Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 90 - 97 2020-01-31

Investigation of Basalt Addition to Opaque Pottery Glaze
Opak Çömlek Sırına Bazalt İlavesinin Araştırılması

Elif EREN GÜLTEKİN [1]


Basalt is one of wide-spread rocks. In this paper, basalt addition is implemented to opaque pottery glaze. Basalt from the locality Tatlarin-Nevsehir (Turkey) was used for producing the opaque glazes. Glazes were prepared with the addition of different amounts basalt contents. After firing at 1000 °C, the darkest colur was achieved with 60 wt. % basalt added opaque glaze. X-ray diffraction (XRD) was used to determine phase development and scanning electron microscopy (SEM) was used to microstructural characterization of the glazes. Basalt, which was added to the opaque glazes for coloring purpose, decreased the amount of opaque glaze prepared using the imported zircon raw material in the total glaze composition.
Bazalt yeryüzünde en yaygın bulunan kayaçlardan birisidir. Bu çalışmada, çömlek sırlarına bazalt ilavesi yapılmıştır. Opak sırları üretmek için Tatlarin-Nevşehir (Türkiye) yöresinin bazaltı kullanılmıştır. Sırlar, farklı miktarlarda bazalt ilavesiyle ile hazırlanmıştır. 1000 °C’de pişirim sonrasında en koyu renk, ağırlıkça %60 ilaveli opak sırda ölçülmüştür. Faz gelişimini belirlemek için X-ışını difraksiyonu (XRD) ve sırların mikroyapısal karakterizasyonu için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Renklendirme amacıyla opak sıra ilave edilen bazalt, ithal edilen zirkon hammaddesi kullanılarak hazırlanan opak sır miktarının da toplam sır bileşimde azalmasını sağlamıştır.
 • Andrić, L., Aćimović-Pavlović, Z., Trumić, M., Prstić, A., & Tanasković, Z. (2012). Specific characteristics of coating glazes based on basalt. Materials and Design, 39, 9-13. doi:10.1016/j.matdes.2012.02.022
 • Aydin T., & Kara A. (2014). Effect of spodumene addition on pyroplastic deformation of porcelain stoneware. Journal of Ceramic Processing Research, 15(6), 486-491.
 • Bayer Öztürk, Z., & Eren Gültekin E. (2014). Avanos yöresine ait killerin duvar karosu sırında renklendirici olarak kullanılabilirliği. Öger, A. (Editör), T.C. Avanos Kaymakamlığı, Avanos Sempozyum Bildirileri, Grafiker Grafik-Ofset Matbaacılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ankara, 907-915.
 • Cocić, M., Logar, M., Matović, B., & Poharc-Logar, V. (2010). Glass-ceramics obtained by the crystallization of basalt. Science of Sintering, 42, 383-388. doi:10.2298/SOS1003383C
 • Çetin, S., & Kılınç, N. (2004). Tüysüz köyü bazaltının duvar karosu sırlarında kullanım olanakları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 89-96.
 • Çetin, S. (2005). Bazalt tüfü kullanılarak yapılan firitlerin endüstriyel ve sanatsal sırlarda kullanımı, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması, Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Dvorkin, L. I., & Galushko, I. K. (1969). Glazes based on basalts. Glass and Ceramics, 11, 36-38.
 • Dvorkin, L. I., & Galushko, I. K. (1971). Fritted basalt glazes. Glass and Ceramics, 4, 38-41.
 • Dalakishvili, A. I. (1975). Matte glazes on a basalt base. Glass and Ceramics, 5, 36-37.
 • Eren Gültekin, E. (2018). IMMC 2018 Konferans bildirilerinde yayınlanacaktır.
 • Gan, F., Zhao, H., & Xu, Z. (2016). Scientific analysis of natural glasses. Gan, F., Li, Q., & Henderson, J. (Editors), Recent Advances in the Scientific Research on Ancient Glass and Glaze, World Century Publishing Corp. and World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore.
 • Gungor, F., Isik, I., Gungor, E., & Eren Gültekin E. (2018). Usage of ZnO containing wastes in the sanitaryware bodies. Journal of the Australian Ceramic Society dergisinin hakem sürecindedir.
 • Matt's Ceramic Action, Basalt as Colorant in Celadon Glazes. https://mattfiske.wordpress.com/2016/02/28/basalt-as-colorant-in-celadon-glazes/ (Son erişim tarihi: 11 Mart 2017)
 • Nevşehir 2012 Yılı İl Çevre Durum Raporu, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü. (2013). 27-41.
 • Nevşehir 2015 Yılı İl Çevre Durum Raporu, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü. (2016). 38-43.
 • Prstić, A., Aćimović-Pavlović, Z., Pavlović, L., Andrić, L., & Terzić, A. (2007). The application of basalt in the manufacturing of ceramic glazes. Journal of Mining and Metallurgy, 43 A, 53-60.
 • Reben, M., Kosmal, M., Pałczyńska, N., & Pichniarczyk, P. (2016). Waste immobilization and environmental sustainability in glass-ceramics glazes development. E3S Web of Conferences, SEED, 10, 1-5. doi:10.1051/2016,101000071
 • Tunali, A., & Selli, N. T. (2014). Effect of B2O3/SiO2 ratio on transparency of anorthite based glass-ceramic glazes, Acta Physica Polonica A, 125(2), 511-512. doi:10.12693/APhysPolA.125.511
 • Tunali, A., Ozel, E., & Turan, S. (2015). Production and characterisation of granulated frit to achieve anorthite based glass-ceramic glaze. Journal of the European Ceramic Society, 35(3), 1089-1095. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2014.09.039
 • Yalçın Yastı, Ş. (2004). Konya-Çukurçimen ve Doğanhisar çömlekçi killerinin karakterizasyonu ve renklendirici malzeme olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif EREN GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: SELCUK UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2020

APA Eren Gülteki̇n, E . (2020). Opak Çömlek Sırına Bazalt İlavesinin Araştırılması . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 90-97 . DOI: 10.29137/umagd.481501