Analizden elde edilen uzun dönem katsayılarından ise doğrudan yabancı yatırımların ve dışa açıklık oranının literatüre paralel şekilde büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte beşeri sermaye seviyesi ile büyüme arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

There is widespread acceptance in the economic literature that foreign direct investment and foreign trade draw new technologies into the borders of the country, increasing efficiency and thus encouraging growth. Moreover, the human capital level of national economies is among those that are claimed to have contributed positively to the growth performance. With this expectation, developing countries, especially those characterized by technologically underdeveloped and high levels of unemployment, are trying to attract foreign direct investment in their countries by liberalization policies in trade and capital markets. In this study, the impact of foreign direct investment, openness rate and human capital level on growth were analyzed with the ARDL bounds testing approach for Turkey using data from the 1980-2015 period. According to the results. it was determined that there is a cointegration relation between the variables. Long term coefficients obtained from the analysis have reached to the result that foreign direct investments and openness rate has a positive effect on growth   However, no significant relationship between human capital level and growth has been found.

  • Belloumi, M. (2014). The Relationship Between Trade, FDI and Economic Growth in Tunisia: An Application of The Autoregressive Distributed Lag Model. Economic System. 38:2, 269-287.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2900-1184
Author: Aslı GÜLER (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince446143, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {347 - 360}, doi = {10.18092/ulikidince.446143}, title = {BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {GÜLER, Aslı} }
APA GÜLER, A . (2018). BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 347-360 . DOI: 10.18092/ulikidince.446143
MLA GÜLER, A . "BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 347-360 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/37268/446143>
Chicago GÜLER, A . "BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 347-360
RIS TY - JOUR T1 - BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI AU - Aslı GÜLER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.446143 DO - 10.18092/ulikidince.446143 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 360 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.446143 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.446143 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI %A Aslı GÜLER %T BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.446143 %U 10.18092/ulikidince.446143
ISNAD GÜLER, Aslı . "BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 347-360 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.446143
AMA GÜLER A . BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI. UİİİD. 2018; 347-360.
Vancouver GÜLER A . BEŞERİ SERMAYE, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞA AÇIKLIK ORANININ BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 360-347.