Year 2019, Volume , Issue 23, Pages 95 - 112 2019-04-09

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION, EXCHANGE RATE AND CONSUMER LOANS IN TURKEY
TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Savaş DURMUŞ [1] , Dilek ŞAHİN [2]


The aim of this study is to analyze the relationship between consumer loans and some macroeconomic variables between 2006:Q1 and 2018:Q2 quarter periods in Turkey. In this context; consumer loans, inflation, exchange rate, interest and money supply variables were used. Firstly, the stability of variables are analyzed that structural non-breaking unit root test (ADF, PP) and a structural break (Zivot-Andrews) unit root test. Whether or not there is a long-term relationship between the variables was investigated by the Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. The direction of causality between the variables was examined with Toda-Yamamato causality test. In Toda-Yamamoto causality test, it is seen that there is a bidirectional causality relationship between interest rate and consumer loans. In addition, the one-way causality relationship from money supply to consumer loans has been determined.

Bu çalışmanın amacı, 2006:Q1 ve 2018:Q2 çeyrek dönemleri arasında Türkiye’de tüketici kredileri ve bazı makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu bağlamda çalışmada; tüketici kredileri, enflasyon, döviz kuru, faiz ve para arzı değişkenleri kullanılmıştır. İlk olarak değişkenlerin durağanlığı yapısal kırılmasız birim kök testi (ADF, PP) ve bir yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü Toda-Yamamato nedensellik testi ile ele alınmıştır.  Toda-Yamamoto nedensellik testinde, faiz oranı ve tüketici kredileri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, para arzından tüketici kredilerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
  • KaynakçaAhmed, J., ve Bashir, M. (2016). An Empirical Investigation of Banking Sector Development andEconomic Growth in a Panel of Selected SAARC Countries. Theoretical and Applied Economics, 23(2), 65-72.Ak, R. (2007). Türk Bankacılık Sisteminde Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Bankalarca YaratılanKredi Hacmi İle Mevduat Faiz Oranları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme (1980-2006), Mevzuat Dergisi, 10(118),Baltacı, Nuri (2016). Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü. Ayaydın, Hasan &Durmuş, Savaş (Ed.), Banka ve Finansal Sistem, Bursa, 1.Bulur, N. (2007). Geri Dönmeyen Tüketici Kredileri ve Ekonomide Hâsıl Olan Etkileri,Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 16Dickey, D., ve Fuller, W. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with aUnit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.Dickey, D. ve Fuller,W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series witha Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.Emecheta, B.C., ve Ibe, R.C. (2014). Impact of Bank Credit on Economic Growth in Nigeria:Application of Reduced Vector Autoregressive (VAR) Technique. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(9), 11-21.Gregory, A.W.,ve Hansen,B.E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models withRegime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126.İbicioğlu, M. (2011). Tüketici Kredisi Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama.(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.İbicioğlu, M., ve Karan, M.B. (2009). Türkiye’de Faiz Oranlarının Tüketici Kredileri ÜzerindekiEtkisi. BDDK, Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(2), 11-30.İstanbul Ticaret Odası. (1992). Tüketici Kredileri ve Batı ülkelerindeki Uygulamalar.İstanbul: İTO Yayınları, 4.Kavcıoğlu, Ş. (2003). Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözüm Yolları ve Takibi.İstanbul: Türkmen Kitabevi.Korkmaz, S. (2016). Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellikİlişkisi. Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference. 22-23 Eylül 2016, 218-225.Mert, H. (2013). Tüketici Kredilerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme:2006-2011 TürkiyeUygulaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü:Ankara.Pehlivan, P., Demirlioğlu, L., ve Yurtseven, H. (2017). Türkiye’de Bankacılık Faaliyetleri İleEkonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi. V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, 1-14.Phillips, P.C.B.,ve Peron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika,75(2), 335–34.Timsina, N. (2014). Impact of Bank Credit on Economic Growth in Nepal. NRB Working Paper, 22,1-23.Tuna, K., ve Bektaş, H. (2013). Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolününİncelenmesi: Türkiye Örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 139-150.Toda, H. Y.ve Yamamoto T. (1995). Statistical Inferences In Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225‐250.TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20.08.2018)Vurur, S., ve Özen, E. (2013). Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 117-131. Zortuk, M., ve Çelik, Y. (2014). The Relationship Between Bank Loans and Economic Growth in Turkey: 1995-2010. Alphanumeric Journal, 2(2), 52-60.Zivot, E., Andrews, D.W.K. (1992). Further Evidence of the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Savaş DURMUŞ (Primary Author)
Institution: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4830-8106
Author: Dilek ŞAHİN
Institution: TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 9, 2019

Bibtex @research article { ulikidince475576, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {95 - 112}, doi = {10.18092/ulikidince.475576}, title = {TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {DURMUŞ, Savaş and ŞAHİN, Dilek} }
APA DURMUŞ, S , ŞAHİN, D . (2019). TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 95-112 . DOI: 10.18092/ulikidince.475576
MLA DURMUŞ, S , ŞAHİN, D . "TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 95-112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/41810/475576>
Chicago DURMUŞ, S , ŞAHİN, D . "TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 95-112
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ AU - Savaş DURMUŞ , Dilek ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.475576 DO - 10.18092/ulikidince.475576 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 112 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.475576 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.475576 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %A Savaş DURMUŞ , Dilek ŞAHİN %T TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.475576 %U 10.18092/ulikidince.475576
ISNAD DURMUŞ, Savaş , ŞAHİN, Dilek . "TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (April 2019): 95-112 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.475576
AMA DURMUŞ S , ŞAHİN D . TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. UİİİD. 2019; (23): 95-112.
Vancouver DURMUŞ S , ŞAHİN D . TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 112-95.