Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması

Year 2016, Volume 8, Issue 2, 37 - 45, 15.06.2016
https://doi.org/10.29137/umagd.346153

Abstract

Bu çalışmada elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yüksek verimli, güç yoğunluğu yüksek, çevresel etkilerden mümkün olduğunca az etkilenen bir fırçasız doğru akım motorunun tasarımı gerçekleştirilmiş ve bu alanda uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, öncelikli olarak elektrikli araç yarışlarında yeni bir bakış açısı ile elektrikli motorların en büyük sıkıntısı olan negatif yönde indüklenen gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Stator ve rotor arasındaki mesafeyi değiştirerek motorun nominal değerlerini değiştirmek hedeflenmiştir.   Elde edilen sonuçlar, çalışmada anlatılan yöntemin dünyada yaygın olarak kullanılan fırçasız doğru akım motorlarının yüksek hız uygulamalarında da kullanılmasını sağlayabileceğini göstermiştir.

References

  • Ajith H. Wiyenayake, J.M. Bailey, Patrick J. McCleer.(1995). Desing Optimization of an Axial Gap Permanent Magnet Brushless DC Motor For Electric Vehicle Applications. IEEE. doi: 10.1109/IAS.1995.530366. Camacho J. M., V. Sosaa (2013). Alternative method to calculate the magnetic field of permanent magnets with azimuthal symmetry. Revista Mexicana de Fisica E 59. Universidad Autonoma de Yucat ´ an. Hanselman Dr. Duane.(2003). Brushless Permanent Magnet Motor Design(2 Edition). Magna Physics Publishing. ISBN: 1-881855-15-5. USA: Lebanon. Hanselman, D.(1994). Minimum torque ripple, maximum efficiency excitation of brushless permanent magnet motors. IEEE . doi: 10.1109/41.293899. Hendershot Jr., T.J.E Miller.(1994). Desingn of Brushless Permenant-Magnet Motors. Magna Physics Publishing. ISBN: 1-881855-03-1. USA: Hillsboro. Kazuto Sakai, Kazuaki Yuki, Yutaka Hashiba, Norio Takahashi, Kazuya Yasui.(2009). Principle of the Variable-Magnetic-Force Memory Motor. IEEE. doi: 10.1109/ICEMS.2009.5382812. Ozturk, S.B, Toliyat, H.A (2011). Direct Torque and Indirect Flux Control of Brushless DC Motor. IEEE. doi: 10.1109/TMECH.2010.2043742. Yedemale P., (2003), Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals(App. Note: DS00885A).USA:Microchip Technology Inc. http://slideplayer.biz.tr/slide/3034629/ (Son erişim tarihi 25.03.2016) https://www.kjmagnetics.com/specs.asp (Son erişim tarihi 05.04.2016)

Commutable Magnetic Field on Brushless Direct Current Motor for Electrical Vehicle

Year 2016, Volume 8, Issue 2, 37 - 45, 15.06.2016
https://doi.org/10.29137/umagd.346153

Abstract

This study was included in the design of the brushless direct current motor that for the using in electric vehicles which has high efficiency and high power density, little affected by environmental factors and priority was given to a new perspective with the largest shortage of electric motors, and it is devoted to efforts to reduce the voltage induced in the negative direction to compete at the international level in this area. Changing the distance between  stator and rotor is targeted to change the motor nominal value.The obtained results have shown that the method used in the study also provides the use in high speed applications commonly used brushless direct current motors.

References

  • Ajith H. Wiyenayake, J.M. Bailey, Patrick J. McCleer.(1995). Desing Optimization of an Axial Gap Permanent Magnet Brushless DC Motor For Electric Vehicle Applications. IEEE. doi: 10.1109/IAS.1995.530366. Camacho J. M., V. Sosaa (2013). Alternative method to calculate the magnetic field of permanent magnets with azimuthal symmetry. Revista Mexicana de Fisica E 59. Universidad Autonoma de Yucat ´ an. Hanselman Dr. Duane.(2003). Brushless Permanent Magnet Motor Design(2 Edition). Magna Physics Publishing. ISBN: 1-881855-15-5. USA: Lebanon. Hanselman, D.(1994). Minimum torque ripple, maximum efficiency excitation of brushless permanent magnet motors. IEEE . doi: 10.1109/41.293899. Hendershot Jr., T.J.E Miller.(1994). Desingn of Brushless Permenant-Magnet Motors. Magna Physics Publishing. ISBN: 1-881855-03-1. USA: Hillsboro. Kazuto Sakai, Kazuaki Yuki, Yutaka Hashiba, Norio Takahashi, Kazuya Yasui.(2009). Principle of the Variable-Magnetic-Force Memory Motor. IEEE. doi: 10.1109/ICEMS.2009.5382812. Ozturk, S.B, Toliyat, H.A (2011). Direct Torque and Indirect Flux Control of Brushless DC Motor. IEEE. doi: 10.1109/TMECH.2010.2043742. Yedemale P., (2003), Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals(App. Note: DS00885A).USA:Microchip Technology Inc. http://slideplayer.biz.tr/slide/3034629/ (Son erişim tarihi 25.03.2016) https://www.kjmagnetics.com/specs.asp (Son erişim tarihi 05.04.2016)

Details

Journal Section Articles
Authors

Hasan TİRYAKİ This is me


Alper Sefa ÇAĞIŞLAR This is me


Abdurrahim AKGÜNDOĞDU This is me


İlhan KOCAARSLAN This is me

Publication Date June 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Tiryaki, H. , Çağışlar, A. S. , Akgündoğdu, A. & Kocaarslan, İ. (2016). Commutable Magnetic Field on Brushless Direct Current Motor for Electrical Vehicle . International Journal of Engineering Research and Development , 8 (2) , 37-45 . DOI: 10.29137/umagd.346153

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.