Year 2016, Volume 8 , Issue 1, Pages 48 - 55 2016-01-15

Value Stream Mapping: A Case Study of Furniture Industry
Değer Akışı Haritalandırma Yöntemi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama

Kezban BULUT [1] , Hakan BULUT [2]


In order to survive in the sustainable competitive market environment, companies primarily need to improve their quality, costs and delivery processes as a whole. The main objectives of lean manufacturing philosophy are to analyze productivity and efficiency of existing processes, to reduce any cost and ultimately to provide excellent values to customers. In traditional approaches, managers usually have a tendency to think that they can get over non-value added processes by eliminating waste of resources in their manufacturing systems through outdated methods. However, those traditional managers usually ignore the fact that for fully eliminating wasting and having an efficient production line, any manufacturing process from getting raw materials to delivering final products should be seen as a whole. In this study, conducted in a furniture manufacturing factory in Kayseri, value stream mapping technique is used to increase efficiency of the whole manufacturing steps, to minimize wasting in all processes and finally to achieve lean manufacturing philosophy. As a result of the study, a profitable road map is obtained by using the value stream mapping technique to re-evaluate the factory’s production system, to examine current situation as a whole, to identify waste of resources in any step, to design lean practices and finally to make clear the root causes of wasting in the manufacturing processes.

Şirketlerin sürdürülebilir rekabet ortamında var olabilmeleri için özellikle kalite, maliyet ve sevkiyatlarını iyileştirmeleri gerekmektedir. Yalın üretim felsefesinin temel amacı, mevcut süreçlerin etkinlik ve verimlilik analizlerini gerçekleştirmek, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye mükemmel değerler sunmaktır. Geleneksel bir yaklaşımla günümüzde, kaynakların aralıksız ve yoğun bir tempoda kullanılmasıyla üretim sistemlerinin katma değer yaratmayan faaliyetlerden büyük ölçüde arındırılabileceği düşünülmektedirler. Ancak israfın tam olarak ortadan kaldırılarak daha verimli bir üretim sürecine sahip olmak için hammaddeden başlanıp nihai ürününün teslimatına kadar olan sürecin bir bütün olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerekliliğini göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada da israfı en aza indirerek süreç verimliğini arttırmak ve yalın üretim felsefesine ulaşabilmek amacıyla değer akışı haritalandırma tekniği kullanılarak Kayseri ilinde faaliyet gösteren ve mobilya sektöründe lider konumda olan bir firmada örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, üretim sistemini yeniden değerlendirmek, mevcut durumu bir bütün olarak inceleyebilmek, israf kaynaklarını görebilmek, israfların kök sebeplerini belirlemek ve yalın uygulamaları planlayabilmek için değer akışı haritalandırma tekniğinden yararlanılarak ortak bir hedefe yönlendirilmiş ve kazancı hesaplanmış bir yol haritası elde edilmiştir.

 • Abdulmalek F.A. ve Rajgopal J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study. International Journal of Production Economics 107(1), 223-236.
 • Aydın H. (2009). Yalın Üretim Sistemi, Değer Akış Haritalama Yöntemi Ve Yalın Üretim Sisteminin Çalışanlara Etkileri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Birgün, S., Gülen, K.G., Özkan K. (2006). Yalın üretime geçiş sürecinde değer akışı haritalama tekniğinin kullanılması: İmalat sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(9), 4759.
 • Dickson, E.W., Singh, S., Cheung, D.S., Wyatt, C.C., Nugent, A.S. (2009). Application of lean manufacturing techniques in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 37(2), 177-182.
 • Gardner B. (2001). What do customers value? Quality Progress. November.
 • Hay, E. (2000). Tam zamanında yönetim. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Kara Y. (2004). U-Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri için Yeni Modeller ve Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kim, C.S., Spahlinger, D.A., Kin, J.M., Billi, J.E. (2006). Lean health care: What can hospitals learn from a world- class automaker? Journal of Hospital Medicine, 1, 191-199.
 • Marchwinski, C. ve Shook, J. (2007). Yalın kavramlar sözlüğü. Ayşe Soydan ve Regaip Baran(çev.), İstanbul: Yalın Enstitü Yayınları.
 • Morgan, J.M. ve Liker, J.K. (2007). Toyota Ürün Geliştirme Sistemi. Aysel Yılmaz(çev.), İstanbul: Farba Yayınları.
 • Ohno T. (1998). Toyota production system: Beyond large-scale production. CRC Press.
 • Rother, M. ve Shook, J. (1999). Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda. The Lean Enterprise Institute, Inc., Brookline, MA.
 • Solding, P. ve Gullander, P. (2009). Concepts for simulation based value stream mapping. Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference.
 • Womack, J. ve Jones, D. (1996). Lean Thinking. Simon and Schuster, New York.
 • Womack J. ve Jones D. (1998) Yalın Düşünce. Nesime Aras (çev.), İstanbul: Sistem Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: Kezban BULUT

Author: Hakan BULUT

Dates

Publication Date : January 15, 2016

APA Bulut, K , Bulut, H . (2016). Value Stream Mapping: A Case Study of Furniture Industry . International Journal of Engineering Research and Development , 8 (1) , 48-55 . DOI: 10.29137/umagd.346143