Year 2019, Volume , Issue 23, Pages 169 - 178 2019-04-09

EVALUATION OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY SUSPENSION’S TURKEY APPLICATION
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şaban UZAY [1]


Bankruptcy suspension is a process that allows well-intentioned capital companies and cooperatives Bankruptcy suspension is a process that allows well-intentioned capital companies and cooperatives which have a concrete and convincing recovery project, not to go bankrupt and return to normal conditions over time. It is the result of an understanding about field of bankruptcy law prevailing in the modern law world and also is in accordance with the articles 48 and 167 of our Constitution. Because of the malicious practitioners in our country practices, firstly the bankruptcy suspension period has been shortened and then its name has been changed as “salvage agreement”.  In Turkey, mainly partners and cooperative authorities and then banks and the public authority responsible for making the relevant arrangements are responsible for the mistakes made in the bankruptcy suspension process. Therefore mainly lawyers and also academicians who are in practice, business executives, accountants and auditors can make comprehensive workshops in order to eliminate shortcomings/ troubles about the suspension of bankruptcy and  the right of suspension of bankruptcy should be given to good faith practitioners. Because as risk takers entrepreneurs are the professionals the most difficult to train and to be protected who are kept alive.

İflasın ertelenmesi iyileşme ümidi olan ve bu konuda somut ve inandırıcı iyileşme projesi bulunan, iyi niyetli sermaye şirketi ve kooperatiflerin iflas etmeyerek zaman içerisinde normal koşullara dönmesine izin veren bir müessesedir. İflas hukuku alanında modern hukuk dünyasında hakim olan bir anlayışın sonucu olup, Anayasamızın 48. ve 167. maddelerine de uygundur. Ancak ülkemiz uygulamalarında art niyetli uygulayıcılar yüzünden önce iflas erteleme süresi kısaltılmış, daha sonra “kurtarma anlaşması” adı altında uygulanması değiştirilmiştir. İflasın ertelenmesinin Türkiye uygulamasında yapılan yanlışlıklar bakımından başta ortak ve kooperatif yetkililerin, bankaların ve ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumlu kamu otoritesinin sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla konuyla ilgili başta hukukçular olmak üzere uygulamanın içinde olan akademisyenlerin, işletmeci, muhasebeci ve denetçilerin  de davet edileceği geniş kapsamlı çalıştaylarla eksiklikler/aksaklıklar giderilerek yeniden  iflas erteleme hakkı iyi niyetli uygulayıcılar için getirilmelidir. Çünkü belki de en zor yetişen ve özenle korumak ve yaşatmak gereken meslek grubu; risk alan  girişimci yani müteşebbis kesimdir. 

  • Arzova, S. B., Yavaş, M. ve Küçük, B. (2015). Hukuki ve Mali Yönden İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu (2. Baskı). Seçkin Yayınevi.
  • Gözüm, M.S. ve Yücel, G. (2015). Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Finans. Humanist.
  • İMKB (1998). Türk Sermaye Piyasasında Etik Değerler ve İş Adabına İlişkin Çalışma Kuralları. İMKB Yayınları.
  • Moroğlu, E. ve Kendigelen, A. (2014). İçtihatlı – Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Güncelleştirilmiş 10. Bası). XII Levha Yayıncılık.
  • Saka, T. (2002). Nakit Akımı Yönetimine Genel Bir Bakış. Erişim Adresi: www.elegans.com.tr/52/haber042.html
  • Sayılgan, G. ve Arslan, E. (2015). Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki İflasın Ertelenmesi Davalarının Panoromik Analizi, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Aksaray.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0622-7962
Author: Şaban UZAY (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 9, 2019

Bibtex @review { ulikidince482366, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {169 - 178}, doi = {10.18092/ulikidince.482366}, title = {İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {UZAY, Şaban} }
APA UZAY, Ş . (2019). İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 169-178 . DOI: 10.18092/ulikidince.482366
MLA UZAY, Ş . "İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 169-178 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/41810/482366>
Chicago UZAY, Ş . "İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 169-178
RIS TY - JOUR T1 - İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Şaban UZAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.482366 DO - 10.18092/ulikidince.482366 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 178 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.482366 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.482366 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Şaban UZAY %T İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.482366 %U 10.18092/ulikidince.482366
ISNAD UZAY, Şaban . "İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (April 2019): 169-178 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.482366
AMA UZAY Ş . İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. UİİİD. 2019; (23): 169-178.
Vancouver UZAY Ş . İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 178-169.