Year 2018, Volume , Issue , Pages 443 - 456 2018-09-19

THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACCOUNT BALANCE AND GROWTH: A PANEL COINTEGRATION ANALYSIS FOR BRICS COUNTRIES
CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Onur OĞUZ [1]


The increase in the amount of goods and services produced in a given period in a country's economy is expressed as growth. However, especially in developing countries, growth stability is largely need to technological and investment goods imports, while export goods are generally composed of lower value-added products. This means that countries will follow a growth model with the current account deficits. In this study, the relationship between the Current Account Balance/GDP ratio and Growth datas in the BRIC(S) countries, which is defined for the first time in 2001, was examined. The BRIC(S) countries have shown a rapid rise, both with their growth rates and their share of world economy. The study aims to test the existence of the relationship between the 1994-2017 period and the second generation cointegration test and variables. Econometric findings didn't detect the cointegration relationship between Current Account Balance/GDP and growth data for the analysis period for BRICS countries. This result is thought to be caused both by the economic/financial crises during the analysis period and by the fact that the countries in the group have different foreign trade and income conditions.

Bir ülke ekonomisinde belli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarındaki artış büyüme olarak ifade edilmektedir. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyümede istikrarı sağlamaları, büyük ölçüde teknoloji ve yatırım malı ithaline bağlıyken, ihraç malları genellikle daha düşük katma değerli ürünlerden oluştmaktadır. Bu ise söz konusu ülkelerin cari açık verme pahasına bir büyüme modeli izlemeleri anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, ilk kez 2001 yılında tanımlanan BRIC(S) ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi/GSYH oranı ile büyüme verisi arasındaki ilişki incelenmiştir. BRIC(S) ülkeleri gerek büyüme hızları ile gerekse dünya ekonomisinden aldıkları pay ile hızlı bir yükseliş göstermişlerdir. Çalışma 1994-2017 dönemini kapsamakta ve ikinci nesil eşbütünleşme testi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını test etmeyi amaçlamaktadır. Ekonometrik bulgular, BRICS ülkelerinde analiz dönemi için Cari İşlemler Dengesi/GSYH ile büyüme verisi arasında eşbütünleşme ilişkisini tespit edememiştir. Bu sonucun hem analiz döneminde görülen ekonomik/finansal krizlerin hem de gruptaki ülkelerin farklı dış ticaret ve gelir koşullarına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
 • Akçay, A. Ö. ve Erataş, F. (2012). Cari Açık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Nedensellik testi Analizi Ekseninde Değerlendirilmesi, Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 1-3 Kasım 2012, İzmir. Erişim Adresi http://teacongress.org/papers2012/AKCAY-ERATAS.pdf
 • Arslan, İ., Uğur, A. A., ve Dineri, E. (2017). OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980-2014. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 56-68.
 • Aydin, H. I., ve Yalcinkaya, O. (2017). Effects Of The Economic Freedoms On The Economic Growth: Evidence From The Eu And Comcec Countries (1996-2015). Annals-Economy Series, 3, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 3, June, 12-25.
 • Bagnai, A. ve Manzocchi, S. (1999). Current-Account Reversals in Developing Countries: The Role of Fundamentals, Open Economies Review, 10(2), 143-163.
 • Breusch, T. S. and A. R. Pagan (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications To Model Specification Tests İn Econometrics. Review of Economic Studies 47, 239–53.
 • Calderon C., Chong A., Loayzo A. (1999). Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries. World Bank Policy Research Working Papers. November 1999.
 • Chang, Y. (2004). Bootstrap Unit Root Tests In Panels With Cross-Sectional Dependency, Journal of Econometrics, 120, 263–293.
 • Chinn, M. ve Prasad, E.S. (2003). Medium Term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: An Empirical Exploration. Journal of International Economics, 59, 47-76.
 • Debelle, G. ve H. Faruqee. (1996). What Determines the Current Account?, IMF Working Paper, No.58
 • Duman, Y. K. (2017). Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Sakarya İktisat Dergisi, 6(4), 12-28.
 • Hepaktan, E. ve Çınar, S. (2012). OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 43-58
 • http://www.brics2018.org.za/previous-summits, 01.08.2018
 • Kesikoğlu, F., Yıldırım, E., ve Çeştepe, H. (2013). Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi İçin Panel VAR Analizi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, 9(2), 15-34
 • O’Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. Goldman Sachs Global Economic Paper No. 66.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test In The Presence Of Cross‐Section Dependen-ce. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., ve Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted Lm Test Of Error Cross‐Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Songur, M. ve Yaman, D. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi, Maliye Dergisi, 164, 220-232.
 • Tatoğlu, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Telatar, O.M. ve Terzi, H. (2009). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.
 • Turan, Z. ve Barak, D. (2016). Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(2), 70-80
 • Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.
 • World Bank, World Development Indicators
 • Yalçınkaya, Ö. ve Temelli, F. (2014). Ekonomik Büyüme İle Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişki: BRICS ve MINT (1992-2013). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-tesi Dergisi, 19(4), 201-224.
 • Yılmaz Ö. ve Akıncı M. (2011). İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 363-377.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Onur OĞUZ (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince453480, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {443 - 456}, doi = {10.18092/ulikidince.453480}, title = {CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Onur} }
APA OĞUZ, O . (2018). CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 443-456 . DOI: 10.18092/ulikidince.453480
MLA OĞUZ, O . "CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 443-456 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/37268/453480>
Chicago OĞUZ, O . "CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 443-456
RIS TY - JOUR T1 - CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ AU - Onur OĞUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.453480 DO - 10.18092/ulikidince.453480 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 456 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.453480 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.453480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ %A Onur OĞUZ %T CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.453480 %U 10.18092/ulikidince.453480
ISNAD OĞUZ, Onur . "CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 443-456 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.453480
AMA OĞUZ O . CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ. UİİİD. 2018; 443-456.
Vancouver OĞUZ O . CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 456-443.