Year 2016, Volume 8 , Issue 1, Pages 20 - 30 2016-01-15

Analysis of Fatal Occupational Accidents in Turkey for the Year 2014
2014 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Ölümlü İş Kazalarının Analizi

Hüseyin CEYLAN [1]


Human life is above all than economical values. According to ILO, a world without fatal occupational accidents is possible. Work related deaths is an important issue for Turkey as well as for many other countries. A significant upward trend in the number of workrelated deaths is seen in Turkey in recent years. In total 1886 employees lost their lives, 1857 of them as a result of occupational accidents and 29 of them as a result of occupational diseases in Turkey in 2014. This data reveals that the year 2014 is the most deadly year in terms of work accidents and occupational diseases for Turkey. Moreover, an accident which causes the most deaths in Turkish labour history occurred in 2014. A total of 301 miners lost their lives in an explosion at a coal mine on 13 May 2014 in Soma which is a district of Manisa. In this study, fatal occupational accidents in Turkey are analyzed which were happened in 2014 in order to draw attention to this problem by using the data of Istanbul Occupational Health and Safety Assembly. In addition, multi-fatal occupational accidents occurred in Turkey and the world in 2014 was investigated. Finally, several suggestions are developed under possible solution aspects.

İnsan hayatı her türlü ekonomik değerin üzerindedir. ILO’ya göre ölümlü iş kazalarının olmadığı bir dünya mümkündür. İş ile ilgili ölüm vakaları, pek çok ülke için olduğu gibi Türkiye için de önemli bir sorundur. Son yıllarda Türkiye’de iş ile ilgili ölüm vakalarının sayısında ciddi bir arma eğilimi görülmektedir. 2014 yılında Türkiye’de iş kazalarından dolayı 1857, meslek hastalıklarından dolayı 29 olmak üzere toplam 1886 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu veriler 2014 yılının iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından en ölümcül yıl olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yine 2014 yılında Türk çalışma tarihinin en çok ölüme sebebiyet veren iş kazası da meydana gelmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde bir madende meydana gelen patlamada toplam 301 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmada bu önemli probleme dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında Türkiye’de meydana gelen ölümlü iş kazaları, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden hareketle analiz edilmiştir. Ayrıca 2014 yılında Türkiye'de ve Dünya'da meydana gelen çoklu ölümlü iş kazaları incelenmiştir. Son olarak soruna çözüm olabilecek çeşitli öneriler de geliştirilmiştir.

 • Ceylan H., "Analysis of Fatal Occupational Accidents In Turkey For The Year 2013", Journal of Multidisciplinary Engineering NScience and Technology, Vol. 2, Issue 3, 2015. http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42350503.pdf
 • SGK., İstatistik Yıllığı, SGK Yayınları, Ankara, 2013. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler - Access Date 16.05.2014.
 • Ceylan H., "An Artificial Neural Networks Approach to Estimate Occupational Accident: A National Perspective for Turkey", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, Article ID 756326, 10 pages, 2014.
 • Anonymous, ILO, "Health and safety at work: Facts and figures", Fact Sheet of ILO, 07 March 2013. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/issue-briefs/WCMS_206117/lang--en/index.htm, Access Date: 10.07.2014.
 • SGK., İstatistik Yıllığı, SGK Yayınları, Ankara, 2012. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler - Access Date 16.05.2014.
 • İİSİGM, 2014 Yılı Ölümlü İş Kazaları Raporu, İstanbul, 2015. http://www.guvenlicalisma.org/ - Access Date 16.03.2015.
 • Ceylan H., "Analysis of Occupational Accidents According to The Sectors In Turkey", Gazi University Journal of Science, 25(4): 909-918, 2012.
 • Anonim, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Resmi Gazete, No: 28339, 2012.
 • Anonim, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanun No: 5510, Resmi Gazete, No: 26200, 2006.
 • Anonim, İş Kanunu, Kanun No: 4857, Resmi Gazete, No: 25134, 2003.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017", http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/54ad4cd6369dc5dac028bda2/ulusal_cocuk_haklari_strateji_belgesi_ve_eylem_plani.pdf, Access Date: 10.01.2015.
 • Ceylan H., "Türkiye’de İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi", International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No.1, pp.1-6, 2014.
 • Ceylan H., "Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması", International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, pp.18-24, 2011.
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin CEYLAN

Dates

Publication Date : January 15, 2016

APA Ceylan, H . (2016). Analysis of Fatal Occupational Accidents in Turkey for the Year 2014 . International Journal of Engineering Research and Development , 8 (1) , 20-30 . DOI: 10.29137/umagd.346136